d. Towarzystwa i zespoły muzyczne

1911
Chociej Teresa: Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w latach 1885-1965. 1965 nr 4 s. 45-66, fot.
1912
Gulczyński Andrzej: [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 1992 nr 3/4 s. 303-306, fot.
1913
Kaczmarek Ignacy: Siedemdziesiąt lat działalności Towarzystwa "Harmonia" w Poznaniu. (Szkic monograficzny). 1971 nr 4 s. 59-68, fot.
1914
Karaśkiewicz Norbert: Poznańskie chóry. 1961 nr 2 s. 85-92, fot.
1915
Karaśkiewicz Norbert: Stowarzyszenie Artystyczne Młodych Muzyków w Poznaniu. 1962 nr 2 s. 77-79.
1916
Krolopp Wojciech: Poznański Chór Chłopięcy i Jerzy Kurczewski (1945-1975). Aneks: Podróże zagraniczne Poznańskiego Chóru Chłopięcego w latach 1949-1976. 1977 nr 3 s.106-136, fot.
1917
Łuczak Alojzy A.: Poznańska "Pro Sinfonika" (1968-1988). 1988 nr 4 s. 19-28, fot.
1918
Rogalewski Wacław: "Arion" - chór jubilat. 50 lat w służbie pieśni i kultury. 1962 nr 2 s. 123-125, fot.
1919
Rogalewski Wacław: "Hasło" - chór jubilat spod znaku semafora. (Wczterdziestolecie działalności). 1963 nr 1 s. 94-98, il., fot.
1920
Saturna Andrzej: Jubileusz Poznańskiego Chóru Chłopięcego (1945- -1965). 1966 nr 3 s. 87-91, fot.
1921
Saturna Krystyna: Kultura śpiewacza Poznania w okresie zaboru pruskiego (lata 1885-1914). 1960 nr 4 s.65-81, fot.
1922
Siniecki Witold: Chór Męski Politechniki Poznańskiej (1951-1976). Aneksy: Lista odznaczeń, nagród i wyróżnień; Podróże zagraniczne w latach 1951-1977. 1977 nr 4 s. 73-86, fot.
1923
Szajek Stanisław: Geneza i przebieg działalności Chóru Męskiego "Arion" (szkic monograficzny). Aneksy: Honorowi prezesi, honorowi członkowie, prezesi i kierownicy artystyczni Chóru; Wyróżnienia i nagrody; Najważniejsze wydarzenia w historii Chóru (1912-1982). 1986 nr 3 s.45-72, fot.
1924
Szantruczek Tadeusz: Zarys działalności Związku Kompozytorów Polskich w Poznaniu w latach 1945- -1965. Aneksy: Aktualna lista członków Koła Poznańskiego Związku Kompozytorów Polskich (na dzień 1 V 1965 r.); Krótki przegląd twórczości członków Poznańskiego Koła Związku Kompozytorów Polskich (1945-1965); Członkowie Koła Poznańskiego Związku Kompozytorów Polskich [fot.]. 1966 nr2 s. 51-64, fot., tab., 1 tabl.
1925
Weigt Marian: Jubileusz 75-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu. 1968 nr 4 s. 103- -111, fot.
1926
Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: Towarzystwa śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w latach 1900-1975. 1976 nr 4 s. 55-66.
1927
Żywiecka Danuta: Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" w Poznaniu w latach 1900-1939. Aneksy: Ustawa Towarzystwa Śpiewu "Harmonia" w Poznaniu założonego w dniu 18 listopada 1900 r.; Regulamin Towarzystwa Śpiewu "Harmonia" w Poznaniu z dnia 18 lipca 1924 r.; Prezesi Zarządu Towarzystwa; Dyrygenci. 1976 nr 2 s.51-66, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej