Informacja dotycząca utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 r.

W dniu 30.12.2020 r. między Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" a Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. została zawarta umowa dotycząca utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta Poznania na okres 02.01.2021-31.12.2021 r

1 - grafika artykułu
1

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami: Regulamin MPSZOK, wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków (aptek) oraz harmonogram postoju MPSZOK na terenie Miasta Poznania w 2021 roku.

Załączniki

sieci społecznościowe