ITPOK Poznań - zakończenie tzw. okresu trwałości projektu

Poznańska spalarnia, czyli Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), działa już ponad 5 lat. W tym czasie dzięki niej wyprodukowano tyle energii elektrycznej, ile wystarczyłoby na potrzeby ok. 275 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja pozwoliła też ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

1 - grafika artykułu
1

Instalacja, która została zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego funkcjonuje już ponad 5 lat.  Partner Prywatny Spółka PreZero Zielona Energia odpowiada za eksploatację instalacji natomiast Miasto jest odpowiedzialne za zabezpieczenie strumienia odpadów.

Jej powstanie było dofinansowane z budżetu UE - 7 lipca oficjalnie kończy się tzw. okres trwałości projektu, czyli pięć lat, podczas których inwestycja nie może być znacząco modyfikowana. W kolejnych latach funkcjonowanie instalacji odbywać się będzie na tych samych zasadach.

ITPOK nie tylko przekształca odpady komunalne z terenu aglomeracji liczącej ponad 700 tys. mieszkańców. Odzyskuje także energię elektryczną i cieplną. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji zasila krajowy system elektroenergetyczny. Rocznie z poznańskiej instalacji wysyłane jest do niego około 100 000 MWh energii elektrycznej. To tyle, ile wynosi zapotrzebowanie roczne ponad 80 średnich zakładów produkcyjnych. Ponadto ITPOK produkuje także energię cieplną, która w całości za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin zasila miejski system ciepłowniczy.  

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie oraz kryzys energetyczny na rynku paliw kopalnych spowodowały, że poznańska instalacja odgrywa obecnie jeszcze istotniejszą rolę jeśli chodzi o wspomaganie miejskiego systemu ciepłowniczego. Dzięki ciepłu wyprodukowanemu w ITPOK od początku roku do chwili obecnej Elektrociepłowni Karolin (Veolia Energia Poznań) udało się zaoszczędzić ponad 15 000 ton węgla potrzebnego do zasilania kotłów produkujących energię. Wartość ta odpowiada liczbie ponad 250 wagonów węgla.

Dzięki takiemu ograniczeniu w zużyciu węgla EC Karolin ograniczyła także emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 29 000 ton w samym tylko 2022 roku. To pokazuje jak ważna jest poznańska spalarnia nie tylko z punktu widzenia systemu gospodarki odpadami, ale także możliwości wykorzystania potencjału energetycznego drzemiącego w odpadach nienadających się do recyklingu. 

W okresie 5 lat funkcjonowania instalacji:

  • dostarczono ponad 1 mln ton odpadów komunalnych do termicznego przekształcenia,
  • wyprodukowano ponad  550 tys. MWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną dla ok. 275 tys. gospodarstw domowych,
  • wyprodukowano ok. 1,6 mln GJ energii cieplnej, co pozwala na dostarczenie ciepła do ok. 50 tys. gospodarstw domowych.