Zgłaszanie operatorów i sprzętu informatycznego okw


________________________________________________________

Zgłaszenie osób, które pełnić będą funkcje operatorów w obwodowych komisjach wyborczych

(info z 28.05.2020 r.)

Zgłoszenia osób dokonane na wybory zarządzone na 10 maja 2020 r. nadal są aktualne, chyba, że kandydaci nie wyrażają zgody. Wówczas proszę o przesłanie rezygnacji i zgłoszenie innej osoby.

Dyrektorzy jednostek, w których zlokalizowano siedzibę obwodowej komisji wyborczej, kórzy jeszcze nie wyznaczyli osoby do pełnienia funkcji operatora obwodowych komisji wyborczych powinni to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2020 r.

Komplet dokumentów musi zawierać:

  • zgłoszenie;
  • oświadczenie kandydata;
  • oświadczenie dyrektora jednostki organizacyjnej (podmiotu);

W związku z przyjętymi przez Miasto Poznań działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych, wymienione wyżej dokumenty można składać:

drogą elektroniczną na adres: dok_wybory@um.poznan.pl (skan wypełnionego i podpisanego wniosku; plik w formacie.pdf,.jpg). W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną osoby zainteresowane  powinni dostarczyć oryginał dokumentów najpóźniej w dniu podpisywania umowy.

Druk zgłoszenia należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie, czytelnie drukowanymi literami.

koordynator gminny ds. informatycznej obsługi wyborów

Załączniki


_________________________________________________________

Deklaracja udostępnienia sprzętu komputerowego

(info. z 28.05.2020)

Poniżej udostępniony został wzór deklaracji sprzętu komputerowego, w którym zawarto informację o minimalnych wymaganiach technicznych, niezbędnych dla zapewnienia informatycznej obsługi okw.

Dyrektorzy jednostek, w których zlokalizowano siedzibę obwodowej komisji wyborczej, którzy wypełnili deklarację i pozostaje ona aktualna, nie dokonuja ponownego zgłoszenia.

Wypełnioną pisemną deklarację należy dostarczyć w terminie do  5 czerwca 2020 r.

W związku z przyjętymi przez Miasto Poznań działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych, wymienione wyżej dokumenty można składać

drogą elektroniczną na adres: in@um.poznan.pl lub dok_wybory@um.poznan.pl (skan wypełnionej deklaracji plik w formacie.pdf,.jpg). .

Druk deklaracji należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie, czytelnie drukowanymi literami.

gminny koordynator ds. informatycznej obsługi wyborów

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej