Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje projekt optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej. Projektem optymalizacji mocy zamówionej objęto 30 placówek oświatowych. Szacowane roczne oszczędności z tytułu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej mogą kształtować się na poziomie ok. 280 tys zł. Jednak wartość ta znana będzie dopiero na koniec przyszłego roku i w dużej mierze będzie zależeć od zmian cen energii elektrycznej na rynku.

W roku 2020 rozpoczęto prace nad programem kompensacji mocy biernej. Do pierwszego etapu wytypowano 23 placówki oświatowe. Szacuje się, że roczne oszczędności z tytułu kompensacji mocy biernej pozwolą na zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie szkół w urządzenia kompensujące. Oszczędności z tytułu samej kompensacji widoczne będą w kolejnych latach, a ich szacowana wstępnie wartość dla tych obiektów może wynieść ok. 160 tys. rocznie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej