2012
Hendrykowska Małgorzata: Kino w życiu kulturalnym miasta w latach 1928-1939. 1987 nr 1 s. 31-56, fot., tab.
2013
Hendrykowska Małgorzata: Miejsce kina w życiu kulturalnym Poznania (1919-1927). 1985 nr 4 s. 39-51, fot.
2014
Hendrykowska Małgorzata: Początki kultury filmowej w Poznaniu (od "ożywionych fotografii" do teatrów kinematograficznych). 1984 nr 3/4 s. 97-114, fot.
2015
Hendrykowska Małgorzata: Twórczość filmowa w Poznaniu w latach 1918-1939. Film w Poznaniu i Poznań w filmie. 1981 nr 4 s. 5-16, fot. Dokończenie. 1982 nr 1/2 s. 45-55, fot.
2016
Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek: Krótka historia kina "Malta". 1997 nr 1 s. 207-209, fot.
2017
Młynarz Kazimierz, Wysocki Tadeusz: Uwagi o kulturze filmowej w Poznaniu. 1960 nr 1/2 s. 130-140, fot., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej