Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt właścicielskich

1. Czym jest elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów?

Jest to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybką identyfikację właścicieli. Polega na niemal bezbolesnym wszczepieniu pod skórę psa lub kota elektronicznego mikroczipa z 15-cyfrowym, unikatowym numerem, a następnie wprowadzeniu danych o zaczipowanym zwierzęciu do Miejskiego Rejestru Psów i Kotów, prowadzonego w ramach Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal.

Co ważne, Miasto Poznań prowadzi całkowicie nieodpłatne znakowanie psów i kotów. Lista gabinetów współpracujących z Miastem do pobrania poniżej.

2. Co daje oznakowanie psa/kota?

Niestety, domowe psy i koty z różnych przyczyn mogą nam uciec, zabłąkać się. Straż Miejska Miasta Poznania co roku odławia 600-700 takich psów i kotów.  Jeśli zwierzę posiada czip, daje to możliwość szybkiego i skutecznego zidentyfikowania właściciela. Rychły powrót zwierzęcia do właściciela zdecydowanie ogranicza niepotrzebny strach i stres obu stronom.  

W szybszym znalezieniu zaginionego zwierzęcia pomocne mogą być strony:

3. O czym należy pamiętać:

  • znakowanie psa i jego rejestrację należy wykonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia,
  • znakowanie zwierzęcia stanowi warunek konieczny do skorzystania z dofinansowania przez Miasto Poznań 100% kosztów brutto kastracji lub sterylizacji psa/kota, o której mowa tutaj
  • w przypadku utraty oznakowanego psa lub kota, jego zbycia lub zmiany miejsca zamieszkania właściciela na miejsce położone poza granicami administracyjnymi miasta Poznań, dotychczasowy właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania zwierzęcia w jednostce budżetowej Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43A w Poznaniu lub w Schronisku. Nowy właściciel oznakowanego psa lub kota jest zobowiązany do zarejestrowania go albo w Schronisku, albo w jednostce Usługi Komunalne. Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.
  • psa lub kota należy wyrejestrować w terminie 14 dni, licząc od daty powstania tego obowiązku,
  • niezwykle ważne jest, aby właściciele aktualizowali w bazie swoje dane przy okazji każdej zmiany miejsca zamieszkania, numeru telefonu, czy też nazwiska. To w przypadku znalezienia zwierzęcia pozwoli na jego szybki kontakt i bezpieczny powrót kota lub psa do domu.

Lista zakładów weterynaryjnych, w których można oznakować nieodpłatnie swojego psa lub kota jest dostępna na stronie internetowej Schroniska dla zwierząt lub do pobrania poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej