Deratyzacja w mieście

Informujemy, że od 1 września do 30 września 2022 r. na mocy uchwały
nr LII/968/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. na terenie miasta Poznania będzie trwała obowiązkowa deratyzacja.

W celu właściwego sposobu przeprowadzenia działań, należy zapoznać się z treścią Komunikatu Prezydenta Miasta Poznania oraz zawartych w nim zaleceń.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary na których zlokalizowane są:

1)       budynki zabudowy wielolokalowej - ze szczególnym uwzględnieniem piwnic, miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wolno stojących komórek i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej,

2)       lokale gastronomiczne,

3)       obiekty handlowe branży spożywczej,

4)       targowiska i giełdy rolno- spożywcze,

5)       magazyny żywności,

6)       gospodarstwa rolne i hodowlane,

7)       zakłady przetwórstwa żywności,

8)       szpitale,

9)       hotele, internaty, domy akademickie i bursy,

10)     budynki placówek oświatowych, żłobków i domów pomocy społecznej,

11)     obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

12)     obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub
          przetwarzania odpadów,

13)     schronisko dla zwierząt,

14)     ogród zoologiczny.

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami Regulaminu, deratyzacja prowadzona jest w Poznaniu dwukrotnie.

Zwiększenie częstotliwości powszechnej deratyzacji ma na celu ograniczanie populacji szczurów, a w efekcie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz intensyfikacji działań na tym obszarze. Konsultacje
z doświadczonymi praktykami z dziedziny deratyzacji wyraźnie wskazały, że dwukrotna akcja w ciągu roku jest najsłuszniejszym rozwiązaniem.

Przypominamy, że właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości, co przewiduje art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W okresie przeprowadzania deratyzacji  tj. w dniach od 1  do 30 września 2022 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Zużyte opakowania po trutkach na gryzonie jako odpad niebezpieczny przyjmują PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych):

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, tel. 61 833 22 12

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00
- we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

  Poznań, ul. Wrzesińska 12, tel. 61 611 08 11

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00
- we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

  Suchy Las, ul. Meteorytowa 1, 61 811 96 67

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00
- we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Do Państwa dyspozycji zamieszczamy aktualny wykaz firm deratyzacyjnych oraz sklepów z artykułami deratyzacyjnymi.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel.: 61 878 41 73, 61 878 42 57 lub 61 878 55 41.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej