Najważniejsze informacje dotyczące miejskich szpitali:

Szpital im. J. Strusia

Szpital - zgodnie z decyzją wojewody - pozostaje w stanie podwyższonej gotowości.

- Wyprzedzając sytuację już od trzech tygodni wdrażamy procedury na wypadek pojawienia się przypadku zakażenia koronawirusem - mówi Mariusz Stawiński, zastępca dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ. - Mamy na oddziale zakaźnym możliwość prowadzenia intensywnej terapii w stosunku do dwóch pacjentów w pełnej izolacji kontaktowej i oddechowej. Oddział zakaźny ma nowoczesną izbę przyjęć z możliwością segregacji i izolacji pacjentów.

Dyrektor szpitala wyznaczył 15 łóżek oddziału zakaźnego dla pacjentów hospitalizowanych w związku z zakażeniem koronawirusem. Uruchomiono dwa stanowiska ścisłej izolacji kontaktowej i oddechowej pacjentów, którzy wymagają prowadzenia wentylacji mechanicznej.

W oddziale zakaźnym zwiększono obsadę o jednego dodatkowego lekarza dyżurnego, dwie pielęgniarki i salową. Uruchomiono też telefon konsultacyjny dla lekarzy. 

Trwa reorganizacja oddziału chorób wewnętrznych - planuje się organizację 36 łóżek z przeznaczeniem na łóżka obserwacyjno-kohortacyjne stanowiące bufor dla oddziału zakaźnego.  Wstrzymano urlopy personelu pełniącego funkcje kierownicze oraz urlopy personelu oddziału zakaźnego.

Szpital zaktualizował też i wprowadził szereg instrukcji i procedur dotyczących postępowania z pacjentem zakażonym chorobą wysokozakaźną w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego personelowi oraz pacjentom, zgodnych z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej. 

Dyrekcja szpitala wystąpiła do Agencji Rezerw Materiałowych o uzupełnienie zapasów kombinezonów ochronnych (1000 szt.) oraz półmasek o klasie filtra FFP3 (10000 szt.). Wystąpiono też do wojewody o dodatkowe pieniądze na zakup 4 respiratorów, 2 łóżek intensywnej terapii, 2 kardiomonitorów, układów zamkniętych do odsysania, jednorazowych środków ochronnych (maski, kombinezony, osłony twarzy, osłony na buty); oraz o pieniądze na pokrycie dodatkowych kosztów ponoszonych przez szpital w związku z zapewnieniem podwyższonej gotowości.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażono w dodatkowe testy "respiratory panel" zgodnie z poleceniem GIS. 

Na bieżąco szpital prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe dla personelu, akcję edukacyjno-informacyjną dla pacjentów. 

Strona szpitala: http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Szpital im. F. Raszei

Szpital zaktualizował i wprowadził szereg instrukcji dotyczących postępowania z pacjentem zakażonym chorobą wysoce zakaźną. Podobnie jak szpital im. J. Strusia - wystąpił do Agencji Rezerw Materiałowych o uzupełnienie brakujących kombinezonów ochronnych (200 sztuk), półmasek (500 sztuk) i dwóch respiratorów. 

Na bieżąco prowadzone są działania edukacyjne i szkoleniowe dla personelu szpitala oraz informacyjne - dla pacjentów.

Strona szpitala:https://www.raszeja.poznan.pl/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej