Możliwości współpracy Rad Osiedli z Centrami Inicjatyw Lokalnych

Wirtualne spotkanie dedykowane członkom Rad Osiedli i pracownikom WWJPM
21 lipca 2020r.
g.17:00
za pomocą platformy ZOOM

hasło o treści: Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie. - grafika artykułu
hasło CIL

Dziękujemy przedstawicielom Rad Osiedli, za udział w spotkaniu nformacyjnym dot. otwartego konkursu ofert CIL 2021 oraz możliwości współpracy Rad Osiedli z Centrami Inicjatyw Lokalnych.
ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKANIA
Centra Inicjatyw Lokalnych działają na rzecz mieszkańców wybranych dzielnic Poznania. Budżet którym dysponują, wykorzystują m.in. na organizację lokalnych wydarzeń aktywizujących mieszkańców.
Poprzez swoje działania CIL może stać się cennym partnerem dla Rady Osiedla.
O tym, jak działają CIL i jakie są możliwości współpracy opowiemy podczas spotkania.
Poniżej zamieszczamy prezentację omawianą podczas spotkania

Załączniki

sieci społecznościowe