e. Festiwale i konkursy muzyczne

1928
Połczyński Romuald: Turnieje chórów chłopięcych w Poznaniu w latach 1967-1983. 1986 nr 1 s. 105-140, fot.
1929
Romiński Czesław: [Pierwszy] I Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych i Chłopięco-Męskich w Poznaniu (25-28 VI 1967 r.). 1968 nr 1 s.93-98, fot.
1930
Śmiełowski Teodor: Zlot chórów chłopięcych w poznańskim gnieździe. Pofestiwalowe refleksje. 1992 nr1/2 s. 154-157, fot.
1931
Połczyński Romuald: Poznańskie festiwale symfoniczne w latach 1979-1983. 1984 nr 1/2 s. 103-128, fot.


MIĘDZYNARODOWE KONKURSY IM. H. WIENIAWSKIEGO


1935-1957 r.

1932
Karaśkiewicz Norbert: Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego. Aneksy: Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1935- -1957 (Uczestnicy Konkursów Skrzypcowych; Laureaci Konkursów Skrzypcowych; Sąd konkursowy (jury); Konkurs Kompozytorski w roku 1957; Konkurs Lutniczy w roku 1957). 1961 nr 3 s. 67-80.
1957
1933
Szulc Zdzisław: Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Poznaniu [1-11 XI 1957]. 1958 nr 1 s. 81-85.
1962
1934
Kamiński Włodzimierz: [Czwarty] IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (4 XI - 18 XI 1962). 1963 nr2 s.41-47, fot.
1935
Kamiński Włodzimierz: [Drugi] II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego Poznań 20-30.III.1962 r. 1962 nr 3 s.65-69, fot.
1936
Kamiński Włodzimierz: [Drugi] II Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego Poznań, 15-30 maja 1962 r. 1962 nr 4 s.75-85, fot.
1937
Kamiński Włodzimierz: Z przebiegu prac przygotowawczych do Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w r. 1962. 1961 nr 2 s. 93-95.
1966-1967
1938
Bugowski Tadeusz: [Trzeci] III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (21-30 III 1966 r.). Aneks: Sylwetki laureatów - Ilhan Usmanbas laureat I Nagrody, Igor Kowacz laureat II Nagrody, Jan Kapr honorowe wyróżnienie. 1967 nr 1 s. 90-104, fot.
1939
Klawiter Władysława: Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w latach 1966- -1967. Aneksy: Lista laureatów III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1966); Lista laureatów III Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1967); Lista laureatów V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1967). 1968 nr 2 s. 71-91, fot., tab., 2 tabl.

1972 r.
1940
Grabkowski Edmund: [Czwarty] IV Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego (4-14 V 1972). Aneksy: Sąd Konkursowy IV Międzynarodowego Konkursu Lutniczego; Laureaci IV Międzynarodowego Konkursu Lutniczego. 1973 nr1 s. 79-90, fot., tab.
1941
Grabkowski Edmund: [Szósty] VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (11-26 listopada 1972 r.). Aneks: Lista laureatów VI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego. 1973 nr 3 s.75-86, fot., tab.

1976-1977 r.
1942
Grabkowski Edmund: Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1976-1977. Aneksy: Jury IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego; Jury IV Międzynarodowego Konkursu Lutniczego. 1978 nr 4 s. 53-62, fot.
1943
Grabkowski Edmund: [Siódmy] VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (12-27 XI 1977). Aneksy: Komitet honorowy; Komitet organizacyjny; Jury; Uczestnicy. 1978 nr 3 s. 37-55, fot., 1 tabl.


1980 r.
1944
Grabkowski Edmund: [Piąty] V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. Aneks: Zestawienie nadesłanych kompozycji. 1981 nr 2 s. 87-92, fot.
1981 r.
1945
Grabkowski Edmund: [Ósmy] VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (10-25 X 1981 r.). Aneksy: Komitet Organizacyjny; Sąd Konkursowy; Uczestnicy; Laureaci. 1982 nr 1/2 s. 57- -70, fot.
1946
Grabkowski Edmund: [Szósty] VI Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego (9-19 V 1981). Aneks: Nagrody Konkursu. 1981 nr 4 s. 79-84, fot.
1985-1986 r.
1947
Grabkowski Edmund: Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1985-1986. Aneksy: Sądy Konkursowe; Laureaci; Obchody 150 rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego. 1988 nr 2 s. 51-80, fot., 2 tabl.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej