Neurouważność - co to?

Mental lifting Mental fitness

Neurouważność - grafika artykułu
Neurouważność

Czym jest neurouważność?
Neurouważność to świadome stawianie swojego umysłu przed wyzwaniami, świadoma otwartość na inność, nowość, różnorodność. Człowiek o wysokiej neurouważności jest obecny i refleksyjny w swojej codzienności, zauważa nowość, dostrzega i wybiera różnorodność, podejmuje wyzwania. Regularnie praktykowana neurouważność powoduje, że nasz mózg się zmienia poprzez pobudzanie jego naturalnej zdolności do modyfikowania się w celu skutecznego funkcjonowania w otaczającym świecie.
Koncepcja neurouważności łączy w sobie zarówno kontemplacyjne podejście do uważności reprezentowane przez dr. Jona Kabat-Zinna oraz podejście społeczno-poznawcze prof. Ellen Langer. Podejście kontemplacyjne dotyczy głównie technik związanych z redukcją napięcia poprzez medytację, modlitwę, czy oddech. Dla odmiany podeście społeczno-poznawcze rozumie uważność jako proces poznawczy "otwierania głowy" na nową wiedzę i doświadczenia, dzięki którym rozwijamy się i zmieniamy swoje życie na lepsze.

Oprócz niewątpliwych korzyści osobistych wynikających z wysokiego poziomu neurouważności badania pokazują możliwość wykorzystania rozwiązań bazujących na wiedzy o neurouważności w biznesie. Opracowane przez ekspertów z Uniwersytetu SWPS narzędzie Milamind umożliwia poszerzenie dotychczas stosowanych narzędzi diagnostycznych o wymiary, które do tej pory nie były możliwe do precyzyjnego pomiaru. Włączenie nowego narzędzia diagnozującego poziom neurouważności zwiększy moc predykcyjną procesów selekcji, diagnozy potencjału rozwojowego i kompetencji, planowania ścieżek rozwoju i kariery. Pozwoli także bardziej precyzyjnie dobierać osoby do budowanych w organizacjach zespołów oraz projektować zindywidualizowane rozwiązania służące wzmacnianiu innowacyjności organizacji, kreatywności ich pracowników, a w konsekwencji budowaniu przewagi konkurencyjnej. Narzędzie może być także wykorzystywane w procecach cochingowych, mentoringu i tutoringu - tak od strony jego uczestników, jak i prowadzących (np. w zakresie doboru wewnętrznej kadry mentorów/coachów i przygotowania ich do pełnienia tych ról). Dodatkowym obszarem wykorzystania narzędzia jest rynek usług psychoterapeutycznych, w szczególności w obszarze diagnostycznym.

Serdecznie zapraszamy!

Już w najbliższy wtorek

13.10.2020r. godzina 15.30!

Link do wydarzenia będzie dostępny na stronie wydarzenia oraz na fanpage: https://www.facebook.com/events/808868486525093

sieci społecznościowe