Kto może zostać panelistką lub panelistą?

Panelistką i panelistą w Poznańskim Panelu Obywatelskim może zostać każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Poznania, który:

  • ma ukończone 18 lat,
  • mieszka na stałe w Poznaniu,
  • którego gospodarstwo domowe otrzymało zaproszenie do udziału w panelu,
  • zarejestruje się do udziału w panelu w wyznaczonym terminie,
  • zostanie wyłoniony w ostatecznym losowaniu.

Do udziału w panelu może zgłosić się każda osoba, która mieszka w wylosowanym gospodarstwie domowym. Losowanie gospodarstw domowych przeprowadza się z pełnej puli adresów mieszkań w Poznaniu, uwzględniając wszystkie osiedla. Na wylosowane adresy wysyłane są listowne zaproszenia do udziału w panelu.