Z pomocą dzikim ptakom i ssakom

Specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego przez kolejne trzy lata będą zajmować się dzikimi ptakami oraz małymi ssakami wolno żyjącymi z terenu Poznania - Miasto podpisało kolejną umowę na funkcjonowanie ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt.

Ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt działa codziennie - grafika artykułu
Ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt działa codziennie

Kompleksową umowę z Uniwersytetem na lata 2021-2023 zawarł Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

- W ubiegłym roku Azyl przyjął ponad 2000 ptaków - mówi Bartosz Guss. - Z roku na rok liczba zwierząt trafiających pod opiekę Uniwersyteckiego Centrum systematycznie się zwiększa - co dowodzi, jak potrzebny jest ten ośrodek. Miasto i Uniwersytet połączyło siły dla dobra miejskich zwierząt - zaczynaliśmy w Poznaniu od 900 osobników w skali roku, dziś jest to ponad dwa razy tyle. Liczby te pokazują również, jak rośnie świadomość społeczna i empatia poznaniaków, którym nie jest obojętny los zwierząt. Cieszy mnie, że współpraca mogła zostać rozszerzona również o drobne ssaki i że układa się ona tak pomyślnie. 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej dysponuje nie tylko wolierami dla zwierząt, ale również wyspecjalizowanym sprzętem diagnostycznym i fachową kadrą. Tym samym zwierzętom wolno żyjącym z terenu Poznania stworzono optymalne warunki do powrotu do zdrowia. Dzięki sprawnie udzielanej pomocy weterynaryjnej ponad połowa przyjmowanych do Ośrodka zwierząt wraca do swojego naturalnego środowiska. Biorąc pod uwagę kondycję przywożonych dzikich pacjentów, jest to bardzo dobry wynik.

Ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt działa codziennie. Ptaki i małe ssaki można przywieźć osobiście lub zgłosić interwencję Ekopatrolowi Straży Miejskiej Miasta Poznania. Sam ośrodek rehabilitacji nie świadczy usług transportowych.

Jak wynika ze statystyk straży miejskiej, w samym tylko pierwszym półroczu roku 2020 Ekopatrol wykonał blisko 700 przewozów ptaków i małych ssaków do ośrodka - nierzadko transport dotyczył osobnika dorosłego wraz z młodymi.

Od roku 2017, kiedy azyl dla ptaków został przeniesiony z poznańskiego Zoo właśnie do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, z opieki specjalistów skorzystały tysiące rannych lub chorych ptaków. Najczęściej były to popularne w mieście gołębie, jerzyki oraz wróble, ale także zdecydowanie rzadziej spotykane gatunki - bąki zwyczajne, bażanty, czyże, dzięcioły czy jastrzębie. W ciągu ostatnich trzech lat Ptasi Azyl pomógł przedstawicielom blisko 100 gatunków.

Na początku 2020 roku Miasto rozszerzyło współpracę z Uniwersytetem o pomoc dla małych, wolno żyjących ssaków. Sezon zimowy w Ośrodku spędzi blisko 20 młodych jeży, udało się pomóc również zającom oraz wiewiórkom.

Wcześniej na terenie miasta nie było ośrodka, który mógł udzielić tak wszechstronnej i profesjonalnej opieki potrzebującym zwierzętom.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej mieści się przy ul. Szydłowskiej 43 w Poznaniu. Godziny otwarcia: dni powszednie 8.00-21.00, niedziele i święta: 10.00-18.00.

Telefony kontaktowe: Ekopatrol Straży Miejskiej Miasta Poznania: 61 8 785 587, zgłoszenia można przekazywać pod numer interwencyjny 986. Ośrodek leczenia i rehabilitacji: 61 8 466 684.

AW

sieci społecznościowe