Warto wiedzieć - koronawirus

Od poniedziałku, 16 marca sale obsługi klienta we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Poznania (łącznie 9 lokalizacji) będą zamknięte. Nie oznacza to jednak, że urząd nie będzie pracował. Urzędnicy wciąż będą obsługiwali klientów, ale w trybie zdalnym - przez internet oraz telefonicznie. Przy wejściach do budynków będą również wystawione skrzynki podawcze. Sale obsługi klienta będą zamknięte do 27 marca włącznie. 

Od początku przyszłego tygodnia urzędowe sprawy będzie można w dalszym ciągu załatwić. W poniedziałek na drzwiach każdej lokalizacji UMP wywieszone zostaną listy z numerami telefonów, pod którymi będzie można kontaktować się z urzędnikami odpowiedzialnymi za dany rodzaj spraw. Najpóźniej tego samego dnia lista z numerami pojawi się również na stronie: www.poznan.pl

Decyzja o zamknięciu sal obsługi klienta została podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałością o zapewnienie ciągłości pracy urzędu. 

- Wstrzymana będzie możliwość osobistego załatwienia spraw w urzędzie miasta. Zachęcamy do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Cały szereg usług można załatwić drogą mailową lub przez ePuap. Sprawy będzie można wyjaśniać także telefonicznie. Przy każdym budynku, w którym znajduje się sala obsługi klienta, w 9 lokalizacjach Urzędu Miasta staną skrzynki podawcze, w których będzie można zostawić dokumenty. Zostaną one rozpatrzone -  także w celu wstrzymania biegu terminów czy przedawnienia spraw - mówi Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania. 

W sposób szczególny przyjmowani będą klienci przy ul. Libelta 16/20. Chodzi o obsługę spraw w zakresie niektórych aktów stanu cywilnego - zwłaszcza tych, które mogą być bardzo istotne dla mieszkańców, a nie da się ich załatwić drogą elektroniczną. Dlatego w ograniczonym zakresie obsługa przy ul. Libeta będzie działała. 

W dalszym ciągu udzielane będą także śluby. - Nie przewidujemy w najbliższym tygodniu ich odwoływania, ale pracownicy Urzędu indywidualnie kontaktują się z każdą parą, informując o zagrożeniach i prosząc o maksymalne ograniczenie liczby uczestników uroczystości - dodaje Sekretarz Miasta Poznania. 

Informacje o sprawach, które można załatwić zdalnie w urzędzie lub miejskich jednostkach, są dostępne w artykule: https://www.poznan.pl/mim/info/news/ogranicz-wizyty-w-urzedzie-zalatw-sprawy-zdalnie,144721.html. W wyjątkowych przypadkach można również kontaktować się pracownikami miejskiej infolinii Poznań Kontakt - 61 646 33 44, czynnej w godz. 7:30 -20:00 w dni powszednie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie i Polsce Miasto Poznań uruchomiło specjalną stronę: www.poznan.pl/koronawirus

Lista zamkniętych sal obsługi klienta UMP

  • Plac Kolegiacki 17.
  • Ulica Za Bramką 1 oraz Poznańskie Centrum Świadczeń przy ulicy Wszystkich Świętych 1. 
  • Ulica Libelta 16/20 (WSOUK, USC, WJPM, WOw, MRK, WZKiB, BKo).
  • Ulica Gronowa 22A (WSOUK, WKOS). 
  • Ulica Gronowa 20 (WGN , BNW, WJPM).
  • Ulica Słowackiego 22 (WFn).
  • Ulica Matejki 50 (BSL, BPK).
  • Ulica 28 czerwca "56 (WDGiR).
  • Ulica 3 Maja (WZSS, WGK).