Niniejszy serwis poświęcony sprawom czystościowym na terenie Poznania opracowywany jest przez:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Poznania

Oddział Usług Komunalnych

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań

tel. (61) 878 5541 lub tel. (61) 878 5864

e-mail: gk@um.poznan.pl

Aplikacja Smart City

obsługa aplikacji tel. (61) 878 5558

informacje dotyczące zgłoszeń tel. (61) 878 5559 lub tel. (61) 878 1500

Deratyzacja w mieście

tel. (61) 878 5559

tel. (61) 878 1500

Zwierzęta w mieście

tel. (61) 878 4176

tel. (61) 878 4255

Akcje Ekologiczne

tel. (61) 878 4255

Nieczystości ciekłe

tel. (61) 878 4169

tel. (61) 878 4260

tel. (61) 878 5741