Wsparcie dla osób związanych z kulturą

Ogłoszono wyniki konkursu "Ciąg dalszy nastąpi cz. 2". Siedem miejskich instytucji kultury wesprze 64 artystów, animatorków i edukatorów, a także pracowników obsługi technicznej i medialnej, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Pomoc wyniesie ponad 200 tys. złotych. 

Plakat informujący o konkursie. Widać na nim nazwę akcji na tle biało-niebieskich abstrakcyjnych kształtów. - grafika artykułu
Ogłoszono wyniki konkursu pt."Ciąg dalszy nastąpi"

Kryzys epidemiczny znacznie ograniczył lub całkowicie uniemożliwił działalność artystyczną, co dotkliwie odczuł poznański sektor kultury, szczególnie jego nieetatowi pracownicy i pracowniczki. Z pomocą postanowiły wyjść poznańskie instytucje kultury. Siedem z nich - Centrum Kultury Zamek, Estrada Poznańska, Teatr Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Animacji, Centrum Sztuki Dziecka i Wydawnictwo Miejskie Posnania - ogłosiło konkurs pt. "Ciąg dalszy nastąpi cz. 2". 

Celem tej inicjatywy było okazanie solidarności oraz wyłonienie najciekawszych zarysów projektów z obszaru kultury. Wsparcie jest skierowane do artystów i artystek, animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek, a także pracowników i pracowniczek obsługi technicznej i medialnej, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc udzielona osobom związanym z kulturą wyniesie 238 tys. zł, a więc jeszcze więcej niż wcześniej zakładano. Listę laureatów i laureatek można znaleźć na stronach internetowych instytucji, które organizowały konkurs: Centrum Kultury Zamek, Centrum Sztuki Dziecka, Teatru Ósmego Dnia, Teatru Animacji, Teatru Muzycznego, Estrady Poznańskiej oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Konkurs "Ciąg dalszy nastąpi cz. 2" to nie jedyne działanie, wspierające osoby związane z poznańską kulturą. W lipcu w ramach konkursu "Kultura na wynos" nagrodzono 25 inicjatyw kulturalnych rozgrywających się w sieci. W sierpniu przyznano dodatkowe stypendia dla środowiska kultury na łączną kwotę 200 tys. zł. Ponadto rozdysponowana została dodatkowa pula środków na małe granty, czyli dotacje do 10 tys. zł dla organizacji pozarządowych (NGO) oraz przeprowadzono wiele innych działań w ramach pakietu "Poznań Wspiera". 

AJ

sieci społecznościowe