Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej 2011

FORUM GOSPODARCZE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Inwestuj w to co najlepsze!

6 KWIETNIA 2011

Hotel Sheraton - Poznań

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:30 Otwarcie IV edycji FGAP przez Wicepremiera RP Waldemara Pawlaka

10:30 - 12:00 Klimat inwestycyjny aglomeracji poznańskiej

  • Czy aglomeracja poznańska jest atrakcyjna dla inwestorów?
  • Co przyciąga inwestorów do Poznania i ościennych gmin?
  • Co będzie z planowanymi inwestycjami?

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa

12:15 - 13:45 Inwestuj z głową!

  • Jaki wpływ mają zrealizowane inwestycje na rozwój Poznania i gmin aglomeracji?
  • Czy aglomeracja ma oferty inwestycyjne PPP?
  • Jak realizowane są założenia strategii rozwoju Poznania i strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej?

13:45 - 14:00 Przerwa kawowa

14:00 - 15:30 Inwestycje innowacyjne - szansa i wyzwanie dla biznesu, nauki i samorządu

  • Jaki jest w aglomeracji poznańskiej potencjał innowacyjny?
  • Czego oczekują przedsiębiorcy od naukowców?
  • Jaka jest rola samorządu w podnoszeniu innowacyjności lokalnej gospodarki?

15:30 - 16:30 Lunch

19:00 - 23:00 Uroczysty bankiet

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej