Zwiedzanie ITPOK

Zwiedzanie ITPOK

Program wycieczki składa się z prezentacji działania ITPOK i jego roli w gospodarce odpadami oraz przejścia ścieżką przez najważniejsze miejsca w instalacji (hala wyładowcza, bunkier na odpady, sterownia, hala kotłów, maszynownia).  Tematyka wycieczki jest dostosowana do grupy odbiorców.

Zapraszamy do zwiedzenia instalacji zarówno mieszkańców, jak i profesjonalistów. Do wizyty w ITPOK zachęcamy szczególnie młodzież i dzieci w wieku szkolnym (od 7 roku życia).

Przyjmujemy zarówno grupy zorganizowane, jak i zgłoszenia indywidulane, jednak zwiedzanie indywidualne odbywa się tylko w określone dni roku. Osoby niepełnoletnie muszą być w towarzystwie opiekuna.

Zainteresowanych zwiedzaniem zachęcamy do przesłania odpowiedniego zgłoszenia dostępnego w zakładkach "Grupy zorganizowane" i "Zwiedzanie indywidualne".

Warsztaty dla Dzieci

Dla Dzieci w wieku przedszkolnym (5-7 lat) przygotowaliśmy Warsztaty edukacyjne. Organizowane zajęcia to połączenie zabawy i nauki, a ich celem jest kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska oraz zapoznanie się z podstawami termicznego przekształcania odpadów. Więcej o samych zajęciach można przeczytać tutaj, a do zgłoszeń zapraszamy za pomocą formularza kontaktowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej