Panel obywatelski toczy się dalej!

Z końcem marca zakończyliśmy część edukacyjną panelu i po krótkiej przerwie świątecznej przechodzimy do etapu deliberacji.

Zdjęcie ilustracyjne - przedstawia pąki (bazie) na gałęzi drzewa - grafika artykułu
Park Sołacki (fot. E. Majewska)

Za nami wszystkie cztery spotkania edukacyjne panelu, podczas których Eksperci oraz Strony pomagali zgłębić zagadnienia związane z tematami panelu. Zarówno Panelistki, Paneliści jak i widzowie śledzący transmisje spotkań, dowiedzieli się wiele o ochronie przyrody i zieleni w mieście, a także o spalaniu węgla w gospodarstwach domowych. Poznali także główne postulaty i propozycje rekomendacji organizacji pozarządowych i jednostek miejskich.
Już od najbliższej soboty Panelistki i Paneliści będą mieli szansę wykorzystać nowo przyswojoną wiedzę podczas części deliberacyjnej panelu. Spotkania deliberacyjne służą wypracowaniu konkretnych rekomendacji, spośród których te o najwyższym stopniu poparcia zostaną przekazane Urzędowi Miasta do realizacji. Rekomendacje mogą być formułowane przez samych członków i członkinie Panelu, jak również pochodzić z listy rekomendacji zaproponowanych przez Strony i Ekspertów (z proponowanymi rekomendacjami można zapoznać się w sekcji "Materiały od Ekspertów i Stron").

Część deliberacyjna panelu jest zamknięta. Oznacza to, że w spotkaniach uczestniczą jedynie wylosowani Paneliści i Panelistki, oraz niewielki zespół facylitatorski, który dba o dobrą atmosferę spotkań oraz wspomaga pracę grupy. Przebieg spotkań nie jest transmitowany ani  nagrywany, a śledzić go mogą jedynie zgłoszeni Obserwatorzy, którzy nie uczestniczą w dyskusji ani nie dołączają do pracy w mniejszych grupach. Obserwatorami mogą być jedynie osoby "neutralne", a więc takie, które nie reprezentują organizacji lub instytucji związanej z tematyką Panelu.