Sterylizacja kotów właścicielskich

Miasto Poznań informuje, że od 18.08.2021 r. uruchamia drugą pulę środków na akcję darmowej sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich. Na ten cel w Programie przeznaczono kwotę 100 149,00 zł. Zadanie jest realizowane przez jednostkę miejską Usługi Komunalne ze wsparciem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Do tej pory za kwotę 150 000 zł z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji skorzystało 214 kotów  i 170 psów właścicielskich (stan na koniec lipca 2021 r.). Akcja została uruchomiona w kwietniu br. i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Wzorem roku 2020, kiedy to po raz pierwszy Miasto umożliwiło mieszkańcom ze skorzystania z bezpłatnych zabiegów psów i kotów (wówczas zabiegami objęto 238 psów i 514 kotów), również i w tym - większe środki przeznaczone zostają na kastrację kotów. Przesłanką do takiego podziału kosztów jest fakt, że część z kotów domowych, jest wypuszczana przez swoich właścicieli na zewnątrz i to właśnie ta grupa zwierząt - jak pokazują badania - w bardzo dużym stopniu przyczynia się do powiększania populacji bezdomnych zwierząt, głównie poprzez niekontrolowane rozmnażanie się oraz ucieczki i brak możliwości ustalenia właściciela. Sytuacja ta stanowi poważny problem, dlatego Miasto Poznań przeznaczyło większe środki właśnie na kastracje i sterylizacje kotów. Przypominamy, że podczas zabiegów zwierzęta są także nieodpłatnie czipowane i rejestrowane w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów. Jeśli zwierzę posiada czip, daje to możliwość szybkiego i skutecznego zidentyfikowania właściciela. Rychły powrót zwierzęcia do właściciela zdecydowanie ogranicza niepotrzebny strach i stres obu stronom.

O skorzystanie z zabiegu finansowanego w 100% z budżetu miasta, mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują na terenie miasta Poznania i w ostatnim roku rozliczeniowym rozliczyły w Poznaniu podatek dochodowy od osób fizycznych (lub korzystają z zasiłku socjalnego, będącego jedynym źródłem dochodu lub posiadają statut studenta poznańskiej uczelni).

Przed wykonaniem usługi, właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odprowadzeniu podatku dochodowego na terenie miasta Poznania oraz potwierdzenie rozliczenia odprowadzenia dochodowego
w Poznaniu poprzez okazanie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37, PIT-36 i PIT-40a), zawierającej adres zamieszkania wraz z:

a) potwierdzeniem złożenia zeznania do urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci

albo,

b) załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym
w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) - wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,

albo,

c) załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania.

Osoby pobierające świadczenia socjalne, stanowiące jedyne źródło dochodu zobowiązane są do okazania zaświadczenia o pobieraniu świadczeń socjalnych (np. Poznańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu).

Studenci uczelni wyższych z terenu miasta Poznania obowiązani są do okazania ważnej* legitymacji uczelni wyższej z terenu miasta Poznania.

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. poz. 363), legitymacje studenckie są nadal ważne, bez konieczności potwierdzania tego hologramem.

Program będzie realizowany do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

Aby umówić termin zabiegu, należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym gabinetem weterynaryjnym:

1. Przychodnia Weterynaryjna Bartosz Wartecki, Krystyna Śliwa, ul. Roślinna 1C, 61-306 Poznań, tel. 669 003 212,

http://www.wetpupil.pl

godziny otwarcia gabinetu

pon-pt: 13-19
sob: 10-13

2. Gabinet Weterynaryjny Vet - Help Natalia Maria Busłowicz, ul. Brzozowa 1, 61-429 Poznań, tel. 512 447 882

http://brzozowa.vet-help.pl

godziny otwarcia gabinetu

pon-pt: 11-19
sob: 9-14

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji:

tel. 61 878 1500 i 61 878 4176 (Urząd Miasta Poznania)

tel. 61 846 29 00 (Usługi Komunalne)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej