Apel do właścicieli i zarządców centrów handlowych

W okresie wzmożonych przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, jako prezydent Miasta Poznania, zdecydowałem o podjęciu radykalnych środków mających na celu ograniczenie rozwoju epidemii. Rekomendowałem, by od 11 marca zamknięte zostały instytucje miejskie, na co dzień stanowiące dla mieszkańców przestrzeń życia, nauki i pracy. 

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania zaapelował do właścicieli i zarządców centrów handlowych - grafika artykułu
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania zaapelował do właścicieli i zarządców centrów handlowych

Decyzją dyrektorów zostały zamknięte w Poznaniu placówki oświatowe - przedszkola i szkoły, żłobki, miejskie instytucje kultury, baseny, zoo, czytelnie, a także wstrzymane wizyty w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach oraz odwołane imprezy masowe. Działania zmierzające do ograniczenia kontaktów międzyludzkich nie miały dotąd precedensu, stanowią więc niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie.

Kieruję do Państwa apel o solidarne i odpowiedzialne współdziałanie w tych wyjątkowych okolicznościach. Zakupy w centrach handlowych stały się elementem zwykłej codzienności obywateli. Licznie i często odwiedzane, a przy tym dostępne w nieograniczonym stopniu, w dobie zagrożeń rozprzestrzenianiem się koronawirusa stanowią przedmiot szczególnej uwagi i zastosowania wskazań służb sanitarnych.

Szanowni Państwo, zwracam się z wielką prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań na terenie Państwa obiektów, które zminimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Rekomendacje w tym zakresie wydało Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym (są one dostępne na stronach internetowych tych instytucji). Każda przestrzeń publiczna, której stan sanitarny może potencjalnie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, powinna być objęta nadzwyczajnymi środkami zapewniającymi bezpieczeństwo. Szczególnie zachęcam Państwa do promowania wśród klientów Państwa obiektów takich form realizowania zakupów, które będą minimalizowały kontakt dotykowy i pozwalały na zachowanie zasad higieny. Dotyczy to między innymi form płatności za towary i usługi, ze wskazaniem na metody bezgotówkowe. Apeluję o dezynfekcję na bazie alkoholu wszystkich miejsc i elementów, które często dotykane przez klientów, mogą być źródłem przenoszenia się wirusa. Proszę o podjęcie działań informujących o konieczności mycia rąk i przede wszystkim udostępnienie służących temu miejsc bezpłatnie. Rekomenduję również umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach w Państwa sklepach wraz z instrukcją, w jaki sposób myć i dezynfekować dłonie.

Bardzo ważną rolę w procesie ograniczenia rozwoju epidemii mogą spełniać sprzedawcy - znający przepisy BHP i wskazania służb sanitarnych. Proszę o zachowanie dystansu w relacjach między ludźmi (minimum 1 metr) i przede wszystkim prawidłowe reagowanie w sytuacji obsługi osoby kaszlącej lub kichającej.  Niezwykle ważną rolą sprzedawców jest reagowanie w przypadku skażenia produktów lub żywności przez osobę wykazująca objawy choroby. Proszę o instruowanie sprzedawców, by nie obawiali się zwracać uwagi współpracownikowi lub klientowi kaszlącemu lub kichającemu zarówno w kierunku naszym, jak i innych osób lub na produkty spożywcze. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy wyrzucić od razu do zamkniętego kosza, a następnie umyć ręce.

W miarę możliwości uprzejmie proszę o ograniczenie lub wstrzymanie funkcjonowania placów zabaw dla dzieci na terenie centrów handlowych oraz wszelkich miejsc i obiektów służących ich wspólnej zabawie.

Pragnę przypomnieć również, że pod numerem telefonu Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

sieci społecznościowe