Firmy asenizacyjne

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodny z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Więcej informacji znajdziecie Państwo, na stronie Biznes.gov.pl klikając tutaj.

Zachęcamy do korzystania z gotowych wzorów pism zamieszczonych poniżej.

Załączniki


Maksymalna stawka za opróżnianie 1m3 jaką przyjęto to 28,00 zł/m3 brutto.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej