13. Sport i turystyka

2018
Jaśkowiak Franciszek: Początki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Poznaniu w latach 1913-1920. 1957 nr 3/4 s. 73-77.
2019
Jaśkowiak Franciszek: Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu. (W związku z 50-leciem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego). 1956 s.155-159.
2020
Jaśkowiak Franciszek, Wojciechowski Henryk: Ekonomiczne aspekty ruchu cudzoziemców w poznańskim ośrodku turystycznym. 1964 nr 2 s. 17-30, fot., tab.
2021
Kozak Roman: Stadion miasta Poznania. Budowa, awaria i przebudowa największej inwestycji Poznania w latach 1929-1939. 1967 nr 3 s. 15-26, fot., tab., szk.
2022
Marcinkowski Jerzy: Dwudziestopięciolecie Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. Aneksy: Prezesi Klubu w latach 1951-1975; Wyprawy w góry egzotyczne zorganizowane przez Klub w latach 1962-1975. 1976 nr 4 s. 83-91, fot.
2023
Molik Witold: Dzieje Koła Przewodników przy Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (1951-1981). 1985 nr 2 s. 61-77, fot., tab.
2026
Prawdzic: Gawęda harcerska w czerwonej sali w pałacu Działyńskich w Poznaniu. [Wychowanie fizyczne dziewcząt przez Celinę Działyńską]. 1925 s. 36-43.
2027
Śliwińska Klementyna: Automobilistki poznańskie w latach 1926- -1939. 1975 nr 3 s. 95-106.
2028
Turzeniecki Jerzy: Sala sportowo-widowiskowa "Arena". Aneksy: Wykaz wykonawców; Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne. 1976 nr 2 s. 17-38, fot.
2029
Wiatr Zenon: Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton" 1912- -1972 (szkic monograficzny). 1974 nr 2 s. 57-68, fot., il. Dokończenie. 1974 nr 3 s. 91-98, fot.
2030
Ziółkowska Teresa: Sport automobilowy w Poznaniu w latach 1907- -1939. 1974 nr 3 s. 39-51, fot.
2031
Ziółkowska Teresa: Sport w Poznaniu - lata dwudzieste, lata trzydzieste. 1996 nr 4 s. 83-107, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej