Podstawa prawna Inicjatywy Lokalnej

Działamy w oparciu o następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
    publicznego i o wolontariacie,
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Ustaw z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach,
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej