PAŃSTWOWA FILHARMONIA W POZNANIU

1901
Bystrzonowska Anna: Dyrygenci polscy koncertów symfonicznych Filharmonii Poznańskiej w latach od 1947 do 1959/60. 1960 nr 4 s.91-93.
1902
Ciszewski Bogdan: Filharmonia Poznańska w sezonach 1975/1976 i 1976/1977. 1981 nr 4 s. 73-77; w sezonach 1977/1978 i 1978/1979. 1982 nr 3/4 s. 81-85; w sezonie 1979/1980. 1983 nr 2 s. 81-84.; w sezonach 1980/1981 i 1981/1982. 1984 nr 3/4 s. 115-119; w sezonach 1982/1983 i 1983/1984. 1985 nr 3 s. 104- -110; w sezonach 1984/1985 i 1985/1986. 1987 nr 3 s. 71-78; w sezonie 1986/1987. 1988 nr 3 s. 115-119.
1903
Ciszewski Bogdan: Sezon 1962/1963 Filharmonii Poznańskiej. 1963 nr 4 s. 65-70, fot.; w sezonie 1963/1964. 1965 nr 2 s. 77-80, fot.; sezon 1964/1965. 1965 nr 4 s. 93-98, fot.; w sezonie 1965/1966. 1966 nr 4 s. 107-114, fot.; sezon 1966/1967. 1967 nr 4 s. 55-60, fot.; w sezonie 1967/1968. 1969 nr 1 s.87-90, fot.; w sezonie 1968/1969. 1969 nr 4 s. 95-101, fot.; w sezonie 1969/1970. 1971 nr 2 s. 71-78, fot.; w sezonie 1970/1971. 1972 nr 2 s. 97-100, fot.; w sezonie artystycznym 1971/1972. 1973 nr 1 s. 91-96, fot.
1904
Karaśkiewicz Norbert: Filharmonia Poznańska w sezonie koncertowym 1958/1959 r. 1960 nr 1/2 s. 147- -156, fot.; w sezonie 1959/60. 1960 nr 4 s. 85-91, fot.; w sezonie 1960/61. 1962 nr 1 s. 79-83, fot.; w sezonie 1961/62. 1962 nr 3 s. 71-80, fot.
1905
Karaśkiewicz Norbert, Tokarzewski Andrzej: [Pięć tysięcy] 5000 audycji szkolnych Filharmonii Poznańskiej. 1961 nr 1 s. 71-76, map., tab., wykr.
1906
Młodziejowski Jerzy: Dziesięć lat Poznańskiej Filharmonii. 1957 nr3/4 s. 83-90.
1907
Połczyński Romuald: Dwieście Koncertów Poznańskich. 1985 nr 2 s.85-99, fot.
1908
Saturna Andrzej: Sezon artystyczny 1972/1973 Filharmonii Poznańskiej. Aneks: Repertuar wykonany przez orkiestrę symfoniczną Filharmonii Poznańskiej we Włoszech (15 VII - 1 VIII 1973). 1974 nr 2 s. 69-78, fot.; w sezonie artystycznym 1973/1974. 1976 nr 1 s. 77-80, fot.; sezon artystyczny 1974/1975. 1977 nr 2 s. 83-92, fot.


INNE ORKIESTRY

1909
Młodziejowski Jerzy: Siedem lat Poznańskiej Symfonicznej Orkiestry Objazdowej. 1957 nr 1/2 s. 117-126.
1910
Teresiński Jan: Przyczynek do historii orkiestry 57 pp wlkp. w Poznaniu. 1995 nr 3 s. 327-338, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej