7. Polska Rzeczpospolita Ludowa

220
Andrzejewska Zofia: Bernard Głowiński mistrz - nauczyciel i wychowawca młodzieży [w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 1 s. 61-66, fot.
221
Andrzejewska Zofia: Nikodem Spychalski - bohater zwyczajnego obowiązku [motorniczy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu]. Sylwetki poznaniaków. 1970 nr 1 s. 117-122, fot.
222
Banaszkiewicz Grażyna: Marian Kołodziejczak - spawacz z "Alco". Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 134-136, fot.
223
Banaszkiewicz Grażyna: Ślusarz z "Hydrobudowy-9" - Bolesław Ratajczak. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s. 85-88, fot.
224
Banaszkiewicz Grażyna, Kunze Olga: Władysław Mrozik z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 140-143, fot.
225
Bartkowiak Tadeusz: Działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko- -Radzieckiej w Poznaniu w latach 1945- -1970. Aneks: Skład zarządów Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w latach 1946-1970. A. Zarząd Wojewódzki. B. Zarząd Miejski (1948-1970). 1973 nr 1 s. 35-66, fot., tab., 2tabl.
226
Bartkowiak Tadeusz, Jakubowicz Marian: Pięćdziesiąta rocznica powstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 1973 nr 3 s. 5- -22, fot.
227
Bartkowiak Tadeusz, Jakubowicz Marian: Trzydziesta rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. Aneks: Lista udekorowanych odznaczeniami państwowymi z okazji XXX rocznicy Polskiej Partii Robotniczej (6stycznia 1972 r.). 1972 nr 4 s. 5-22.
228
Bartkowiak Wojciech: Poznańskie czerwce. 1996 nr 2 s. 212-227, fot., il.
229
Bauer Michał: Pomnik [Poznańskiego Czerwca 1956] się ostał. 1996 nr 2 s. 247-264, fot.
230
Bojarska Gracja: Stolarz Kazimierz Strużyński [w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 3]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 151-153, fot.
231
Brzeziński Alfons: Manifestacja studencka 13 maja 1946. Aneks: Wybrane fragmenty informacji umieszczonych na temat rocznicy 3 Maja w "Głosie Wielkopolskim" w maju 1946. 1996 nr 2 s. 229-232.
232
Bugowski Jan: Kronika obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (11VII - 24 VII 1969 r.). 1970 nr 1 s.143-168, fot.
233
Bugowski Jan: Uroczystości 50 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. 1969 nr 3 s. 140-157, fot.
234
Bugowski Stanisław: Brygadzista Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Marceli Tritt. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 119-121, fot.
235
Bugowski Stanisław: Centralne Dożynki w Poznaniu (8 września 1974). 1975 nr 1 s. 5-16, fot.


236
Bugowski Stanisław: Pięćdziesiąta piąta rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 1974 nr 2 s. 134- -143, fot.
237
Burkowa Anna: Brygadzistka Bronisława Lefik [w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa"]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 104-108, fot.
238
Burkowa Anna: Krystyna Ziemniak z "Modeny". Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s.96-100, fot.
239
Choniawko Andrzej: Działalność Związku Młodzieży Polskiej w Poznaniu w latach 1948-1956. 1975 nr 2 s. 59-74, fot., tab.
240
Co to znaczy poznańskość? 1959 nr 4 s. 132-134.
241
Czamański Roman: Przygotowania do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. 1959 nr 1 s. 100-103.
242
Czubiński Antoni: W pięćdziesiątą rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. 1967 nr 4 s. 5-16, fot., 1 tabl.
243
Czyny Kongresowe w Poznaniu. [Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS 15 XII 1948]. 1949 s. 67-72.
244
Danecki Adam: O współzawodnictwie pracy. 1950 s. 60-66.
245
Danecki Adam: Współzawodnictwo a praca kulturalno-oświatowa. 1950 s. 173-179.
246
Dembski Janusz: Sesja popularnonaukowa poświęcona XX rocznicy Polskiej Partii Robotniczej w Wielkopolsce. 1962 nr 4 s. 123-130.
247
Dembski Janusz: Środowiska naukowe i twórcze oraz instytucje kulturalne w obchodach 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 1979 nr 2 s.23-36, fot.
248
Deresiewicz Janusz: Niezwykła rocznica - niezwykłe przygotowania. (W sprawie Millenium). 1957 nr 3/4 s.79-82.
249
Deresiewicz Janusz: W sprawie problematyki milleniowej. 1958 nr1 s.5-10.
250
Engel Witold: Walka o wodę, gaz i elektryczność w Poznaniu w czasie krytycznych dni grudniowych 1959 r. 1960 nr 1/2 s. 141-146.
251
Feliczak Kazimierz: Czesław Kubacki - budowniczy targowego Poznania. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 96-99, fot.
252
Feliczak Kazimierz: Edward Pawłowski - współbudowniczy nowego Poznania. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 147- -150, fot.
253
Feliczak Kazimierz: Formierz z "Pometu" - Szczepan Hoffman. 1974 nr 1 s. 100-103, fot.
254
Filipiak Tadeusz, Jakubowicz Marian: Organizacja i działalność Związku Bojowników o Wolność i Demokrację miasta Poznania. (W XX rocznicę zjednoczenia ruchu kombatanckiego). Aneks: Fragmenty uchwały Prezydium Rady Narodowej m. Poznania z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie zacieśnienia współpracy pomiędzy Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację a jednostkami organizacyjnymi Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. 1970 nr 3 s. 5-19, fot., tab.
255
Francuziak Witold: Zlot byłych żołnierzy Armii "Poznań" (17 września 1967 r.). 1968 nr 3 s. 157-162, fot.


256
Genowefiak Marian: [Trzydziesta] 30 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. 1970 nr 1 s.168-181, fot.
257
Gierek Edward: Poznań udekorowany Orderem Krzyża Grunwaldu I Klasy. Przemówienie... I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na centralnej akademii z okazji 60 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. (18 grudnia 1978 r.). 1979 nr 2 s. 5-9, fot., 1 tabl.
258
Głosy o "wypadkach poznańskich" (28 czerwca 1956 r.). Zebrał Antoni Gąsiorowski. 1957 nr 1/2 s. 170-186.
259
Graj Ludwik: Stanisław Wróblewski [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1961 nr 3 s. 85-86, fot.
260
Gronik Maryna: Obchód 14 rocznicy wyzwolenia Poznania. 1959 nr 2 s. 70-72.
261
Gronik Maryna: Obchód 15 rocznicy wyzwolenia Poznania. 1960 nr 1/2 s. 203-210, fot.
262
Gronik Maryna: Sztandar dla wielkopolskiej jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego od społeczeństwa Poznania i Wielkopolski. 1963 nr 1 s. 90-92, fot.
263
Jabłoński Henryk: Przemówienie Przewodniczącego Rady Państwa... na uroczystości odsłonięcia pomnika Armii "Poznań" w dniu 1 września 1982 r. 1982 nr 3/4 s. 5-10, fot.
264
Jakubowicz Marian: [Sześćdziesiąta] 60 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 1979 nr 2 s. 11- -22, fot.
265
Jakubowicz Marian, Olszewski Marian: W Poznaniu stanął pomnik Powstańców Wielkopolskich. Aneks: Przemówienie Marszałka Polski Mariana Spychalskiego na uroczystości odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 19 IX 1965 r. 1966 nr 1 s. 130-140, fot., 1 tabl.
266
Jantos Henryk, Soliński Ireneusz: Marcin Forycki [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Budowniczowie Polski Ludowej. 1965 nr 2 s. 86-92, fot.
267
Jantos Henryk, Świtała Tadeusz: Stanisław Andrzejak [brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Wacław Słowek [brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni przed Świętem Pracy. 1966 nr 4 s. 134- -140, fot.
268
[Jaśkowiak Franciszek] Fr. J.: Wybitny slawista angielski w Poznaniu [William Rose]. 1947 s. 84-86.
269
[Jaśkowiak Franciszek] Fr. J.: Zmiana na stanowisku konsula Francji. 1947 s. 88-89.
270
Kandziora Zdzisław: Porozmawiajmy o Poznaniu (1985-1986). 1987 nr 4 s. 15-32, fot.
271
Karpiński Zenon: Andrzej Drozdowski [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Roman Pawłowicz [inż. w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1961 nr 3 s. 81-82, fot.
272
Kłys Stanisław: Stulecie polskiego ruchu robotniczego. Źródła archiwalne do dziejów ruchu robotniczego w Poznaniu oraz ich funkcje ideowo-wychowawcze. Aneksy: Odezwa Komitetu Robotniczego Partii Socjalno-Rewolucyjnej "Proletariat" z 1882 r. Rozdział I; [Odezwa] Do robotników Poznania; [Odezwa wyborcza z 1901 r.]; Sprawozdanie okresowe ze stanu bezpieczeństwa nr 24 za miesiąc listopad 1931 r. Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego (fragment). 1983 nr 1 s. 5-16.


273
Knoll Czesław: Budowa i odsłonięcie pomnika Armii "Poznań". Aneksy: Społeczny Komitet Budowy Pomnika; Przemówienie Jana Dynowskiego pułkownika rezerwy, byłego oficera Armii "Poznań". 1983 nr 1 s. 71- -85, fot., pl.
274
Knoll Czesław: Ochrona pomników walki i męczeństwa w Poznaniu w latach 1945-1985. Aneksy: Miejsca pamięci narodowej w Poznaniu (na dzień 9 V 1985 r.); Szkolne izby pamięci narodowej oraz izby tradycji i perspektyw. 1985 nr 4 s. 53-71, fot.
275
Kolasiński Edmund: Wspomnienia poznańskiego sapera z 1945 r. Aneks: mjr Edmund Dutkiewicz: Sprawozdanie z akcji odminowania st. m. Poznania (fragmenty). 1985 nr 2 s. 79- -84, fot.
276
Kondziela Henryk: Sprawozdanie z działalności Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatek: Sprawozdanie finansowe z działalności Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu za okres od 18.II.1957 do 31.III.1961 r. Zestawiła Stanisława Dykierska. 1961 nr 2 s. 115-119.
277
Kongres w obronie pokoju [Paryż, 20-25 IV 1949]. 1949 s. 159-163.
278
Konopiński Stefan: Marceli Tritt [brygadzista w ZNTK w Poznaniu]. Budowniczowie Polski Ludowej. 1972 nr 2 s. 109-116, fot.
279
Konopiński Stefan: Narodziny władzy ludowej w Wielkopolsce. 1965 nr 1 s. 105-106.
280
Kossakowska Zofia: Inżynier-elektryk Władysław Napierała. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 144-146, fot.
281
Kossakowska Zofia: Wychowawca i pedagog - Konrad Świtek. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 112-116, fot.
282
[Krokowski Stanisław] St. K.: Piąta rocznica wyzwolenia Poznania 23.II.1950. 1950 s. 38-41.
283
[Krokowski Stanisław]: Poznań na pierwszym miejscu. [Akcja "Miesiąc Odbudowy Warszawy"]. 1948 s. 331-334.
284
[Krokowski Stanisław] St. K.: Społeczeństwo poznańskie oddało hołd pamięci wielkiego bojownika o socjalizm Juliana Marchlewskiego. 1950 s. 41-42.
285
Kubiak Stanisław: Pierwsze kroki władzy ludowej w Poznaniu. 1962 nr 1 s. 39-52, fot., tab.
286
Kucza Hanna: Poznaniowi przybędą dwa nowe pomniki [Marcina Kasprzaka i Powstańców Wielkopolskich]. 1962 nr 1 s. 124-127, fot.
287
Kunze Olga: Kinga Moroz [pracownik administracyjny w Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Poznaniu]. Odznaczeni. 1973 nr 1 s.122-126, fot.
288
Kusiak Jerzy: Bilans osiągnięć dwudziestopięciolecia Poznania. 1970 nr 1 s. 5-18, fot.
289
Kusiak Jerzy: Nasze dwudziestolecie. 1965 nr 1 s. 5-16, fot.
290
Kusiak Jerzy: Tysiąclecie [Państwa Polskiego] i dzieło na miarę pokoleń. 1966 nr 3 s. 5-14, fot., il.
291
Lempe Zygmunt: Kazimierz Kokociński ślusarz - monter z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 130-133, fot.
292
Lempe Zygmunt: Wiktor Kozłowski [wartownik w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 73-76, fot.
293
Lezki Kamil: Jan Noga [ślusarz - brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. 1970 nr 1 s. 81-85, fot.
294
Łangowski Jerzy, Zaus Jan: Rozwój gospodarczo-społeczny Poznania w świetle programu wyborczego Frontu Narodowego. 1956 s.141-145.
295
Łozowski Franciszek: Z działalności wielkopolskiej Grupy Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu w 1945 roku. 1968 nr 1 s. 69-71, fot.


296
Maroszek Bolesław: Przestępczość nieletnich i dorosłych oraz alkoholizm na terenie Poznania w 1957 roku. 1958 nr 3 s. 81-98, pl., tab.
297
Męczyński Jerzy: Wspomnienie o Czesławie Kończalu [przewodniczącym WRZZ w Poznaniu]. Zżałobnej karty. 1979 nr 3 s. 143- -144,fot.
298
Michniak Czesław: Tradycja czy postęp? (Za Tygodnikiem Zachodnim nr 198 z dnia 10 IX 1960 r.). 1960 nr4 s. 158-159.
299
Namysłowska Henryka: Czesław Szymański kierownik Zakładu Energetyczno-Remontowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Budowniczowie Polski Ludowej. 1975 nr 3 s. 107-111, fot.
300
Nawrocki Józef: Wspomnienia kierownika pierwszej szkoły w wyzwolonym Poznaniu (1945-1948). 1984 nr 1/2 s. 97-101, fot.
301
Nowak Aleksander: Wybory delegatów na III Zjazd PZPR z Poznania i Wielkopolski. 1959 nr 2 s. 73-76.
302
Nowak Cyryl: Masy pracujące Poznania manifestują wolę zacieśnienia braterskiej przyjaźni z narodem ZSRR. 1949 s. 293-297, fot.
303
Nowak Cyryl: Pierwszy Maj w Poznaniu. 1949 s. 114-124, fot.
304
Nowak Cyryl: Pokój zwycięży! 1950 s. 218-221.
305
Nowicka Katarzyna: Brygadzista-nastawiacz Stanisław Wierzejewski [w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych]. 1974 nr 4 s. 100-102, fot.
306
Nowicki Zdzisław: Dzwon Pokoju. Aneks: Akt erekcyjny. 1987 nr 4 s.33-58, fot., pl.
307
Obchód Święta Państwowego 1 Maja w Poznaniu. 1950 s. 146-152, fot.
308
Okęcki Stanisław: Wyzwolenie Poznania w r. 1945 w świetle najnowszych badań. 1965 nr 1 s. 17-26., 1 tabl. (Dokończenie). 1965 nr 2 s. 59-76, fot., pl., 1 tabl.
309
Olachowski Edmund: Stefan Szałata [działacz kultury fizycznej]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 92-96, fot.
310
Olszewski Marian: Julian Zboralski [pracownik KW PZPR w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1964 nr 2 s. 71- -73, fot.


311
Olszewski Marian: Sesja popularnonaukowa w XX rocznicę wyzwolenia Poznania i Wielkopolski. 1965 nr3 s. 116-118.
312
Olszewski Marian, Świtała Tadeusz: Zdzisław Cegłowski (1923- -1968) [przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1968 nr2 s. 113-123, fot.
313
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 21 rocznicy wyzwolenia miasta (18- -26 II 1966 r.). 1966 nr 3 s. 148-155, fot.
314
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 22 rocznicy wyzwolenia miasta (18- -26 II 1967 r.). 1967 nr 3 s. 127-135, fot.
315
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 23 rocznicy wyzwolenia miasta (14-26 lutego 1968 r.). 1968 nr 3 s. 141- -157, fot.
316
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 27 rocznicy wyzwolenia Poznania (18-28 lutego 1972 r.). 1972 nr 3 s. 127- -139, fot.
317
Orlik Tadeusz: Kronika obchodów 29 rocznicy wyzwolenia Poznania (20-27 lutego 1974 r.). 1974 nr 3 s. 140- -149, fot.
318
Orlik Tadeusz: [Ósma] VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu. 1960 nr 1/2 s. 185-191, fot.
319
Orlik Tadeusz: [Pięćdziesiąta trzecia] 53 rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. 1972 nr 2 s. 177-185, fot.
320
Pabel Maria: Adam Kruzel [mistrz w "Wiepofamie"]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 1 s. 74-79, fot.
321
Pabel Maria: Alfred Skubis [odlewnik w "Pomecie"]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 3 s. 109-116, fot.
322
Pabel Maria: Brygadzista narzędziowni Marian Świergiel [w ZNTK w Poznaniu]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr4 s. 93-96, fot.
323
Pabel Maria: Józef Strugarek [mistrz w Zakładzie Energetycznym w Poznaniu]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 2 s. 151-156, fot.
324
Pabel Maria: Kazimierz Mikulski [działacz związkowy w ZNTK w Poznaniu]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s.76-81, fot.
325
Pająk Kazimierz: Udział ludności Poznania i Wielkopolski w tworzeniu państwowości polskiej na Ziemiach Zachodnich w 1945 r. 1982 nr1/2 s. 23-30, tab.


326
Pajowa Katarzyna, Romiński Czesław: Poznajemy kulturę bratnich narodów. Dni Kultury Rosyjskiej (20- -30 października 1969 r.). Dekada Kultury Bułgarskiej (10-20 listopada 1969 r.). 1970 nr 3 s. 91-94.
327
Paprzycki Leszek: Ulica Kochanowskiego 28 czerwca 1956. Fotoreportaż. 1996 nr 2 s. 233-237, fot.
328
Paul Urszula: Budowa Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w latach 1964- -1970. Aneks: Artyści-plastycy - autorzy rzeźb w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Uczestnicy pleneru (1968-1971). 1972 nr 1 s. 173-188, fot., 1 tabl.
329
Paulówna Urszula: Fort VII - Mauzoleum męczeństwa Wielkopolan. 1963 nr 4 s. 97-100, fot.
330
Paulówna Urszula: Poznaniacy swemu miastu. Czyny społeczne w Poznaniu w latach 1962-1963. 1964 nr 4 s. 134-144, fot., tab., 1 tabl.
331
Paulówna Urszula: Uroczystości 40 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 1959 nr 1 s. 95-99, fot.
332
[Pięćdziesiąta] 50 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. 1968 nr 4 s. 5-13, fot.
333
Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone realizacji programu społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania i województwa na lata 1976-1980. Aneks: Odezwa. 1975 nr 2 s. 5-17, fot.
334
Podemski Krzysztof: Zachowania wyborcze w Wielkopolsce 1984-90. 1991 nr 1/2 s. 131-148, map., tab.
335
Pospieszalski Karol Marian: Pracownicy Instytutu Zachodniego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie 29 sierpnia 1950 r. 1997 nr 3 s. 288-296, fot.
336
Ratajski Tadeusz: Pomoc pilnie poszukiwana. [Spotkanie członków Prezydium Rady Narodowej m. Poznania i Komitetu Miejskiego PZPR z dyrektorami zakładów przemysłowych działających w Poznaniu; grudzień 1959]. 1960 nr 1/2 s. 118-122.
337
Rocznica oswobodzenia Poznania i 31 rocznica istnienia Armii Czerwonej (22. i 23.II.49). 1949 s. 64-66.
338
Rogalewski Wacław: Semafory Piotra Gellerta [kolejarza]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 2 s. 118-127, fot.
339
Rogalewski Wacław: [Czterdzieści] 40 lat pracy i walki Maksymiliana Bartza [działacza związkowego]. Jubileusze. 1962 nr 3 s. 89-95, fot.
340
Romanowski Zdzisław: Poznań i Tysiąclecie. 1966 nr 2 s. 5-16, il.


341
Siekierska Anna: Adam Nogaj [mistrz w ZNTK w Poznaniu]. Władysław Nowicki [technik w ZNTK w Poznaniu]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 86- -92, fot.
342
Siekierska Anna: Mechanik Henryk Komin [w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 93-96, fot.
343
Skład Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego, stan na dzień 1.11.1956 r. 1956 s. 283.
344
Soliński Ireneusz: Bronisław Szaj [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1970 nr 2 s. 94-100, fot.
345
Soliński Ireneusz: Budowniczy silników okrętowych Jan Noga. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 113-115, fot.
346
Soliński Ireneusz: Jubileusz 125-lecia "Bazaru" - hotelu Polskiego Biura Podróży "Orbis" w Poznaniu. 1968 nr 2 s. 109-112, fot.
347
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 24 rocznicy wyzwolenia miasta (16-28 lutego 1969 r.). 1969 nr 3 s.158-169, fot.
348
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 25 rocznicy wyzwolenia Poznania. 1970 nr 3 s. 160-186, fot., il.
349
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 26 rocznicy wyzwolenia Poznania (16-23 lutego 1971 r.). 1971 nr 3 s. 146-157, fot.
350
Soliński Ireneusz: Kronika obchodów 28 rocznicy wyzwolenia Poznania (16-26 lutego 1973 r.). 1973 nr 3 s. 143-156, fot.
351
Soliński Ireneusz: Odsłonięcie Obelisku Zwycięstwa (8 maja 1968 r.). 1968 nr 4 s. 148-151, fot.
352
Soliński Ireneusz: Pomnik Naczelnika zwrócony Poznaniowi. Uroczystość odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki 30 września 1967 r. 1968 nr 1 s. 5-12, fot.
353
Soliński Ireneusz: Uroczysta inauguracja obchodów ostatniego roku Tysiąclecia Państwa Polskiego w Poznaniu i Wielkopolsce. 1966 nr 3 s.126-132, fot.
354
Soliński Ireneusz: Uroczystości w Poznaniu 18 lipca 1966 r. [Oddanie do użytku nowej gazowni. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". Sprowadzenie do Poznania urny z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego]. 1967 nr 1 s. 5-23, fot., 1 tabl.
355
Soliński Ireneusz: W XX-lecie Polskiej Partii Robotniczej. Nadanie Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu imienia Franciszka Bartoszka. 1962 nr 3 s. 139-141, fot.


356
Soliński Ireneusz: Wizyta Marszałka Związku Radzieckiego Wasyla Czujkowa w Poznaniu (18 II - 21 II 1965 r.). 1965 nr 3 s. 108-116, fot., 2 tabl.
357
Strenk Marian: Maszynista elektrowozu Mieczysław Michalak. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s. 109-112, fot.
358
Strugarek Stanisław: Miesiąc pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej w Poznaniu. 1948 s. 289-297.
359
Strugarek Stanisław: Pierwsze dni [po wyzwoleniu Poznania]. 1945 nr 1 s. 35-37.
360
Szulc Witold: Dwudziesta rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej w pracach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1962 nr 2 s.104-105.
361
Święto Odrodzenia dniem radości i dalszej mobilizacji twórczych sił społeczeństwa poznańskiego. 1950 s.279-280.
362
Świtała Tadeusz: Antoni Paszkowiak - brygadzista z parowozowni "HCP". Mottyniana. 1966 nr 4 s. 147- -166, fot.
363
Świtała Tadeusz: Jan Bartkowiak - tokarz z "Wiepofamy". Mottyniana. 1964 nr 3 s. 81-101, fot.
364
Świtała Tadeusz: Józef Pieprzyk - pomocnik ślusarza z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Mottyniana. 1965 nr 2 s. 110-127, fot.
365
Świtała Tadeusz: Kwiaty dla mojego miasta. (W piętnastą rocznicę wyzwolenia). 1960 nr 1/2 s. 5-15, fot.
366
Świtała Tadeusz: Kwiecień 1945 r. w Poznaniu. 1986 nr 2 s. 21-49, fot.
367
Świtała Tadeusz: Luty 1945 w Poznaniu. (Część 1). 1985 nr 2 s. 25- -59, fot. (Dokończenie). 1985 nr 3 s. 57- -89, fot.
368
Świtała Tadeusz: Maj 1945 r. w Poznaniu. (Część pierwsza). 1986 nr3 s. 73-100, fot.
369
Świtała Tadeusz: Marian Nowaczyk - mistrz brukarski Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Mottyniana. Aneks: Poważniejsze prace przy budowie i wymianie linii tramwajowych wykonane pod kierunkiem Mariana Nowaczyka w latach 1946- -1961. 1967 nr 4 s. 102-125, fot.
370
Świtała Tadeusz: Marzec 1945 w Poznaniu (kalendarium wydarzeń). 1986 nr 1 s. 55-87, fot.


371
Świtała Tadeusz: Obchody 20 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu. 1962 nr 2 s. 97- -104, fot.
372
Świtała Tadeusz: Partia czynu i walki. (W 20-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej). 1962 nr 1 s. 5-15, fot.
373
Świtała Tadeusz: Pomnik generała Karola Świerczewskiego. Aneks: Społeczny Komitet Budowy Pomnika generała Karola Świerczewskiego. 1976 nr 3 s. 139-145, fot.
374
Świtała Tadeusz: Poznań udekorowany Orderem Budowniczych Polski Ludowej. Potężna manifestacja w Poznaniu 17 kwietnia 1966 r. 1966 nr4 s. 5-19, fot., 2 tabl.
375
Świtała Tadeusz: Poznań w latach 1971-1975. 1977 nr 1 s. 5-13, 2 tabl.
376
Świtała Tadeusz: Prochy działaczy podziemnej Polskiej Partii Robotniczej spoczęły na Cmentarzu Bohaterów. 1968 nr 2 s. 151-157, fot.
377
Świtała Tadeusz: Spawacz Stanisław Bukowski [w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Mottyniana. Aneks: Wyjątki z pracy Walki robotników Zakładów H. Cegielskiego w Poznaniu w latach 1918-1939 r., opublikowanej w gazecie zakładowej "Nasza Trybuna" w miesiącach VII-IX 1963 r. przez Władysława Rogalę. 1964 nr 1 s. 77-98, fot.
378
Świtała Tadeusz: Stolarz z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - Stanisław Zapeński. Mottyniana. 1964 nr 4 s. 111-133, fot.
379
Świtała Tadeusz: Wizyta delegacji partyjno-rządowej ZSSR z premierem rządu ZSRR Nikitą Chruszczowem na czele w Poznaniu i Wielkopolsce. 1959 nr 3 s. 95-109, fot.
380
Tomiakowa Irena: Albin Babst [pracownik Poznańskich Zakładów Remontowych Maszyn Poligraficznych]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr2 s. 146-151, fot.
381
Tomiakowa Irena: Celina Kaczmarek [pracownik Fabryki Kosmetyków "Lechia"]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 67-72, fot.
382
Tomiakowa Irena: Czesław Janowski [drukarz w Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka]. 1972 nr 1 s.66-73, fot.
383
Tomiakowa Irena: Danuta Wawrzyńczyk-Szplit [działacz związkowy]. Odznaczeni. 1970 nr 2 s. 101- -104, fot.
384
Tomiakowa Irena: Drukarz Henryk Wacławik [w Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 120-124, fot.
385
Tomiakowa Irena: Franciszek Kasprowicz [tokarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1971 nr 1 s. 117- -121,fot.


386
Tomiakowa Irena: Ignacy Berchert [pracownik Zakładów "Alco"]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 3 s.103-109, fot.
387
Tomiakowa Irena: Ignacy Skrzypczak [mistrz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 4 s.109-113, fot.
388
Tomiakowa Irena: Inż. Henryk Boratyński [dyrektor Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych]. Ludwik Kocłajda [nastawiacz w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych]. Odznaczeni. 1970 nr 4 s. 119-127, fot.
389
Tomiakowa Irena: Maszynista - typograf Zygmunt Małecki. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s. 76-81, fot.
390
Tomiakowa Irena: Mieczysław Goetz [pracownik w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1973 nr 1 s. 118-122, fot.
391
Tomiakowa Irena: Spawacz Bogdan Szał [w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych]. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 1 s.115-118, fot.
392
Tomiakowa Irena: Stanisław Jurek [ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"]. Odznaczeni. 1971 nr 4 s. 113-116, fot.
393
Topolski Jerzy: Odbudowa państwa polskiego a Wielkopolska i jej stolica Poznań. 1979 nr 1 s. 5-11.
394
Trzydzieści lat rozwoju Poznania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1975 nr 1 s. 17-22.
395
Uroczystość zawieszenia orła na nowej konstrukcji żelaznej wieży ratuszowej. [Przemówienie Ministra Kultury i Sztuki Stefana Dybowskiego. Przemówienie Prezydenta stoł. m. Poznania Stanisława Sroki]. 1948 s. 50- -72, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej