j. Opieka społeczna i dobroczynność

1211
Chybiński Aleksander: Opieka nad ubogimi w Poznaniu w ubiegłych wiekach. 1925 s.33-35, 83-85.
1212
Chybiński Aleksander: Walka z żebractwem. 1926 s.60-62, 81-83.
1213
Fidler Wacław: Historja Miejskiego Komitetu walki z żebractwem. 1935 s.113-135, fot., tab.
1214
Kowalski Ireneusz: Pomoc społeczna w Poznaniu w latach 1945- -1948. Aneksy: Raport Nr 2 delegata Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia (15 II 1945); (Tymczasowy zakres działalności Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej). (21 II 1945). 1989 nr 2 s.107-124.
1215
Markwitzówna Aleksandra: Bractwo Miłosierdzia w Poznaniu w w. XVIII. 1948 s.120-127.
1216
Poświęcenie Miejskiego Domu Starców "Dar Kupiectwa Poznańskiego". 1935 s.332-333.
1217
Wojtkowski A[ndrzej]: Polskie towarzystwo wspierania ubogich w Poznaniu. 1930 s.279-280.
1218
Ziółkowska Teresa: Opieka wychowawczo-zdrowotna nad dziećmi specjalnej troski w Poznaniu do 1918 r. Aneks: Fundacje wieczyste wpłacane do kasy Wydziału Opiekuńczego Stacji Sanitarnej "Stella" w Kobylnicy. 1990 nr 2 s.105-115.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej