1966
Błażewicz Olgierd: Teatr Nowy w latach 1973-1978. Dyrekcja Izabelli Cywińskiej. 1987 nr 1 s. 89-103, fot.; (2). 1990 nr 1 s. 115-132, fot.
1967
Błażewicz Olgierd: Teatry poznańskie w latach 1959-1963. Cztery sezony pod dyrekcją Jana Perza (1 IX 1959 - 31 VIII 1963). 1973 nr 4 s. 57-69, fot.
1968
Błażewicz Olgierd: Teatry poznańskie w latach 1963-1967. Dyrekcja Marka Okopińskiego (1 IX 1963 - 31 VIII 1967). 1974 nr 2 s. 79-92, fot.
1969
Błażewicz Olgierd: Teatry poznańskie w latach 1967-1970. Dyrekcja Jerzego Zegalskiego (1 IX 1967 - 31 VIII 1970). 1974 nr 4 s. 53-67, fot.
1970
Błażewicz Olgierd: Teatry poznańskie w latach 1970-1973. Okres zmian i reorganizacji. 1975 nr 2 s. 75- -86, fot.
1971
Błażewicz Olgierd: Wolność czy pieniądze. Siedem trudnych lat teatralnego Poznania. 1996 nr 4 s. 281- -297, fot.
1972
Bońkowska Alicja: Z dziejów baletu poznańskiego. Aneks: Premiery baletowe w latach 1919-1939. Zebr. Tadeusz Świtała. 1971 nr 2 s. 43-70, fot.
1973
Grot Zdzisław: Krakowski teatr im hr. Skorupki i St. Koźmiana w Poznaniu. (1866-1869). 1932 s. 291-299.
1974
Grot Zdzisław: Namiestnik A. Radziwiłł a teatr polski w Poznaniu. 1932 s. 426-436.
1975
Grot Zdzisław: Praca K. Marcinkowskiego nad teatrem poznańskim. 1933 s. 254-259.
1976
Grot Zdzisław: Teatr poznański. Z teki pośmiertnej. 1986 nr 3 s. 101- -115, fot.
1977
Grot Zdzisław: Znaczenie narodowe teatru polskiego w Poznaniu. 1930 s. 293-314; 1931 s. 16-32, 85-106, 204-229.
1978
Hebanowski Stanisław: Teatry poznańskie w latach 1945-1959. Część I (27 IV 1945 28 II 1951). 1962 nr 4 s.17-41, fot. Część II (1 III 1951 31 VIII 1956). 1963 nr 4 s. 33-49, fot. Część III (1IX 1956 31 VIII 1959). 1965 nr 4 s. 67- -84, fot.
1979
Karczewska Wanda: O teatr dla prostego człowieka. 1949 s. 154- -158, fot.
1980
Kunze Olga: Przeglądy Polskich Współczesnych Sztuk Lalkowych "Konfrontacje" w Poznaniu w latach 1964-1968. Aneks: Kronika Przeglądów Polskich Współczesnych Sztuk Lalkowych "Konfrontacje" w Poznaniu w latach 1964-1968. 1969 nr 2 s. 105-123, fot.
1981
Kwiatkowski Milan: Rozkwit i zmierzch sceny jezuickiej w Poznaniu. Aneks: Kalendarium występów teatralnych organizowanych przez Kolegium Jezuickie w Poznaniu. 1997 nr 4 s. 204-227, fot.
1982
Maisel Witold: Dawny teatr na Placu Wolności. 1950 s. 480-483.


1983
Mężyński Andrzej: Poznańska krytyka teatralna w latach 1919-1939. 1970 nr 3 s. 69-81, fot.
1984
Młodziejowski Jerzy: Ludwik Solski w Poznaniu. 1946 s. 126-131, fot.
1985
Modrzejewski Józef: Droga Józefa Wybickiego do teatru. 1995 nr 4 s.207-220, fot., il.
1986
Modrzejewski Józef: Udział Józefa Wybickiego w życiu teatralnym Wielkopolski. 1995 nr 2 s. 225-232.
1987
Nowosad Zbigniew, Osiński Zbigniew: Teatr Popularny im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu. Aneks: Materiały do dziejów Teatru Popularnego w Poznaniu: I. Zespół teatralny. II. Premiery. 1964 nr 1 s. 35-39, fot.
1988
Obrębowska-Piasecka Ewa: Teatr w ciekawych czasach". 1996 nr 4 s. 298-319, fot.
1989
Pohorecki Feliks: O początkach sceny polskiej w Poznaniu [1655- -1660]. 1931 s. 52.
1990
Powitanie Solskiego [16 V 1946]. 1946 s. 154.
1991
Prorok Leszek: Przegląd teatralny [październik 1956 - marzec 1957]. 1957 nr 1/2 s. 127-139, fot.; (maj - grudzień 1957). 1958 nr 1 s. 51-65, fot.; (styczeń - lipiec 1958 r.). 1958 nr 3 s. 139-152, fot.; (wrzesień 1958 - marzec 1959). 1959 nr 1 s. 68-80, fot., 1 tabl.
1992
Prorok Leszek: Sześciolecie teatrów poznańskich 1951-1956. 1956 s.179-199, fot.
1993
Przegląd teatralny. 1946 s. 75- -76, 150-151.
1994
Repertuary Teatrów Nowego i Polskiego w sezonach 1989/90 - 1995/96. 1996 nr 4 s. 320-326.
1995
Świtała Tadeusz: Premiery baletowe w latach 1919-1939. 1971 nr 2 s.60-70.


TEATR POLSKI W POZNANIU

1996
Błażewicz Olgierd: Teatr Polski w latach 1973-1977. 1985 nr 1 s. 105- -117, fot.; w latach 1977-1981. 1985 nr 3 s. 91-103, fot.; w latach 1981-1982. 1986 nr 2 s. 83-88, fot.
1997
Chyczewska Alina: Wystawa "75 lat Teatru Polskiego" w Muzeum Narodowym. 1950 s. 460-462, 1 tabl.
1998
Dąbrowski Stanisław: Materiały do historii Teatru Polskiego 1896- -1918. 1950 s. 335-406, 4 tabl.
1999
Hebanowski Stanisław: Kronika powojennego pięciolecia w Teatrze Polskim w Poznaniu 1945-1950. 1950 s.418-459, 2 tabl.
2000
Kowalenko Halina: Społeczna organizacja funduszu i budowy gmachu Tetaru Polskiego w Poznaniu w latach 1871-1890. 1950 s. 301-334, 3 tabl.
2001
Kwilecka Seweryna: Funkcje społeczno-kulturalne Teatru Polskiego w latach 1870-1918. 1980 nr 3 s. 27-34. Dokończenie. Aneks: Repertuar teatrów ludowych za dyrekcji Edmunda Rygiera (1896-1908). 1980 nr 4 s. 53-62.
2002
Lorkowska Halina: Muzyka w Teatrze Polskim (1875-1978). 1982 nr1/2 s. 31-39.
2003
Morski Eugeniusz: Niewesołe "Wesele". (Uwagi na marginesie dyskusji o Weselu"). [Stanisław Wyspiański: Wesele, prem. 14 II 1959, reż. Tadeusz Byrski]. 1959 nr 2 s. 49-52.
2004
Myśliński Kazimierz: Ballada niehistoryczna. [Roman Brandstaetter: Przemysław II, prem. 21 XII 1948, reż. Teofil Trzciński]. 1949 s. 146-153.
2005
Osiński Zbigniew: Nieznane materiały do dziejów Teatru Polskiego w Poznaniu. Listy Edmunda Rygiera i Maksymiliana Węgrzyna do Kasprowicza. Aneks: Listy Edmunda Rygiera. List Maksymiliana Węgrzyna. 1965 nr1 s. 47-52, fot.
2006
Soliński Ireneusz: Jubileusz stulecia Teatru Polskiego. 1976 nr 3 s.106-121, fot.
2007
Zegalski Jerzy: Teatr Polski w Poznaniu w latach 1918-1939. 1950 s. 407-417, 1 tabl.


MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY "MALTA"

2008
Błażewicz Olgierd: Teatr w przyjaznym tłumie. [Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta"]. 1995 nr 4 s. 237-247, fot.
2009
Merczyński Michał: Założenia projektu Festiwalu Teatralnego Malta. 1995 nr 4 s. 221-228, fot.
2010
Obrębowska-Piasecka Ewa: Teatralne jezioro albo przyczynek do "Wiedzy o życiu codziennym poznaniaków w latach dziewięćdziesiątych". 1995 nr 4 s. 248-268, fot.
2011
Zespoły uczestniczące w Festiwalu Teatralnym Malta. 1995 nr 4 s.229-236.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej