Zespół "Koci okrągły stół" i Program Miejski "Nasze Kociambry"

Do zadań Zespołu należą między innymi:

1) prace studyjne w zakresie przygotowywania corocznego projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Poznaniu, zwanym dalej Programem;

2) wdrażanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej realizacji Programu między innymi poprzez publikację materiałów edukacyjnych i informacyjnych na stronach internetowych Wydziału Gospodarki Komunalnej - Zwierzęta w mieście - Usług Komunalnych i Schroniska dla Zwierząt oraz na portalach społecznościowych, a także organizacja wydarzeń i akcji promujących adopcję zwierząt ze Schroniska oraz opiekę nad kotami wolno żyjącymi;

3) prowadzenie kwartalnych statystyk związanych z realizacją Programu (z zakresu znakowania, kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich oraz programu opieki nad kotami wolno żyjącymi);

4) bieżąca analiza zaobserwowanych tendencji i osiąganych wyników;

5) współpraca oraz inspirowanie jednostek pomocniczych Miasta Poznania do propagowania działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi;

6) monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących problematyki ochrony zwierząt, w tym wolno żyjących i bezdomnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej