Poznań dla zwierząt - zmiany w systemie interwencyjnej pomocy dla zwierząt dzikich - ptaków i drobnych ssaków

Od 1 lutego w Poznaniu dzikie potrzebujące wsparcia człowieka zwierzęta znajdą pomoc na DZIKIM SORze przy ulicy Świętej Trójcy. Po pierwszym opatrzeniu, diagnozie i niezbędnych czynnościach, zwierzęta w stabilnym stanie będą przewożone do docelowego ośrodka za Poznaniem, który znajduje się w Spytkówkach k. Kościana.

Na fotografii widać młodą sarnę, która jest badana przez dwóch ludzi. Sarna ma plaster i wenflon na kopytach. Sarna leży na podkładzie higienicznym i kocu. - grafika artykułu
Fot. 1 Źródło: Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Spytkówkach k. Kościana

Ratunek Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w praktyce:

  • Pomoc ośrodka otrzymają przede wszystkim: ptaki fauny krajowej, jeże, wiewiórki, zające, ryjówki, a nawet krety oraz rodzime gatunki płazów i gadów. Możliwy będzie również ratunek takich zwierząt, jak: kuna, łasica, bóbr, wydra, borsuk czy gronostaj.
  • Dziki SOR przy ul. Św. Trójcy 22 w Poznaniu działa 7 dni w tygodniu, w godz. 10:00 - 18:00 (odbiór zwierząt z interwencji zapewnia całodobowo straż miejska),
  • Kontakt telefoniczny w godzinach pracy SOR-u pod numerami telefonu: 603 673 647, 662 957 681 (poza godzinami dyżurów SOR-u należy kontaktować się ze Strażą Miejską Miasta Poznania - pod numerem tel. 986).
  • Bezpośredni kontakt z Ośrodkiem w Spytkówkach pod numerem tel. 793 103 623 (pod tym numerem mieszkańcy otrzymają pierwsze wsparcie oraz wskazówki co do dalszego sposobu postępowania),
  • Przed samodzielnym transportem zwierzęcia na Dziki SOR warto poinformować o swoim przyjeździe. Podczas krótkiej rozmowy mieszkaniec otrzyma wskazówki, co do przedmedycznej pomocy i zabezpieczenia pacjenta.
  • Wiele dzikich zwierząt podejmowanych jest z natury bez powodu. Ośrodek w ramach świadczenia umowy na rzecz Miasta ma prawo odmówić przyjęcia czworonoga lub ptaka, jeśli okażą się one zdrowe i zabrane z natury bez wyraźnych wskazań.
  • W przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia człowieka ze strony zwierzyny łownej lub udziału zwierzęcia w zdarzeniu komunikacyjnym właściwe pozostają procedury Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Całodobowa infolinia pod numerami tel.: 61 888 86 66, 61 878 41 49.

Więcej informacji znajduje się -tutaj-