1. Opisy geograficzno-statystyczne

476
Błaszczak Alfons: Osady podmiejskie w pobliżu Poznania. (Charakterystyka antropogeograficzna). 1924 s.1-14, 29-37, tab.
477
Gąsiorowski Antoni: Nazwy poznańskich ulic. Przemiany i trwanie: wieki XIV-XX. Aneksy: "Pomyłkowi" patroni poznańskich ulic; Zmiany w nazewnictwie ulic Poznania w latach 1981-1983. 1984 nr 3/4 s.23-64, tab.
478
Kranz Maksymilian: Zmiany mikroklimatu w prawobrzeżnym Poznaniu. 1977 nr 1 s.21-31, szk., tab.
479
Przegląd wybranych danych statystycznych [miasta Poznania] za rok 1957. 1958 nr 2 s.113-129, tab.
480
Przestacka Urszula, Ziółek Bogumił: Najważniejsze dane statystyczne dotyczące miasta Poznania. 1956 s.301-317, tab.
481
Przestacka Urszula, Ziółek Bogumił: Przegląd wybranych danych statystycznych za rok 1956. 1957 nr 1/2 s.205-218, tab.
482
Rakowski Wiesław: Geologia i paleontologja miasta Poznania. 1933 s.106-117.
483
Wietrzychowski Br[onisław]: Tablice historyczne dla ulic miasta Poznania o nazwach osobowych. 1938 s.329-393.
484
Zaleski Zygmunt: W sprawie mianownictwa ulic. 1923 s.195-200. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.271-274.
485
Zaleski Zygmunt: Z przeszłości urzędu statystycznego miasta Poznania. 1930 s.96-107.
486
Zaleski Zygmunt: Zadania statystyki mieszkaniowej w miastach polskich. 1929 s.221-238, 335-343.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej