2. Biografie osób

2108
Dybowski Janusz Teodor: Śp. generał Józef Dowbor-Muśnicki. Wspomnienia pośmiertne. 1937 s. 380.
DREŻEPOLSKI ROMAN
2109
Weigt Marian: Wspomnienie pośmiertne o Romanie Dreżepolskim [nauczycielu, przyrodniku, działaczu śpiewaczym]. Z żałobnej karty. 1962 nr4 s. 96-97.
DROZDOWICZ AUGUSTYN
2110
Ratajski Cyryl: Mowa Prezydenta... na pogrzebie śp. Augustyna Drozdowicza [inżyniera, radnego pozn.]. 1925 s. 268-269.
2111
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Ś.p. Augustyn Drozdowicz. 1925 s. 269- -270.
DROZDOWSKI ZBIGNIEW
2112
Świtała Tadeusz: Prof. dr Zbigniew Drozdowski rektor Akademii Wychowania Fizycznego [w Poznaniu]. 1976 nr 1 s. 81-83, fot.

DRUŻBICKI KASPER

2113
Karkucińska Wanda: Kasper Drużbicki [jezuita, pisarz ascetyczny]. 1994 nr 3/4 s. 143-149, fot.
DRZEWIECKI EDWARD
2114
Knoll Czesław: Wspomnienie pośmiertne o Edwardzie Drzewieckim [pedagogu, działaczu społ.]. Z żałobnej karty. 1971 nr 4 s. 117-120, fot.

DUNIN MARCIN

2115
Hozakowski W[ładysław]: Arcybiskup Dunin a lyceum teologiczne w Poznaniu. 1923 s. 225-236.
2116
Hozakowski Władysław: Ks. arcybiskup Dunin a konwikt w Wrocławiu dla teologów z Poznania. 1925 s. 245-265.
DZIKOWSKI KRZYSZTOF
2117
Bartkowiak Zbigniew: Wspomnienie o lekarzu medycyny śp. Krzysztofie Dzikowskim. Z żałobnej karty. 1992 nr 1/2 s. 171-173, fot.
EISBRENNER EDWARD
2118
Orlik Tadeusz: Edward Eisbrenner [dyrektor Technikum Handlowego w Poznaniu]. Odznaczeni. 1962 nr 1 s. 97-98, fot.
ENGESTRÖM WAWRZYNIEC
2119
Dybowski Janusz Teodor: Engeström - człowiek i poeta nieznany. ("Słowo prawdy o miłości ojczyzny, odwagi cywilnej i poświęceniu"). 1938 s. 264-311, fot.
2120
Dybowski Janusz Teodor: Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström. 1935 s. 321-331.
2121
Dybowski Janusz Teodor: Wawrzyńca Benzelstjerny-Engeströma pisma niewydane. 1936 s. 225-240.
ERZEPKI BOLESŁAW
2122
Dobrzyńska-Rybicka Ludwika: Bolesław Erzepki. Garść osobistych wspomnień. 1934 s. 390-395.
FALK-ZIELIŃSKA WANDA
2123
Śmiełowski Teodor: Wanda Falk-Zielińska - próba portretu artystki (1914-1986). Z żałobnej karty. 1988 nr 2 s. 161-168, fot.
FEDYCZKOWSKA ZOFIA
2124
Soliński Ireneusz: Pięćdziesięciolecie pracy artystycznej Zofii Fedyczkowskiej. Jubileusze. 1961 nr 1 s.83-86, fot.
FIEDLER ARKADY
2125
Sroka Bolesław: Moja przyjaźń z Arkadym Fiedlerem. 1996 nr 4 s. 266- -279, fot.


FONTANA MARIA JULIAN
2126
Dybowski Janusz Teodor: Śp. Maria Julian Fontana [organizator ruchu śpiewaczego, działacz społ.]. Wspomnienia pośmiertne. 1937 s. 379.
FRANKIEWICZ LUDWIK
2127
Zaleski Zygmunt: Ś.p. Ludwik Frankiewicz [budowniczy, radny pozn. działacz społ.]. 1924 s. 61-62.
FRANKOWSKI EUGENIUSZ
2128
Wróblewski Tadeusz: Prof. dr Eugeniusz Frankowski. (Wspomnienie pośmiertne). Z żałobnej karty. 1962 nr2 s. 94-96, fot.
FRĄCKOWIAK FRANCISZEK
2129
Świtała Tadeusz: Franciszek Frąckowiak [przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania].Jubileusze. 1960 nr 1/2 s. 167-169, fot.
FRĄCKOWIAK WOJCIECH
2130
Pezacki Wincenty: Wojciech Frąckowiak - zasłużony, poznański mistrz ślusarski (1934-1979). 1996 nr 3 s. 296-305, fot., tab.
GAŁECKI ANTONI
2131
Wójciak Wacław: Wspomnienie pośmiertne o prof. drze Antonim Gałeckim. Z żałobnej karty. 1963 nr 1 s.61-63, fot.
GAMA GASPAR DA
2132
Olszewicz Bolesław: Gaspar da Gama. Żyd poznański w Indjach XV wieku. 1931 s. 187-203. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 161-172.
GANTKOWSKI PAWEŁ
2133
[Dybowski Janusz Teodor]: Śp. prof. dr Paweł Gantkowski [lekarz, działacz społ.]. Wspomnienia pośmiertne. 1938 s. 547-549.
GARDO RYSZARD
2134
Lorkowska Halina: Ryszard Gardo (1923-1974) [kompozytor, muzykolog, działacz muzyczny]. Z żałobnej karty. Aneks: Spis kompozycji teatralnych Ryszarda Gardo. 1976 nr 3 s.122-125, fot.
GĄSIOROWSKI ANTONI
2135
Woźniak Marian: "Ślepy Antek" [Antoni Gąsiorowski], bohater z Chwaliszewa. 1995 nr 1 s. 199-206, fot.
GĘBCZYŃSKI STANISŁAW
2136
Paul Urszula: Płk Stanisław Gębczyński [oficer LWP]. Z żałobnej karty. 1971 nr 3 s. 96-98, fot.
GIEŁDA LEON
2137
Rogalewski Wacław: Winiarski Gavroche - Leon Giełda [uczestnik walk o Cytadelę]. Sylwetki poznaniaków. 1970 nr 1 s. 103-108, fot.
GILEWICZ JANUSZ
2138
Domka Florian: Wspomnienie pośmiertne o Januszu Gilewiczu [prof. dr UAM]. Z żałobnej karty. 1975 nr 2 s.107-109, fot.
GNIEWOSZ JAN N.
2139
Wasylewski Stanisław: Zapomniany pamiętnikarz wielkopolski. (J.N. Gniewosz z Oleksowa) (1827- -1892). 1931 s. 124-132. II. Czerwona sala. 1931 s. 243-261.
GOMOLEC LUDWIK
2140
Nawrocki Stanisław: Dr Ludwik Gomolec (1914-1996). Z żałobnej karty. 1997 nr 3 s. 355-358, fot.
GORCZYCZEWSKI JAN
2141
Krajewska Cecylia: Ze studiów nad życiem i twórczością X. Jana Gorczyczewskiego. 1938 s. 109-142.
2142
Wietrzychowski B[ronisław]: Autobiografia X. Jana Gorczyczewskiego. 1938 s. 312-317.


GÓRAL ROMAN
2143
Świtała Tadeusz: Profesor dr hab. Roman Góral - rektor Akademii Medycznej [w Poznaniu]. 1973 nr 1 s.114-117, fot.
GÓRZYŃSKI ZDZISŁAW
2144
Orlik Tadeusz: Zdzisław Górzyński dyrektor Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1959 nr3 s. 85-86, fot.
GRABOWSKA-STATKIEWICZOWA ZOFIA F.
2145
Soliński Ireneusz: Zofia Florentyna Grabowska-Statkiewiczowa [tancerka]. Z żałobnej karty. 1971 nr 1 s. 156-166, fot., 1 tabl.

GRACZYK ZBIGNIEW

2146
Śmiełowski Teodor: Po zgonie ś.p. Zbigniewa Graczyka [aktora]. Zżałobnej karty. 1993 nr 1/2 s. 381-382, fot.
GRECKI MAKSYMILIAN
2147
Hahn Wiktor: Maksymiljan Grecki - zapomniany muzyk wielkopolski. 1936 s. 141-146.
GREGER KAZIMIERZ
2148
Łukomski Grzegorz: Kazimierz Greger - fotograf, dokumentalista i kupiec (1887-1967). Aneks: Najważniejsze serie fotografii wykonanych przez zakład Kazimierza Gregera w 1919 r. 1987 nr 3 s. 39-56, fot.
GROT ZDZISŁAW
2149
Jakóbczyk Witold: Siedemdziesiąta rocznica urodzin Zdzisława Grota [historyka, prof. UAM]. Jubileusze. 1974 nr 2 s. 125-129, fot.
2150
Jakóbczyk Witold: Zdzisław Grot (30 XII 1903 - 7 VIII 1984). Z żałobnej karty. 1985 nr 2 s. 121-124, fot.
GRZEGORZ PAWEŁ z Brzezin
2151
Wojtkowski Andrzej: Grzegorz Paweł z Brzezin, rektor poznańskiej szkoły św. Marji Magdaleny 1549- -1550. 1931 s. 65-67.
GWIAZDOWICZ MICHAŁ
2152
Hemmerling Zygmunt: Michał Gwiazdowicz [Pełnomocnik Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej na miasto Poznań i woj. pozn. w 1945 r.]. 1965 nr 1 s. 27-30, fot.
HAUPT EDWARD
2153
Nowak Tadeusz H[enryk]: Edward Haupt [rzeźbiarz, medalier]. Z żałobnej karty. 1971 nr 3 s. 98-110, fot.
HEDINGER WITOLD
2154
Zaleski Zygmunt: Ś.p. Witold Hedinger [inżynier, działacz gosp. i społ.]. 1932 s. 144-145.
HOENE-WROŃSKI JÓZEF
2155
Józef Hoene-Wroński jako uczeń Szkoły Wydziałowej Poznańskiej 1786-1790. 1929 s. 53-59.


HOFFMAN KAROL
2156
Erdmann Lech: Dr Karol Hoffman [pracownik naukowy WSWF w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1971 nr4 s. 120-124, fot.
HORNOWSKI BOLESŁAW
2157
Stachowski Ryszard: Wspomnienie o Bolesławie Hornowskim (1914-1983) [prof. UAM]. 1984 nr 3/4 s. 135-138, fot.
HOROWSKI JAN
2158
Lewandowski Ignacy: Nie zrealizowane plany i pozafilologiczne życie filologa klasycznego, czyli Jan Horowski w dwudziestą rocznicę śmierci (1909-1976). 1996 nr 1 s. 329-335, fot.
HRYNAKOWSKI KONSTANTY
2159
Smoczkiewiczowa Aleksandra: Profesor Konstanty Hrynakowski (1878- -1938) zasłużony organizator farmacji w Poznaniu - w moich wspomnieniach. 1992 nr 1/2 s. 164-170, fot.
HRYNIEWICZ FRANCISZEK
2160
Cofta Eugeniusz: Franciszek Hryniewicz [dziennikarz]. Jubileusze. 1961 nr 4 s. 147-149, fot.
2161
Cofta Eugeniusz: Franciszek Hryniewicz nestor prasy Wielkopolskiej. Jubileusze. 1966 nr 3 s. 82-84, fot.
2162
Cofta Eugeniusz: Wspomnienie o Franciszku Hryniewiczu. Z żałobnej karty. 1973 nr 1 s. 127-128, fot.
IŁŁAKOWICZÓWNA KAZIMIERA
2163
Danielewska Łucja: Kazimiera Iłłakowiczówna (1889-1983). Z żałobnej karty. 1985 nr 2 s. 125-129, fot.
IŁOWIECKI JÓZEF
2164
Hahn Wiktor: Józef Iłowiecki. Zapomniany poeta wielkopolski. 1948 s. 85-102.
JABCZYŃSKI JAN N.
2165
Wojtkowski A[ndrzej]: Autobiografja ks. kan. Jana Nep. Jabczyńskiego [1799-1869]. 1935 s. 410-412.
JACKOWSKI-NOSTITZ HENRYK
2166
Lisiecki Kazimierz: Śp. Henryk Nostitz-Jackowski wybitny witrażysta polski. Wspomnienie pośmiertne. 1948 s. 152-154, fot.
JAHNKE ZDZISŁAW
2167
Stuligrosz Stefan: Profesor Zdzisław Jahnke (1895-1972). Z żałobnej karty. 1974 nr 3 s. 114-118, fot.
JANICKI JÓZEF
2168
Szebiotko Kazimierz: Wspomnienie o profesorze Józefie Janickim. Z żałobnej karty. 1983 nr 4 s. 95-99, fot.
JANKOWIAK JÓZEF
2169
Kowalenko Halina: Józef Jankowiak (1904-1984) [prof.]. 1987 nr 2 s.95-100, fot.
JANKOWSKI WIKTOR
2170
Świtała Tadeusz: Prof. dr Wiktor Jankowski rektor Politechniki Poznańskiej. 1970 nr 3 s. 112-114, fot.


JANOWSKA-KOPCZYŃSKA MARIA
2171
Świtała Tadeusz: Marii Janowskiej-Kopczyńskiej - życie z pieśnią. Mottyniana. Aneksy: Repertuar Marii Janowskiej-Kopczyńskiej 1912-1957; Opery i operetki reżyserowane przez Marię Janowską-Kopczyńską w latach 1933-1959; Oratoria z repertuaru Marii Janowskiej-Kopczyńskiej w latach 1917-1935. 1965 nr 3 s. 83-107, fot., il.
JAROCKI STANISŁAW
2172
Ciszewski Bogdan: Stanisław Jarocki [malarz, scenograf]. Z żałobnej karty. 1967 nr 3 s. 91-92, fot.
2173
Orlik Tadeusz: Stanisław Jarocki scenograf Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1959 nr 3 s.86-87, fot.
JASICKI ZBIGNIEW
2174
Świtała Tadeusz: Prof. dr inż. Zbigniew Jasicki rektor Politechniki Poznańskiej. 1962 nr 4 s. 87-89, fot.
JASIEWICZ ZOFIA
2175
Orlik Tadeusz: Zofia Jasiewicz [nauczyciel]. Odznaczeni. 1962 nr 1 s.98, fot.
JASIŃSKI JÓZEF
2176
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Śp. Józef Jasiński [aptekarz, radny pozn.]. Wspomnienia pośmiertne. 1933 s.279-280.


JAŚKOWIAK FRANCISZEK
2177
Dzięczkowski Andrzej: Franciszek Jaśkowiak (1903-1983) [regionalista-społecznik, autor przewodników turystycznych]. Z żałobnej karty. 1984 nr 1/2 s. 145-153, fot.
JERZYKOWSKI ZBIGNIEW
2178
Dybowski Janusz Teodor: Śp. dr Zbigniew Jerzykowski [działacz społ. i polit.]. Wspomnienia pośmiertne. 1937 s. 378-379.
JEZIERSKI WINCENTY
2179
Śp. prof. dr Wincenty Jezierski. Z teki pośmiertnej. 1946 s. 71.
JÓŹWIAK JÓZEF
2180
Dembski Janusz: Kasztelan Ratusza - Józef Jóźwiak. Sylwetki poznaniaków. 1970 nr 1 s. 109-112, fot.
JURASZ ANTONI T.
2181
Plewińska Maria: Prof. dr Antoni T. Jurasz (1882-1961). Z żałobnej karty. 1980 nr 3 s. 54-57, fot.
KABACIŃSKI JAN
2182
Świtała Tadeusz: Jan Kabaciński [grafik, rysownik, malarz]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 1 s. 79-89, fot., 2tabl.
KACZMARCZYK KAZIMIERZ
2183
Paprocki Franciszek: Prof. dr Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966) (wspomnienie pośmiertne). Z żałobnej karty. 1967 nr 1 s. 127-131, fot.
KACZMARCZYK ZDZISŁAW
2184
Maisel Witold: Prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarczyk (1911-1980). Z żałobnej karty. 1981 nr 4 s. 85-89, fot.
2185
Prędki Jan: Prof. Zdzisław Kaczmarczyk. Odznaczeni. 1960 nr 4 s.108-109, fot.
2186
Wąsicki Jan: Prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarczyk. Jubileusze. 1977 nr4 s. 67-72, fot.
KAJA ZBIGNIEW
2187
Dembski Janusz: Zbigniew Kaja (1924-1983) [plastyk]. Z żałobnej karty. 1985 nr 1 s. 119-123, fot.
KALEMBA ZENON
2188
Mezer Barbara de: Wspomnienie o Zenonie Kalembie (1928-1983) [inżynierze-mechaniku]. 1985 nr 4 s.101-102, fot.
KANTOROWICZ ERNST
2189
Molik Witold: Lata szkolne Ernsta Kantorowicza w Poznaniu. 1996 nr 4 s. 340-351, fot., tab.
2190
Życie i pośmiertna kariera Ernsta Kantorowicza z Poznania. 1996 nr 4 s. 327-328.
KAPAŁA FELIKS
2191
Nowak Tadeusz Henryk: Feliks Kapała - kierownik Szkoły Podstawowej Nr 26 w Poznaniu. Sylwetki poznaniaków. 1970 nr 1 s. 112-116, fot.
KAPITAŃCZYK KAZIMIERZ
2192
Kurzawa Zbigniew: Wspomnienie pośmiertne o Kazimierzu Kapitańczyku [chemiku, prof. Politechniki Poznańskiej]. Z żałobnej karty. 1970 nr4 s. 147-149, fot.
KARAŚKIEWICZ EDMUND
2193
Mikołajczak Henryk: Wspomnienie o profesorze Edmundzie Karaśkiewiczu. Z żałobnej karty. 1976 nr1 s. 111-113, fot.
KARCZMAREWICZ BARBARA
2194
Soliński Ireneusz: [Czterdzieści] 40 lat tańca Barbary Karczmarewicz. Jubileusze. 1969 nr 2 s. 137-153, fot.
KARPIŃSKA-KINTOPF HALINA
2195
Rudkowska Krystyna: Pamięci Haliny Karpińskiej-Kintopf [plastyk]. Z żałobnej karty. 1972 nr 1 s. 105-110, fot.


KASPROWICZ JAN
2196
Pollak Roman: Niemiecka praca abiturjenta Jana Kasprowicza. 1936 s. 399-404.
2197
Waszak Stanisław: Pobyt Jana Kasprowicz w Poznaniu roku 1899 w świetle prasy poznańskiej. 1936 s.512-533.
KASPRZAK MARCIN
2198
Kończal Czesław: Marcin Kasprzak - syn ludu wielkopolskiego, wybitny działacz rewolucyjny. 1962 nr3 s. 5-10, fot.
2199
Kubiak Stanisław: Marcin Kasprzak w Wielkopolsce w świetle nowych materiałów w archiwach Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 1961 nr 1 s. 55-64, fot.
2200
Miedziński Florian: Walka Marcina Kasprzaka z oszczercami. (Fragment większej pracy). 1950 s. 113-120.
2201
Mika Marian J[ózef]: Marcin Kasprzak, bohater rewolucji z r. 1905 mieszkał w Poznaniu. 1949 s. 58-61.
KASPRZAKÓWNA ZOFIA
2202
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Zosia Kasprzakówna [przyrodnia siostra Marcina Kasprzaka]. 1933 s.407-408.
KASSYUSZ JAN W.
2203
Esman Tadeusz: Uzupełnienie życiorysu Jana Wilhelma Kassyusza. 1938 s. 186-199.
KAULFUSS SAMUEL
2204
Wojtkowski Andrzej: Samuel Kaulfuss [filolog klasyczny, nauczyciel gimn.]. 1925 s. 69-79.
KAWECKA ANTONINA
2205
Orlik Tadeusz: Antonina Kawecka solistka Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1959 nr 3 s.87-88, fot.
KAWECKA ZOFIA
2206
Dembski Janusz: Dr Zofia Kawecka. Jubileusze. 1969 nr 3 86-90, fot.
KELMA CZESŁAW
2207
Markiewicz Alojzy Janusz: Czesław Kelma (1912-1980) [drukarz, grafik]. Z żałobnej karty. 1981 nr 2 s.93-94, fot.
KĘPIŃSKI ZDZISŁAW
2208
Iwanoyko Eugeniusz: Zdzisław Kępiński (1911-1978) [historyk sztuki, prof. PWSP i UAM]. Z żałobnej karty. 1979 nr 2 s. 128-130, fot.
KIELASIŃSKA FRANCISZKA
2209
Karaśkiewicz Norbert: Franciszka Kielasińska [pianistka]. Z żałobnej karty. 1962 nr 2 s. 89-90, fot.
KIENA HUBERT
2210
Klimek Teresa, Szambelan Jacek: Wspomnienie pośmiertne o Hubercie Kienie [pedagogu, działaczu oświatowym]. Z żałobnej karty. 1976 nr 1 s. 113-114, fot.


KLAFKOWSKI ALFONS
2211
Świtała Tadeusz: Prof. dr Alfons Klafkowski rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 1959 nr 4 s. 98-100, fot.
2212
Wąsicki Jan: Czterdziestolecie pracy naukowej prof. dra Alfonsa Klafkowskiego. 1979 nr 3 s. 122-126, fot.
KLEMIŃSKI FLORIAN
2213
Świtała Tadeusz: Florian Klemiński [grafik, rysownik, malarz]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 1 s. 128- -136, fot., 2 tabl. KŁOS JÓZEF
2214
[Dybowski Janusz Teodor]: Śp. ks. infułat Józef Kłos [redaktor, pisarz, działacz społ. i polit.]. Wspomnienia pośmiertne. 1938 s. 545-547.
KOCIEŁKOWSKI MICHAŁ
2215
Wojtkowski Andrzej: Ks. Michał Kociełkowski [1739-1811]. 1931 s.69-73.
KOCZALSKI RAOUL
2216
Nowowiejski Kazimierz: Raoul Koczalski (1885-1948) [pianista, kompozytor]. Z żałobnej karty. 1949 s. 81- -84, fot.
KOLANOWSKI JAN K.
2217
Wojtkowski Andrzej: Ks. Jan Kanty Kolanowski [1773-1832]. 1931 s.67-69.
KOLANOWSKI STANISŁAW
2218
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Stanisław Kolanowski [1781-1856; piwowar, radny pozn.]. 1927 s. 98-100.
KOLLER JERZY
2219
Gąssowski Szczepan: Jerzy Koller [krytyk teatralny]. Jubileusze. 1962 nr 4 s. 90-92, fot.
2220
Kraszewski Tadeusz: Dr Jerzy Koller. Z żałobnej karty. 1971 nr 1 s.167-169, fot.


KONATKOWSKA GERTRUDA
2221
Stuligrosz Stefan: Wspomnienie o Gertrudzie Konatkowskiej [prof. PWSM w Poznaniu]. 1967 nr 3 s. 92-95, fot.
2222
Świtała Tadeusz: Pianistka poznańska - Gertruda Konatkowska. Mottyniana. Aneks: Repertuar Gertrudy Konatkowskiej. 1966 nr 3 s. 96-125, fot.
KONIECZNIAK STEFAN
2223
Jantos Henryk: Stefan Konieczniak. Sylwetki uczestników Rewolucji Październikowej. 1967 nr 4 s.83-87, fot.
KONWERSKI NIKODEM
2224
Świtała Tadeusz: Nikodem Konwerski [grafik, malarz, rysownik]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 1 s. 90- -99, fot., 2 tabl.
KORDOWSKI JERZY
2225
Nowaczyński Henryk: Jerzy Kordowski (1893-1966) [aktor]. Z żałobnej karty. 1968 nr 1 s. 121-122, fot.
KOSTRZEWSKI BOGDAN
2226
Śmigielski Wojciech: Bogdan Kostrzewski [archeolog]. Z żałobnej karty. 1972 nr 3 s. 106-108, fot.
KOSTRZEWSKI JÓZEF
2227
Jasnosz St[anisław]: Prof. dr Józef Kostrzewski. Jubileusze. 1959 nr 2 s. 64-66, fot.
2228
Jasnosz Stanisław: Prof. dr Józef Kostrzewski - nestor archeologii polskiej. Z żałobnej karty. 1970 nr 2 s. 134-141, fot.
2229
Kurnatowska Zofia: Józef Kostrzewski - twórca poznańskiego ośrodka archeologicznego. 1986 nr 4 s.5-17, fot.
KOWALSKI BOLESŁAW
2230
Śp. prof. dr Bolesław Kowalski. Z teki pośmiertnej. 1946 s. 71-72.
KOZAK ROMAN
2231
Nowakowski Bolesław: Prof. dr inż. Roman Kozak. Z żałobnej karty. 1971 nr 2 s. 128-132, fot.
2232
Świtała Tadeusz: Prof. dr inż. Roman Kozak rektor Politechniki Poznańskiej. 1959 nr 4 s. 100-102, fot. KOZIŃSKI DIONIZY
2233
Zabielska Wanda: Dyrektor "Mostostalu" Dionizy Koziński. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1975 nr 1 s. 137-139, fot.
KÓČKA WOJCIECH
2234
Jasnosz Stanisław: Prof. dr Wojciech Kóčka. Z żałobnej karty. 1966 nr 2 s. 98-99, fot.
KRASZEWSKI TADEUSZ
2235
Fornalczyk Feliks: [Czterdziestolecie] 40-lecie pracy literackiej Tadeusza Kraszewskiego. Jubileusze. 1969 nr 3 s. 90-94, fot.
2236
Górnicki Gerard: Tadeusz Kraszewski (12 I 1903 4 IV 1973). Z żałobnej karty. 1974 nr 3 s. 118-121, fot.
KRONTHAL SZYMON
2237
Wojtkowski A[ndrzej]: Życiorys poznańskiego kupca żydowskiego z w. XIX [Szymona Kronthala]. 1930 s.281-284.
KROTOSKI JAN
2238
Kołaczkowski Józef: Wspomnienie o profesorze Janie Krotoskim. Z żałobnej karty. 1971 nr 2 s. 132-134, fot.
KRUSZCZYŃSKI SEWERYN
2239
Gruchman Bohdan: Profesor dr Seweryn Kruszczyński. Z żałobnej karty. 1983 nr 3 s. 143-146, fot.
KRYGOWSKI BOGUMIŁ
2240
Kozarski Stefan: Czterdziestolecie pracy naukowej prof. dra Bogumiła Krygowskiego. Jubileusze. 1973 nr 4 s. 103-106, fot.


KRZYŻANOWSKI ANTONI
2241
Modrzejewski Józef: Antoni Krzyżanowski - architekt, budowniczy, przedsiębiorca (1808-1895). 1989 nr 3 s. 113-127, fot.
KUBIAK STANISŁAW
2242
Fornalczyk Feliks: Wspomnienie o Stanisławie Kubiaku (7 IX 1915 - 2 VIII 1978) [prof. UAM]. Z żałobnej karty. 1979 nr 2 s. 126-127, fot.
KURASZKIEWICZ WŁADYSŁAW
2243
Walczak Bogdan: Osiemdziesięciolecie urodzin Władysława Kuraszkiewicza [prof. KUL]. 1988 nr 2 s.153-160, fot.
KURCZEWSKI JERZY
2244
Świtała Tadeusz: Jerzy Kurczewski dyrygent, kompozytor, pedagog. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s. 71-75, fot.
KURKIEWICZ TADEUSZ S.
2245
Kopaczyk Franciszek: Prof. dr nauk biologicznych Tadeusz Stefan Kurkiewicz (1885-1962). (Wspomnienie pośmiertne). Z żałobnej karty. 1962 nr 3 s. 98-101, fot.
KUROWIAK FELICJA
2246
Soliński Ireneusz: Felicja Kurowiak solistka Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1960 nr 1/2 s. 163-164, fot.
KURSKI MACIEJ M.
2247
Prokop Krzysztof Rafał: Konsekracja biskupa Macieja Mariana Kurskiego. Przyczynek do biografii poznańskiego sufragana. 1996 nr 3 s. 236-242.
KURYŁŁO ADAM
2248
Strugarek Stanisław: Adam Kuryłło [aktor]. Jubileusze. 1964 nr 4 s.104-105, fot.
KURYŁŁO ANDRZEJ
2249
Nowak Tadeusz Henryk: Andrzej Kuryłło [skrzypek, kompozytor]. Z żałobnej karty. 1967 nr 1 s. 131-132, fot.
KURZYŃSKI EDWARD
2250
Orlik Tadeusz: Edward Kurzyński [dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu]. Odznaczeni. 1962 nr 1 s. 99, fot.
KUTRZEBA TADEUSZ
2251
Polak Bogusław: Dowódca Armii "Poznań" gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba. 1989 nr 3 s. 37-55, fot.
KWAŚNIEWSKI STEFAN
2252
Jasiński Kazimierz: Prof. dr Stefan Kwaśniewski. Z żałobnej karty. 1971 nr 3 s. 100-102, fot.
KWAŚNIK STANISŁAW
2253
Dorożała Witalis: Stanisław Kwaśnik [kompozytor, dyrygent chórów, działacz śpiewaczy]. Z żałobnej karty. 1961 nr 4 s. 144-146, fot.
KWIEK MAREK
2254
Ryffertówna Halina: Prof. dr Marek Kwiek - uczony i nauczyciel. Z żałobnej karty. 1963 nr 2 s. 53-54, fot.
LABUDA GERARD
2255
Miśkiewicz Benon: Nauka - celem życia. Sześćdziesiąta rocznica urodzin profesora dra hab. Gerarda Labudy. 1977 nr 3 s. 5-19, fot.


LABUDA GERARD
2255

Miśkiewicz Benon: Nauka - celem życia. Sześćdziesiąta rocznica urodzin profesora dra hab. Gerarda Labudy. 1977 nr 3 s. 5-19, fot.
2256

Prędki Jan: Prof. Gerard Labuda. Odznaczeni. 1960 nr 4 s. 109-110, fot.
2257
Świtała Tadeusz: Prof. dr Gerard Labuda, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1963 nr 2 s. 48-49, fot.
LEITGEBER JAROSŁAW
2258
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Śp. Jarosław Leitgeber [wydawca, pisarz, drukarz, księgarz]. Wspomnienia pośmiertne. 1933 s. 280-281.
LEMPKA ALEKSANDER
2259
Smoczkiewiczowa Aleksandra: Profesor Aleksander Lempka - w moich wspomnieniach (w 5-cio lecie śmierci). 1995 nr 2 s. 255-261, fot.
LEWANDOWSKI WACŁAW
2260
Drzewiecki Alojzy: Wspomnienie pośmiertne o profesorze Wacławie Lewandowskim. Z żałobnej karty. 1972 nr 3 s. 108-110, fot.
2261
Świtała Tadeusz: Doc. Wacław Lewandowski rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej [w Poznaniu]. 1959 nr 4 s. 103-104, fot.
LEWICKI ANDRZEJ
2262
Hornowski Bolesław: Profesor doktor habilitowany Andrzej Lewicki. Z żałobnej karty. 1974 nr 4 s. 103-107, fot.
LIBELT KAROL
2263
Wojtkowski Andrzej: Karol Libelt jako nowelista. 1937 s. 222-225.
2264
Wojtkowski Andrzej] A.W.: Karol Libelt o walkach politycznych. 1932 s. 286-287.
LUBRAŃSKI JAN
2265
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Biskup Lubrański a Manucjusze weneccy. 1927 s. 202-203.
ŁAKOMICKI WIKTOR
2266
Grot Zdzisław: Druh Marcinkowskiego - Wiktor Łakomicki. 1946 s.189-199.
ŁOWMIAŃSKI HENRYK
2267
Świtała Tadeusz: Profesor doktor Henryk Łowmiański. Budowniczowie Polski Ludowej. 1975 nr 1 s. 125- -129, fot.
ŁUCZAK CZESŁAW
2268
Świtała Tadeusz: Prof. dr Czesław Łuczak rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1966 nr 4 s. 131- -133, fot.
ŁUKASZEWICZ JÓZEF
2269
Wojtkowski Andrzej: Józef Łukaszewicz jako historyk. 1936 s. 1-36.
2270
Wojtkowski Andrzej: Przyczynki do życiorysu Józefa Łukaszewicza. 1931 s. 135-147.


MACHOWSKI WALENTY
2271
Dybowski Janusz Teodor: Śp. dr Walenty Machowski [lekarz, działacz społ. i polit.]. Wspomnienia pośmiertne. 1937 s. 377-378.
MACIEJEWSKI FELIKS
2272
Świtała Tadeusz: Feliks Maciejewski - pierwszy prezydent wyzwolonego Poznania. Mottyniana. 1965 nr1 s. 85-104, fot.
MAĆKOWIAK EDMUND
2273
Świtała Tadeusz: Doc. Edmund Maćkowiak rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej [w Poznaniu]. 1962 nr 1 s. 93-95, fot.
2274
Weigt Marian: Prof. Edmund Maćkowiak. Z żałobnej karty. 1971 nr 4 s. 124-128, fot.
MADEJA JÓZEF
2275
Urbanowicz Bolesław: Wspomnienie pośmiertne o Józefie Madeji [prof. PWSM w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1969 nr 4 s. 143-145, fot. MAISEL WITOLD
2276
Borkowska-Bagieńska Ewa: Witold Maisel (1914-1993) [prof. UAM]. Z żałobnej karty. 1993 nr 3/4 s. 504-507.
2277
Gulczyński Andrzej: Witold Maisel - badacz dziejów Poznania, twórca polskiej archeologii prawnej. 1995 nr 1 s. 262-274, fot.
MAJAK ANTONI
2278
Orlik Tadeusz: Antoni Majak artysta Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1959 nr 3 s. 89- -90, fot.
MALINA HIERONIM
2279
Lisiecki [Kazimierz]: Śp. Hieronim Malina niezrównany pejzażysta. (Wspomnienie pośmiertne). 1948 s.154-156, fot.
MALINOWSKI KAZIMIERZ
2280
Kondziela Henryk: Prof. dr Kazimierz Malinowski (1907-1977). Z żałobnej karty. 1978 nr 4 s. 84-86, fot.
MANIA STEFAN
2281
Filipiak Tadeusz: Stefan Mania [pedagog, działacz społ. i polit.]. Z żałobnej karty. 1969 nr 3 s. 98-99, fot.
MAŃKOWSKI FRANCISZEK
2282
Krawulski Jerzy: Franciszek Mańkowski (1872-1948) [działacz społ. i polit.]. 1973 nr 3 s. 53-57.
MARCHLEWSKI JULIAN
2283
Miedziński Florian: Julian Marchlewski w Poznaniu [1895]. 1950 s. 1-10, fot.


MARCINKOWSKI ALOJZY
2284
Wietrzychowski B[ronisław]: Śp. Alojzy Marcinkowski [nauczyciel]. Wspomnienia pośmiertne. 1938 s. 92. MARCINKOWSKI KAROL
2285
Grot Zdzisław: Nieznane relacje o Karolu Marcinkowskim. 1946 s.105-126, fot.
2286
Jakóbczyk W[itold]: Marcinkowski. (Próba charakterystyki). 1946 s. 163-182.
2287
Łuczakówna Helena: Nowe przyczynki do historji życia Karola Marcinkowskiego i jego czasów. 1927 s. 204-206.
2288
Mika Marian J[ózef]: Marcinkowsciana. (Materiały biograficzne i genealogiczne). 1946 s. 183-189.
2289
Molik Witold: Z dziejów kultu najwybitniejszego Wielkopolanina. Starania o pomnik Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 1996 nr 3 s. 121- -142, fot.
2290
Pawłowczak Józef: Karol Marcinkowski w szkole elementarnej. 1939 s. 21-32.
2291
Trzeciakowski Lech: Karol Marcinkowski - bohater narodowy. 1996 nr 3 s. 7-47, fot., il.
2292
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Karol Marcinkowski a leśnictwo wielkopolskie. 1927 s. 203-204.
2293
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Karol Marcinkowski i Karol Libelt a spółdzielczość. 1927 s. 204.
2294
Wojtkowski Andrzej: Karol Marcinkowski o szkole realnej. 1929 s.149-151.
2295
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Karol Marcinkowski wzorem dla Edwarda Jurgensa. 1932 s. 285-286.
2296
Wojtkowski Andrzej: Nieznane szczegóły z działalności Karola Marcinkowskiego w pozn. radzie miejskiej. 1923 dodatek do nr 7 s. 1-7.
2297
Wojtkowski Andrzej: Notatki do biografji Karola Marcinkowskiego. 1924 s. 117-118.
2298
Wojtkowski Andrzej: Nowe przyczynki do życiorysu Karola Marcinkowskiego. 1923 s. 89-106.
2299
Wojtkowski Andrzej: Nowe przyczynki do życiorysu Karola Marcinkowskiego. (W 80 rocznicę śmierci). 1926 s. 225-231.
2300
Wojtkowski A[ndrzej]: Teofil Matecki o Karolu Marcinkowskim. 1932 s. 120-124.
2301
Wojtkowski Andrzej: Wyrok na Karola Marcinkowskiego za udział w powstaniu listopadowym. 1924 s.72-75.
2302
Wojtkowski Andrzej: Zygmunt Krasiński o Karolu Marcinkowskim. 1924 s. 229-231.
2303
[Zaleski Zygmunt] Z.: Protokuły Rady Miejskiej w Poznaniu o Dr. Karolu Marcinkowskim. 1923 s. 129-131.
MARCINKOWSKI WŁADYSŁAW
2304
Ulatowski Kazimierz: Śp. Władysław Marcinkowski [rzeźbiarz]. Wspomnienie pośmiertne. 1948 s. 73- -76, fot.
MARKOWSKI RYSZARD
2305
Namysłowska Henryka: Doktor medycyny Ryszard Markowski. Wybitni Przodownicy pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s. 81-84, fot.
MASZKOWSKI KAROL ZYNDRAM
2306
Wietrzychowski B[ronisław]: Śp. Karol Zyndram-Maszkowski [malarz, witrażysta]. Wspomnienia pośmiertne. 1938 s. 93.
MATUSIEWICZ EUGENIUSZ
2307
Wosiewicz Bogdan: Prof. dr Eugeniusz Matusiewicz. Z żałobnej karty. 1993 nr 1/2 s. 375-380, fot.


MAZURKIEWICZ KAROL
2308
Hellwig Jan: Ks. Karol Mazurkiewicz (1881-1942) jako historyk i teoretyk wychowania. 1993 nr 1/2 s.188-195.
MICHALSKI STANISŁAW
2309
Jamrożek Wiesław: Stanisław Michalski (1928-1990) [prof. UAM]. Z żałobnej karty. 1991 nr 1/2 s. 155-157. MICHAŁKIEWICZ WITOLD
2310
Świtała Tadeusz: Prof. dr med. Witold Michałkiewicz - rektor Akademii Medycznej [w Poznaniu]. 1965 nr 3 s. 70-72, fot.
MIEROSŁAWSKI LUDWIK
2311
Szarota Marceli: Kartka z życia Mierosławskiego. (Czteromiesięczny pobyt we Francji po upadku powstania poznańskiego w r. 1848). 1927 s.227-242.
MIĘTKIEWSKI KAZIMIERZ
2312
Malendowicz Ludwik K.: Wspomnienie o profesorze dr hab. Kazimierzu Miętkiewskim. Z żałobnej karty. 1974 nr 2 s. 130-133, fot.
MIKA MARIAN
2313
Maisel Witold: Marian Mika kustosz Archiwum Państwowego w Poznaniu. Z żałobnej karty. 1974 nr4 s. 107-112, fot.
MILCZYŃSKI MARCIN
2314
Sośnicki Jan: Wspomnienie pośmiertne o Marcinie Milczyńskim [działaczu społ.-polit.]. Z żałobnej karty. 1961 nr 3 s. 87-88, fot.
MIŚKIEWICZ BENON
2315
Świtała Tadeusz: Profesor dr hab. Benon Miśkiewicz - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1973 nr 3 s. 87-91, fot.
MIZGALSKI ADAM
2316
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Ś.p. Adam Mizgalski [dyrektor Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego]. 1931 s. 286-287.
MOLDENHAWER KONSTANTY
2317
Oszkinis Władysław: Prof. dr Konstanty Moldenhawer uczony i wybitny hodowca roślin oleistych. Z żałobnej karty. 1963 nr 3 s. 66-67, fot.
MOLENDA TADEUSZ
2318
Dzięczkowski Andrzej: Wspomnienie pośmiertne o Tadeuszu Molendzie [leśniku, prof. WSR w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1976 nr 4 s. 92- -95, fot.
MROCZKIEWICZ LEON
2319
Urbański Kazimierz: Prof. dr Leon Mroczkiewicz. Z żałobnej karty. 1972 nr 2 s. 141-145, fot.
MROZIŃSKI JAN
2320
Pasikowski Tadeusz: Wspomnienie pośmiertne o Janie Mrozińskim [malarzu, nauczycielu, krytyku sztuki]. Z żałobnej karty. 1960 nr 4 s.112-114, fot.
MUCZKOWSKI JÓZEF
2321
Wojtkowski Andrzej: Józef Muczkowski [filolog, bibliotekarz]. 1926 s.258-270.
MURZYNOWSKI LEON
2322
Leon Murzynowski nowy Prezydent stoł. m. Poznania. 1949 s. 63-64, fot.
NEHRING WŁADYSŁAW
2323
Słowiński Lech: Władysław Nehring [slawista]. 1981 nr 2 s. 5-14, fot.
2324
Wojtkowski A[ndrzej]: Autobiografia Władysława Nehringa. 1938 s. 70-71
NIEWCZYK STANISŁAW
2325
Grabkowski Edmund: Poznański lutnik Stanisław Niewczyk. Z żałobnej karty. 1970 nr 4 s. 149-152, fot


NIKISCH JAN J.
2326
Jaroszewski Zdzisław Józef: Jan Jacek Nikisch w moich wspomnieniach [adwokat]. 1997 nr 3 s. 297-301, fot.
NIKLEWSKI BRONISŁAW
2327
Wojciechowski Jan: Wspomnienie pośmiertne o Bronisławie Niklewskim [fizjologu, prof. UP i WSR]. Z żałobnej karty. 1961 nr 2 s. 109-111, fot.
NOWAK KAZIMIERZ
2328
Dybowski Janusz Teodor: Śp. Kazimierz Nowak [podróżnik]. Wspomnienia pośmiertne. 1937 s. 378.
NOWAK TADEUSZ H.
2329
Dohnke Zofia: Tadeusz Henryk Nowak (1908-1983) [dziennikarz, felietonista, satyryk]. Z żałobnej karty. 1985 nr 2 s. 130-132, fot.
NOWAKOWSKI KAZIMIERZ
2330
Markowski Jan: Kazimierz Nowakowski. W dwudziestą piątą rocznicę śmierci. Aneks: Wykaz prac Kazimierza Nowakowskiego. 1977 nr 4 s.31-43, fot.
NOWAKOWSKI WINCENTY
2331
Romińska Barbara: Wspomnienie pośmiertne o prof. Wincentym Nowakowskim. Z żałobnej karty. 1960 nr 3 s. 94-96, fot.

NOWICKI STANISŁAW K.

2332
Piskorz Adam: Prof. dr Stanisław K. Nowicki. Z żałobnej karty. 1973 nr 4 s. 116-119, fot.
NOWICKI TADEUSZ
2333
Pasikowski Tadeusz: Tadeusz Nowicki (NOT) [grafik, karykaturzysta]. Z żałobnej karty. 1970 nr 4 s. 152- -155, fot., 2 tabl.

NOWOWIEJSKI FELIKS

2334
Młodziejowski Jerzy: Śp. Feliks Nowowiejski. 1946 s. 3-7.
2335
Pogrzeb Feliksa Nowowiejskiego. 1946 s. 69-70.
NOWOWIEJSKI KAZIMIERZ
2336
Nowowiejski Feliks M[aria]: Kazimierz Nowowiejski. Z żałobnej karty. 1973 nr 4 s. 119-123, fot.
OHANOWICZ ALFRED
2337
Górski Józef: Pół wieku związków ze środowiskiem poznańskim. Alfred Ohanowicz [prawnik, prof. UP i UAM]. Jubileusze. 1969 nr 3 s. 94-97, fot.
OPALIŃSKI KRZYSZTOF
2338
Malinowski Wiesław Mateusz: Wojewoda poznański na kartach literatury francuskiej. Trzy portrety Krzysztofa Opalińskiego. 1997 nr 3 s.197-206, fot.
ORLICZ WŁADYSŁAW
2339
Matuszewska Wanda: Wybitny matematyk prof. dr Władysław Orlicz. Odznaczeni. 1975 nr 3 s. 112-118, fot.
ORZECHOWSKI STEFAN
2340
Bykowski Jan: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie pracy artystycznej Stefana Orzechowskiego [aktora, reżysera]. 1965 nr 2 s. 105-107, fot.


OTMIANOWSKI TELESFOR
2341
Wietrzychowski Bronisław: Śp. Telesfor Otmianowski [kupiec, społecznik]. Wspomnienia pośmiertne. 1939 s. 62-63.
PACZKOWSKI TADEUSZ
2342
Olachowski Edmund: Tadeusz Paczkowski [dziennikarz]. Z żałobnej karty. 1975 nr 1 s. 167-168, fot.
PADEREWSKI IGNACY
2343
Wroniak Zdzisław: Paderewski w Poznaniu. 1959 nr 4 s. 33-54, fot.
PAJEWSKI JANUSZ
2344
Wroniak Zdzisław: Prof. dr Janusz Pajewski - wybitny uczony i dydaktyk oraz wychowawca młodzieży. Jubileusze. 1967 nr 4 s. 88-92, fot.
PALACZ EDWARD
2345
Pabel Maria: Edward Palacz [dyrektor Wielkopolskich Zakładów Teletechnicznych "Teletra"]. Sylwetki poznaniaków. 1972 nr 4 s. 105-109, fot.
PALUCH MIECZYSŁAW
2346
Polak Bogusław: Mieczysław Paluch (1888-1942) [powstaniec wielkopolski]. Aneks: Zamach na Ratusz. (Fragment z książki B. Hulewicza: Wielkie wczoraj w małym kręgu. Warszawa 1973). 1985 nr 4 s. 19-38, fot.
PAUKSZTA EUGENIUSZ
2347
Mańkowski Jerzy: Eugeniusz Paukszta (1916-1979). Z żałobnej karty. Aneksy: Bibliografia ważniejszych utworów Eugeniusza Paukszty ogłoszonych drukiem; Przekłady na języki obce. 1979 nr 4 s. 113-118, fot.
PAWELCZYK LEON
2348
Glinka Bogumił: Wspomnienie pośmiertne o Leonie Pawelczyku [farmaceucie]. Z żałobnej karty. 1974 nr 4 s. 112-114, fot.
PAWICKI SYLWESTER
2349
Wojtkowski Andrzej: Sylwester Pawicki, drukarz poznański 1850- -1866, i zaginione jego wydawnictwa. 1931 s. 396-415.
2350
Wojtkowski Andrzej: Sylwester Pawicki jako wydawca "Gońca Polskiego". 1935 s. 406-410.
PETER RADZISŁAW
2351
Ciszewski Bogdan: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie pracy artystycznej Radzisława Petera [śpiewaka operowego, aktora]. 1965 nr 1 s. 83-84, fot.
PIASNY JANUSZ
2352
Świtała Tadeusz: Prof. dr hab. Janusz Piasny. 1980 nr 3 s. 51-53, fot.
PIEPRZYK JÓZEF
2353
Olszewski Marian: Józef Pieprzyk [działacz ruchu robotniczego]. Z żałobnej karty. 1966 nr 2 s. 99-100, fot.
PIĘKNIEWSKI ZYGMUNT
2354
Olszewski Marian, Soliński Ireneusz: Pogrzeb Zygmunta Piękniewskiego [działacza ruchu robotniczego]. Z żałobnej karty. 1969 nr 1 s. 121-125, fot.
2355
Olszewski Marian: Zygmunt Piękniewski. Jubileusze. 1963 nr 2 s.50-52, fot.


PILATOWSKI RUFIN
2356
Wietrzychowski B[ronisław]: Wspomnienie pośmiertne. Śp. Rufin Pilatowski [dyr. Banku Związku Spółek Zarobkowych]. 1939 s. 203-204.
PIŁSUDSKI JÓZEF
2357
Ś.p. Marszałek Józef Piłsudski Wódz Narodu Polskiego [nekrolog]. 1935 s. 149.
PINDUR EDWARD
2358
Soliński Ireneusz: Inżynier Edward Pindur. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 103- -105, fot.
PIUS XI
2359
Ojciec Święty Pius XI [nekrolog]. 1939 s. 1.
PŁONKA-FISZER STANISŁAW
2360
Nowak Tadeusz H[enryk]: Stanisław Płonka-Fiszer [aktor, reżyser, pisarz]. Z żałobnej karty. 1970 nr 3 s.123-125, fot.
POLAŃSKI HIPOLIT
2361
Józefowiczówna Krystyna: Wspomnienie o Hipolicie Polańskim [malarzu]. Z żałobnej karty. 1966 nr 4 s.143-146, fot.
2362
Świtała Tadeusz: Prof. Hipolit Polański rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych [w Poznaniu]. 1959 nr 4 s. 105-106, fot.
POLLAK ROMAN
2363
Słowiński Lech: Wspomnienie o profesorze Romanie Pollaku. Z żałobnej karty. 1973 nr 3 s. 114-119, fot. PONCINO TOMASZ
2364
Malinowski Kazimierz: Tomasz Poncino architekt XVII wieku. 1938 s. 143-173, fot.
2365
Pohorecki Feliks: Kilka przyczynków do życiorysu architekta poznańskiego Tomasza Poncino. 1930 s.356-366.
PONIŃSKI JÓZEF
2366
Staszewski Janusz: Imieninowe echa poznańskiego prefekta w 1812 r. [Józefa Ponińskiego]. 1933 s. 262-268.
POPŁAWSKI ADOLF
2367
Orlik Tadeusz: Adolf Popławski reżyser Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1959 nr 3 s.90-91, fot.
PORADOWSKI STEFAN B.
2368
Dąbrowski Florian: Prof. Stefan Bolesław Poradowski (1902-1967). Z żałobnej karty. 1968 nr 1 s. 122-124, fot.
POTWOROWSKI PIOTR
2369
Świdziński Jan: Piotr Potworowski [malarz, scenograf, rzeźbiarz]. Wspomnienie pośmiertne. Z żałobnej karty. 1962 nr 4 s. 97-100, fot.
PRAUZIŃSKI LEON
2370
Francuziak Witold: Żołnierz - artysta Leon Prauziński. 1971 nr 4 s.69-73, fot.


PROSIŃSKI STANISŁAW
2371
Dzięczkowski Andrzej: Wspomnienie pośmiertne o Stanisławie Prosińskim. [chemiku, prof. WSR w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1977 nr 2 s.131-134, fot.
PRZYBYŁA KAZIMIERZ
2372
Pezacki Wincenty: Kazimierz (sen.) Przybyła - zasłużony poznański mistrz rzeźnicko-wędliniarski (1887- -1971). 1997 nr 3 s. 302-310, fot.
PRZYBYSZEWSKI STANISŁAW
2373
Zaleski Zygmunt: Ś.p. Stanisław Przybyszewski [pisarz, publicysta, tłumacz]. 1927 s. 408-410.
PRZYSTAŃSKI KAZIMIERZ
2374
Nowak Tadeusz H[enryk]: Wspomnienie pośmiertne o Kazimierzu Przystańskim [aktorze]. Z żałobnej karty. 1968 nr 1 s. 125-126, fot.
2375
Soliński Ireneusz: Kazimierz Przestański [właśc. Przystański]. Odznaczeni. 1961 nr 3 s. 82-83, fot.
RACZYŃSKI EDWARD
2376
Erzepki Róża: Edward Raczyński jako rymotwórca okolicznościowy. 1938 s. 64-66.
2377
Sosnowski M[arian] E.: Życiorys hrabiego Edwarda Raczyńskiego napisany przez... po niemiecku w roku 1885 [tłum.]. 1929 s. 81-100.
2378
Wojtkowski A[ndrzej]: Czy Edward Raczyński zaczął uczyć się czytać w trzecim roku życia? 1938 s.66-68.
2379
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Edward Raczyński a przekłady klasyków starożytnych. 1932 s. 284.
2380
Wojtkowski A[ndrzej]: Edward Raczyński a zamiar założenia wyższej szkoły agronomicznej w Wielkopolsce. 1931 s. 274-275.
2381
Wojtkowski A[ndrzej]: Edward Raczyński, Gabinet medali i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie. 1931 s. 273-274.
2382
Wojtkowski Andrzej: Edward Raczyński jako górnik. 1931 s. 134-135.
2383
Wojtkowski Andrzej: Edward Raczyński jako historyk. 1936 s.153-160.
2384
Wojtkowski Andrzej: Edward Raczyński jako współpracownik "Archiwum Teologicznego". 1931 s. 61-65.
2385
Wojtkowski A[ndrzej]: Edward Raczyński na uniwersytecie Frankfurckim. 1933 s. 122.
2386
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Edward Raczyński odkrywa grób Ryxy. 1932 s. 283-284.
2387
Wojtkowski A[ndrzej]: Edwarda Raczyńskiego "Dom dla pozornie zmarłych". 1931 s. 271-273. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 257-258.
2388
Wojtkowski A[ndrzej]: List Raczyńskiego do Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk. 1930 s. 181-182.
2389
Wojtkowski Andrzej: Misja dyplomatyczna Edwarda Raczyńskiego w Berlinie w czasie powstania listopadowego. 1931 s. 58-61.
2390
Wojtkowski A[ndrzej]: O stanowisku duchowieństwa wielkopolskiego wobec zgonu Edwarda Raczyńskiego i odnowieniu Złotej Kaplicy w r. 1859. 1931 s. 275-280.
2391
Wojtkowski A[ndrzej]: Pochwały profesora Karola Beneckego dla Edwarda Raczyńskiego. 1933 s.404-407.
2392
Wojtkowski A[ndrzej]: Raczyński a pomnik Kopernika w Toruniu. 1930 s. 182-183.
2393
Wojtkowski A[ndrzej]: Raczyński w Norwegji. 1930 s. 181.
2394
Wojtkowski Andrzej: Z niedoszłych planów Edwarda Raczyńskiego. 1929 s. 148-149.
2395
Wojtkowski A[ndrzej]: Zapis Edwarda Raczyńskiego dla Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu. 1932 s. 414-419.


RAFIŃSKI TEODOR
2396
Radwańska Urszula: Wspomnienia pośmiertne o Teodorze Rafińskim [prof. AM w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1980 nr 1. s. 64-66, fot.
RAJEWSKI ZDZISŁAW
2397
Jasnosz Stanisław: Wspomnienie o profesorze doktorze Zdzisławie Rajewskim. Z żałobnej karty. 1975 nr 3 s. 137-140, fot.
RAKOWSKI JAN
2398
Dąbrowski Florian: Prof. Jan Rakowski. Z żałobnej karty. 1962 nr 3 s. 101-102, fot.
RATAJSKI CYRYL
2399
Czajka Bernard: Umiłowani w Chrystusie Panu. (Kazanie z racji 50-lecia śmierci Prezydenta m. Poznania Cyryla Ratajskiego wygłoszone w Kolegiacie Poznańskiej 19 października 1992 r. na Mszy św. o godz. 10.00 przez...). 1993 nr 1/2 s. 231-233.
2400
Dworecki Zbigniew: Stan i potrzeba dalszych badań naukowych dotyczących Cyryla Ratajskiego. 1993 nr1/2 s. 249-253.
2401
Zarzycki Andrzej: Cyryl Ratajski (1875-1942). Część pierwsza. 1989 nr 1 s. 5-25, fot. (Część druga). 1989 nr3 s. 73-97, fot.
2402
Zarzycki Andrzej: Ojciec miasta [Cyryl Ratajski]. 1993 nr 1/2 s.241-248.
2403
Zarzycki Andrzej: Z dni Cyryla Ratajskiego. 1991 nr 1/2 s. 149-152.
2404
Zarzycki Andrzej, Płaczkowski Jędrzej: Z obchodów 50 rocznicy śmierci Cyryla Ratajskiego. 1993 nr 1/2 s. 224-230, fot.
REBELKA EDWARD
2405
Weigt Marian: Edward Rebelka [prezes Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr]. Z żałobnej karty. 1973 nr 4 s. 124-126, fot.
REJEK STANISŁAW
2406
Pabel Maria: Edmund Rejek [dyrektor Okręgu Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu]. Sylwetki poznaniaków. 1973 nr 2 s. 89-92, fot.
REJMINIAK STANISŁAW
2407
Świtała Tadeusz: Stanisław Rejminiak - sekretarz Zarządu Miejskiego. Mottyniana. 1966 nr 1 s. 107- -126, fot.
ROGUSKI JAN
2408
Wysocki Kazimierz: Prof. dr Jan Roguski. Z żałobnej karty. 1972 nr3 s. 110-114, fot.
ROGUSZCZAK MARIA
2409
Walczak Marian: Maria Roguszczak [nauczyciel]. Z żałobnej karty. 1963 nr 2 s. 55-56, fot.
ROMAŁA MARIAN
2410
Świtała Tadeusz: Marian Romała [grafik, rysownik, ilustrator]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 1 s. 136- -145, fot., 1 tabl.
ROSIŃSKI STEFAN
2411
Zakrzewski Zbigniew: Prof. dr Stefan Rosiński. Z żałobnej karty. 1965 nr 3 s. 73-75, fot.
RUDNICKI MIKOŁAJ
2412
Kudzinowski Czesław: Prof. Mikołaj Rudnicki. Jubileusze. 1961 nr 2 s. 112-114, fot.
2413
Zagórski Zygmunt: Prof. dr hab. Mikołaj Rudnicki (1881-1978). Z żałobnej karty. 1980 nr 1 s. 67-69, fot.
RUSIŃSKI WŁADYSŁAW
2414
Świtała Tadeusz: Prof. dr Władysław Rusiński rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej [w Poznaniu]. 1964 nr 1 s. 61-62, fot.
RUTKOWSKI JAN
2415
Śp. prof. Jan Rutkowski. Z żałobnej karty. 1949 s. 196-197, fot.


RYBCZYŃSKI FRANCISZEK
2416
Robakowski Kazimierz: Franciszek Rybczyński 1890-1956 (szkic) [działacz ruchu robotniczego]. 1985 nr3 s. 37-45, fot.
RYLL FRANCISZEK
2417
Majkowski Hilary: Franciszek Ryll w 20-lecie jego śmierci [aktor, reżyser]. 1945 nr 2 s. 43.
RYMARKIEWICZ MARIA
2418
Głowinkowska Alina: Dr Maria Rymarkiewicz [kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1968 nr 2 s. 124, fot.
RZÓSKA JÓZEF
2419
Hoffmann Urszula: Józef Rzóska [ekonomista, działacz społ.]. Z żałobnej karty. 1975 nr 2 s. 110-113, fot.
SAMULSKI SEWERYN
2420
Wietrzychowski Bronisław: Ś.p. Seweryn Samulski [działacz gosp. i społ.] 1935 s. 428-429.
SARBIEWSKI MACIEJ K.
2421
Gładysz Bronisław: Pobyt M. K. Sarbiewskiego w Poznaniu. (Nieznany przyczynek biograficzny). 1925 s. 80-83.
SAYNA FRANCISZEK
2422
Robakowski Kazimierz: Franciszek Sayna [działacz ruchu robotniczego]. Z żałobnej karty. 1971 nr 1 s.169-175, fot.
SCHREIBER ALEKSANDER
2423
Jankowiak Józef: W czwartą rocznicę śmierci dra Aleksandra Schreibera. Z żałobnej karty. 1960 nr 1/2 s.181-184, fot.
SENDECKI JÓZEF
2424
Ciszewski Bogdan: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie pracy artystycznej Józefa Sendeckiego [śpiewaka operowego, reżysera]. 1965 nr 3 s. 76-78, fot.
2425
Soliński Ireneusz: Józef Sendecki solista Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1960 nr 1/2 s.164-165, fot.
SENGER ALFONS
2426
Śmiełowski Teodor: Prof. dr med. Alfons Senger. Z żałobnej karty. 1991 nr 3/4 s. 271-272, fot.
SERAFINOWICZ LEOKADIA
2427
Orlik Tadeusz: Leokadia Serafinowicz dyrektor Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 4 s.89-93, fot.
SEYDA WŁADYSŁAW
2428
Wietrzychowski Bronisław: Śp. Władysław Seyda [prawnik, działacz polit.]. Wspomnienia pośmiertne. 1939 s. 64-65.
SIKORSKI CZESŁAW
2429
Szantruczek Tadeusz: Wspomnienie o dr Czesławie Sikorskim [muzykologu]. Z żałobnej karty. 1966 nr 3 s. 94-95, fot. SKALSKI WITOLD
2430
Kroll Feliks, Szymczak Zygmunt: Prof. dr Witold Skalski. Jubileusze. 1960 nr 1/2 s. 169-172, fot.


SKAŁKOWSKI ADAM
2431
Łukasiewicz Dariusz: Wśród poznańskich napoleonistów. Adam Skałkowski i jego szkoła. 1997 nr 3 s.173-185, fot.
SŁAWSKA ANIELA
2432
Dobrzycka Anna: In memoriam. Aniela Sławska (1918-1997) [historyk sztuki, muzealnik]. 1997 nr 3 s.359-362, fot.
SŁAWSKA-LIPCZYŃSKA OLGA
2433
Kuźmińska Olga: Pierwsza dama poznańskiej Szkoły Baletowej. (Olga Sławska-Lipczyńska). Z żałobnej karty. 1991 nr 3/4 s. 267-270, fot.
SŁAWSKI ROGER
2434
Modrzejewski Józef: Roger Sławski i jego dzieło [architekt]. 1988 nr 3 s. 5-23, fot.
2435
Zieleśkiewicz Stefan: Roger Sławski. Z żałobnej karty. 1964 nr 2 s.70-71, fot.
SŁOWACKI JULIUSZ
2436
Maciejewski Jarosław: Juliusz Słowacki w Poznaniu. 1950 s. 97-112.
SMOLIŃSKI JÓZEF
2437
Świtała Tadeusz: Dr Józef Smoliński. Mottyniana. 1960 nr 4 s.118-123, fot.
SMOLIŃSKI STANISŁAW
2438
Soliński Ireneusz: Profesor dr Stanisław Smoliński. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 105-109, fot.
2439
Świtała Tadeusz: Prof. dr Stanisław Smoliński - rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej [w Poznaniu]. 1966 nr 1 s. 100-102, fot.
SOBESKI MICHAŁ
2440
Kostyrko Teresa: Michał Sobeski teoretyk i popularyzator sztuki (1877-1939). 1960 nr 1/2 s. 123-129, fot.
SOKOLNICKA ZOFIA
2441
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Śp. Zofja Sokolnicka [nauczycielka, działaczka społ. i polit.]. 1927 s. 101-102.
SOKOŁOWSKI JAN B.
2442
Dzięczkowski Andrzej: Jan Bogumił Sokołowski (1899-1982) [prof. AR w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1982 nr 3/4 s. 97-102, fot.
SPYCHALSKI MARIAN
2443
Rogala Władysław: Poznańskie lata Mariana Spychalskiego (na marginesie książki "Początek walki". Fragmenty wspomnień). 1986 nr 4 s.53-62, fot.
SROKA STANISŁAW
2444
[Krokowski Stanisław]: Prezydent odbudowy [Stanisław Sroka]. 1948 s. 288-289.
2445
Krokowski Stanisław: Prezydent stołecznego miasta Poznania mgr Stanisław Sroka w Lyonie, Paryżu i Sztokholmie. 1946 s. 224-225.
2446
Krzyż Polski Odrodzonej dla prezydenta miasta Poznania [Stanisława Sroki]. 1947 s. 187.
2447
Oficjalna nominacja. Mgr Stanisław Sroka Prezydent stołecznego miasta Poznania. 1947 dodatek do nr 1 s. 1-2.
2448
Orlik Tadeusz: Pogrzeb ministra Stanisława Sroki. Z żałobnej karty. 1968 nr 2 s. 125-131, fot.
STACHOWIAK STANISŁAW
2449
Filipiak Tadeusz: Stanisław Stachowiak [działacz społ. i polit.]. Z żałobnej karty. 1967 nr 1 s. 132-134, fot.
STASIŃSKI JAN
2450
Wietrzychowski Bronisław: Śp. dr Jan Stasiński [lekarz]. Wspomnienia pośmiertne. 1939 s. 65-66.


STATKIEWICZ EDWARD
2451
Stuligrosz Stefan: Wspomnienie pośmiertne o Edwardzie Statkiewiczu [prof. PWSM w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1970 nr 4 s. 156-158, fot.
STECKI KONSTANTY
2452
Dzięczkowski Andrzej: Prof. dr Konstanty Stecki. Jubileusze. 1972 nr 1 s. 100-104, fot.
2453
Król Stanisław: Prof. dr hab. Konstanty Stecki (1885-1978). Z żałobnej karty. 1979 nr 4 s. 119-122, fot.
STEFAŃSKI JULIAN
2454
Świtała Tadeusz: Księgarz Julian Stefański. Mottyniana. Aneks: Krótkie życiorysy pracowników polskiej księgarni w latach okupacji (1940-1942) oraz pierwszej w wyzwolonym Poznaniu księgarni (1945). 1965 nr 4 s. 113-134, fot., il., 1 tabl.
STEFAŃSKI WALENTY
2455
Tiałowski Paweł: Życiorys i działalność księgarza Walentego Stefańskiego. 1936 s. 351-380.
STOIŃSKI STEFAN M.
2456
Stoiński Andrzej: Wspomnienie o Stefanie Marianie Stoińskim (1891-1945) [etnografie, publicyście, kompozytorze, dyrygencie]. 1996 nr 1 s. 325-328, fot.
STOKOWSKI EDWARD
2457
Jantos Henryk: Edward Stokowski. Sylwetki uczestników Rewolucji Październikowej. 1967 nr 3 s. 86- -90, fot.


STOMA WŁADYSŁAW
2458
Hebanowski Stanisław: Władysław Stoma [aktor, reżyser, dyrektor teatrów]. Z żałobnej karty. 1969 nr 3 s.99-104, fot.
STRASZYŃSKI ADAM
2459
Burda Adam: Wspomnienie pośmiertne o profesorze Adamie Straszyńskim. Z żałobnej karty. 1974 nr 1 s.128-131, fot.
STRUGAREK STANISŁAW
2460
Kubiak Stanisław: Wspomnienie o Stanisławie Strugarku [pisarzu, redaktorze, aktorze radiowym]. Z żałobnej karty. 1966 nr 2 s. 101-102, fot.

STRUŚ JÓZEF
2461
Juszczyk Jacek: Uroczystości 400-lecia śmierci Józefa Strusia (18 października 1963 r.). 1969 nr 2 s. 171-177, fot.
STRZELECKI PAWEŁ E.
2462
Trzeciakowski Lech: Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873). Osobowość wielkiego odkrywcy. 1997 nr 2 s.423-442, fot., il., map.
STULIGROSZ STEFAN
2463
Orlik Tadeusz: Stefan Stuligrosz kierownik Chóru Chłopięcego i Męskiego Państwowej Filharmonii w Poznaniu. Odznaczeni. 1959 nr 3 s.91-92, fot.
STYCHEL ANTONI
2464
Zaleski Zygmunt: Ś.p. Ksiądz Antoni Stychel [działacz polit. i społ.]. 1935 s. 136-138.
SUCHAŃSKI ZENON
2465
Rogalewski Wacław: Zenon Suchański [nauczyciel]. Odznaczeni. 1970 nr 2 s. 91-94, fot.
SUCHOCKI MIECZYSŁAW
2466
Prędki Jan: Dr Mieczysław Suchocki. Odznaczeni. 1960 nr 4 s. 110- -111, fot.
SUSZKO JERZY
2467
Wiewiórowski Maciej: Prof. dr Jerzy Suszko (1889-1972). Z żałobnej karty. 1974 nr 1 s. 131-134, fot.
SUWART ADAM
2468
Olszewski Marian: Adam Suwart [działacz ruchu robotniczego]. Z żałobnej karty. 1964 nr 3 s. 78-80, fot.
SWACH ADAM
2469
Dettloff Szczęsny: Poznański malarz Adam Swach [pocz. XVIII w.]. 1947 s. 237-261, fot.
SWINARSKA KONSTANCJA
2470
Krąkowska Wanda: Konstancja Swinarska (1892-1982) [pedagog]. 1988 nr 4 s. 73-85, fot., il.
SZAFRAN HELENA
2471
Dzięczkowski Andrzej: Helena Szafran [botanik, działaczka ochrony przyrody]. Z żałobnej karty. 1969 nr 3 s. 104-106, fot.
SZCZEPAŃSKA MARIA
2472
Sikorski Czesław: Doc. dr Maria Szczepańska [muzykolog]. (Wspomnienie pośmiertne). Z żałobnej karty. 1963 nr 2 s. 56-57, fot.
SZCZEPSKI OLECH
2473
Świtała Tadeusz: Prof. dr Olech Szczepski rektor Akademii Medycznej [w Poznaniu]. 1962 nr 3 s. 85-88, fot.
SZCZĘSNOWSKI MARIAN
2474
Soliński Ireneusz: Marian Szczęsnowski dyrygent Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1960 nr 1/2 s. 165-166, fot.
SZCZURKIEWICZ TADEUSZ
2475
Czamański Roman: Tadeusz Szczurkiewicz - współtwórca polskiej socjologii. (1895-1984). 1986 nr 4 s. 19- -26, fot., il.


SZELIGOWSKI TADEUSZ
2476
Ciszewski Bogdan: Prof. dr Tadeusz Szeligowski. Z żałobnej karty. 1963 nr 3 s. 68-69, fot.
SZMYT FELIKS
2477
Grzegorzewski Jan: Feliks Szmyt (1895-1980) [rzeźbiarz]. Z żałobnej karty. 1981 nr 2 s. 95-96, fot.
SZPINGIER WITOLD
2478
Urbanowicz Karol: Witold Szpingier (wspomnienie pośmiertne) [śpiewak operowy]. Z żałobnej karty. 1961 nr 1 s. 90-91, fot.
SZPINGIER ZYGMUNT
2479
Nowak Tadeusz Henryk: Wspomnienie pośmiertne o Zygmuncie Szpingierze [malarzu, scenografie]. 1960 nr 4 s. 115-117, fot.
SZUKALSKI MARIAN
2480
Świtała Tadeusz: Radiowiec Marian Szukalski. 1976 nr 1 s. 99-110, fot.
SZULC KAZIMIERZ
2481
Górska Barbara: Dr Kazimierz Szulc (1825-1887) [etnograf, publicysta, działacz społ.]. 1947 s. 217-236.
SZULC TADEUSZ
2482
Stoiński Eligiusz: Wspomnienie pośmiertne o prof. Tadeuszu Szulcu. Z żałobnej karty. 1961 nr 1 s. 89-90, fot.
SZULC ZDZISŁAW
2483
Karaśkiewicz Norbert: Wspomnienie o Zdzisławie Szulcu [instrumentologu, kolekcjonerze instrumentów muzycznych]. Z żałobnej karty. 1959 nr 2 s. 67-69, fot.
SZULCZEWSKI JERZY W.
2484
Dzięczkowski Andrzej: Jerzy Wojciech Szulczewski [fizjograf, etnograf, nauczyciel]. Z żałobnej karty. 1970 nr 3 s. 125-129, fot.
SZUŁDRZYŃSKI JÓZEF
2485
Skałkowski A[dam Mieczysław]: Współpracownik Marcinkowskiego [Józef Szułdrzyński]. 1938 s.1-39.
SZWAGIERCZAK RYSZARD
2486
Soliński Ireneusz: Podpułkownik Ryszard Szwagierczak. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 109-112, fot.
SZWEYKOWSKI ZYGMUNT
2487
Słowiński Lech: Wspomnienie o profesorze Zygmuncie Szweykowskim (1894-1978). 1979 nr 1 s. 73-76, fot. SZYMANOWSKI KAROL
2488
Michałowski Kornel: Karol Szymanowski w Poznaniu. 1968 nr 3 s.49-62, fot.
SZYMENDERA FRANCISZEK
2489
Świtała Tadeusz: Pułkownik Franciszek Szymendera - kowal z HCP". Mottyniana. Aneksy: Fragmenty książki Stanisława Rzepskiego "Szlakiem 32 Budziszyńskiego Pułku Piechoty". Warszawa 1959; Dodatkowe materiały z życia Kazimierza Hudowicza. 1963 nr 1 s. 64-89, fot.
ŚWIĘCICKI HELIODOR
2490
Zaleski Zygmunt: Nad mogiłą pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego śp. Heljodora Święcickiego. 1923 s. 215-217.
ŚWITAŁA TADEUSZ
2491
Kandziora Zdzisław: Pamięci redaktora Tadeusza Świtały. Z żałobnej karty. 1991 nr 1/2 s. 158-162, fot.
TACZAK STANISŁAW
2492
Polak Bogusław: Stanisław Taczak - głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego (28 XII 1918 - 15 I 1919). 1983 nr 4 s. 49-65, fot.
TARNOWSKA IRENA
2493
Pabel Maria: Irena Tarnowska [nauczycielka]. Jubileusze. 1970 nr 3 s.115-118, fot.
TAYLOR EDWARD
2494
Romińska Barbara: Prof. Edward Taylor. Jubileusze. 1960 nr 1/2 s.172-175, fot.
TEISSEYRE STANISŁAW
2495
Świtała Tadeusz: Stanisław Teisseyre - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych [w Poznaniu]. 1967 nr 2 s. 97-100, fot.


TOPOLSKI JERZY
2496
Pabel Maria: Prof. dr Jerzy Topolski. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. 1974 nr 2 s. 116-119, fot.
TRĄMPCZYŃSKA MARIA
2497
Stuligrosz Stefan: Wspomnienie pośmiertne o Marii Trąmpczyńskiej [prof. PWSM w Poznaniu]. Z żałobnej karty. 1967 nr 4 s. 98-99, fot.
TRĄMPCZYŃSKI WOJCIECH
2498
Kaczmarek Zygmunt: Wojciech Trąmpczyński 1860-1953. Pierwszy honorowy obywatel miasta Poznania. W 40 rocznicę śmierci. 1993 nr 1/2 s. 162-187.
TROJAŃSKI KAJETAN
2499
Wojtkowski A[ndrzej]: Kajetan Trojański [filolog klasyczny, leksykograf]. 1926 s. 237-240.
TUCHOŁKA ZBYSZKO
2500
Lehmann Kazimierz: Zbyszko Tuchołka (1909-1980). Z żałobnej karty. 1982 nr 1/2 s. 79-81.
2501
Świtała Tadeusz: Prof. dr Zbyszko Tuchołka rektor Wyższej Szkoły Rolniczej [w Poznaniu]. 1970 nr 2 s.88-90, fot.
TUŁODZIECKA ANIELA
2502
Michałkiewicz Tomasz: O Anieli Tułodzieckiej (1853-1932) zasłużonej Wielkopolance na podstawie wspomnień i pamiątek rodzinnych. 1985 nr 3 s. 47-55, fot. TWARDOWSKI BOLESŁAW
2503
Waszak Stanisław: Bolesław Twardowski, jego biblioteka i wydawnictwa. 1937 s. 326-336.
2504
Wojtkowski A[ndrzej]: Bolesław Twardowski kandydatem na urzędnika Muzeum Mielżyńskich. 1937 s. 323-326.
TYC TEODOR
2505
[Zaleski Zygmunt]: Ś.p. Teodor Tyc [historyk, docent UP]. 1927 s.299-300.
TYCHOWSKI FELIKS
2506
Sokół Irena: Feliks Tychowski [prof. Politechniki Poznańskiej]. Z żałobnej karty. 1978 nr 3 s. 137-139, fot.
TYMIENIECKI KAZIMIERZ
2507
Hryniewicz Franciszek: Prof. dr Kazimierz Tymieniecki. Jubileusze. 1960 nr 1/2 s. 175-178, fot.
2508
Labuda Gerard: Wspomnienie o Kazimierzu Tymienieckim (1887- -1968). Z żałobnej karty. 1970 nr 2 s.141-144, fot.
URBANOWICZ KAROL
2509
Orlik Tadeusz: Karol Urbanowicz reżyser Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. 1959 nr 3 s.93-94, fot.
2510
Świtała Tadeusz: Karol Urbanowicz - wierny Poznaniowi śpiewak i reżyser. Mottyniana. Aneks: Repertuar Karola Urbanowicza 1913-1961 oraz spis dzieł reżyserowanych. 1972 nr 1 s.111-146, fot., 1 tabl.
URBAŃSKI JAROSŁAW
2511
Dzięczkowski Andrzej: Wspomnienie pośmiertne o Jarosławie Urbańskim [prof. UAM]. Z żałobnej karty. 1981 nr 4 s. 89-93, fot. UTRATA MARIA
2512
Świtała Tadeusz: Hafciarka z Chwaliszewa - Maria Utratowa (Ula). Mottyniana. 1962 nr 4 s. 101-120, fot.
WARMIŃSKI IGNACY
2513
Kantak Kamil: X. Ignacy Warmiński. 1931 s. 378-388; 1932 s. 70-85, 225-234.
WAWRZYNIAK PIOTR
2514
Jakóbczyk Witold: Ks. Wawrzyniak stypendysta. 1947 s. 265-269.
WEIGT MARIAN
2515
Świtała Tadeusz: [Czterdziestolecie] 40-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej Mariana Weigta. Jubileusze. 1967 nr 1 s. 123-126, fot.


WERNER ZENON
2516
Dyszkant Zygmunt: Wspomnienie pośmiertne o Zenonie Wernerze [dyrektorze Poznańskiej Wytwórni Papierosów]. Z żałobnej karty. 1974 nr4 s. 115-116, fot.
WĘCŁAWEK ANDRZEJ
2517
Olszewski Marian: Andrzej Węcławek [działacz ruchu robotniczego]. Z żałobnej karty. 1964 nr 4 s.108-110, fot.
WĘGOREK WŁADYSŁAW
2518
Świtała Tadeusz: Prof. dr Władysław Węgorek rektor Wyższej Szkoły Rolniczej [w Poznaniu]. 1959 nr 4 s.107-109, fot.
WICHERKIEWICZOWA MARIA
2519
Kraszewski Tadeusz: Maria Wicherkiewiczowa [literatka]. Z żałobnej karty. 1962 nr 4 s. 93-95, fot.
2520
Zaleski Zygmunt: Marji z Sławskich Wicherkiewiczowej zasługi literackie. (Na 20-lecie pracy pisarskiej). 1928 s. 278-280.
WIEWIÓRA BOLESŁAW
2521
Sczaniecki Michał: Bolesław Wiewióra (1926-1963) [prawnik, docent UAM]. Z żałobnej karty. 1964 nr 1 s. 64-66, fot.
WINIARSKI BOHDAN
2522
Skubiszewski Krzysztof: Bohdan Winiarski - prawnik i uczony (1884-1969). Z żałobnej karty. 1970 nr 3 s. 129-133, fot.
WITTING RYSZARD
2523
Kronthal Arthur: Ryszard Witting [nadburmistrz Poznania 1856- -1923]. Szkic monograficzny. 1930 s.343-355.
2524
Wojtkowski A[ndrzej]: Życiorys Wittinga. 1930 s. 284-286.
WIZA JÓZEF
2525
Rudnicka Maria: Profesor dr Józef Wiza (1905-1976). Z żałobnej karty. 1977 nr 1 s. 121-123, fot.
WODZICZKO ADAM
2526
Szafran Helena: W dwudziestą rocznicę śmierci Adama Wodziczki [prof. UP]. Z żałobnej karty. 1968 nr 4 s. 113-119, fot., pl.
2527
Urbański Jarosław: Śp. prof. dr Adam Wodziczko. Wspomnienie pośmiertne. 1948 s. 335-339, fot.


WOJCIECHOWICZ BOLESŁAW
2528
Świtała Tadeusz: Profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz - rektor Politechniki Poznańskiej. 1973 nr 2 s. 79-83, fot.
WOJCIECHOWSKA BRONISŁAWA
2529
Świtała Tadeusz: Bronisława Wojciechowska [aktorka]. Odznaczeni. 1961 nr 3 s. 84-85, fot.
WOJCIECHOWSKI ZYGMUNT
2530
Wąsicki Jan: Prof. dr Zygmunt Wojciechowski (1900-1955). 1988 nr 1 s. 5-14, fot.
WOJCIECHOWSKI ZYGMUNT
2531
Młodziejowski Jerzy: Zygmunt Wojciechowski [dyrygent, pianista, dyrektor Opery Poznańskiej]. Z żałobnej karty. 1969 nr 4 s. 146-148, fot.
WOJKIEWICZ JAN
2532
Hemmerling Zygmunt: Jan Wojkiewicz (1906-1942) [działacz ruchu ludowego]. 1968 nr 3 s. 75-84, fot.
WOJKOWSKI ANTONI I JULIA
2533
Wasylewski Stanisław: Antoni i Julja Wojkowscy. 1932 s. 100-117.
WOLICKI TEOFIL
2534
Modrzejewski Józef: Arcybiskup Teofil Wolicki - zapomniany a przypomnienia godny. 1994 nr 3/4 s.239-249, fot.
WRONIECKI JAN
2535
Mroziński Jan: Ś.p. Jan Wroniecki [grafik, malarz]. 1949 s. 84-86, fot.

WRÓBEL WALENTY

2536
Kantak Kamil: Nieznane kazania Walentego Wróbla [prof. Akad. Krakowskiej, biblisty, kaznodziei]. 1936 s. 381-393.
2537
Kantak Kamil: Próba biografii Walentego Wróbla. 1936 s. 448-463.
WRZOSEK ADAM
2538
Krakowiecka Ludmiła: Adam Wrzosek (6 V 1875 - 26 II 1965) [lekarz, prof. UP i AM]. Z żałobnej karty. 1966 nr 2 s. 102-104, fot.
WYBICKI JÓZEF
2539
Pokrzywniak Józef Tomasz: Józef Wybicki - Polak z rzymskich senatorów. 1997 nr 3 s. 21-31, fot.
WYBIERALSKI BOLESŁAW
2540
[Dybowski Janusz Teodor]: Śp. dyrektor Bolesław Wybieralski [działacz społ. i polit.]. Wspomnienia pośmiertne. 1938 s. 544-545.
ZABROCKI LUDWIK
2541
Pfeiffer Waldemar: Ludwik Zabrocki. (1907-1977) [prof. UAM]. Z żałobnej karty. 1979 nr 1 s. 71-73, fot.


ZAKRZEWSKI ZBIGNIEW
2542
Śmiełowski Teodor: Pamięci profesora Zbigniewa Zakrzewskiego. Z żałobnej karty. 1992 nr 3/4 s. 332-333.
2543
Świtała Tadeusz: Prof. dr Zbigniew Zakrzewski rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej [w Poznaniu]. 1959 nr 4 s. 109-110, fot.
ZALESKI KAROL
2544
Błaszczak Władysław: Prof. dr Karol Zaleski. Z żałobnej karty. 1970 nr3 s. 133-137, fot.
ZASADZIANKA ADELA
2545
Nowak Tadeusz Henryk: Adela Zasadzianka [aktorka]. Z żałobnej karty. 1967 nr 4 s. 100-101, fot.
ZAUS JAN
2546
Rudzka Maria: Jan Zaus [docent Politechniki Poznańskiej]. Odznaczeni. 1970 nr 1 s. 96-102, fot. ZDZITOWIECKI JAN
2547
Komar Andrzej: Czterdziestolecie pracy naukowo-dydaktycznej prof. dra Jana Zdzitowieckiego. Jubileusze. 1967 nr 4 s. 92-95, fot.
ZEIDLER FRANCISZEK
2548
Stefaniak Jarosław: Wspomnienie pośmiertne o docencie Franciszku Zeidlerze. Z żałobnej karty. 1974 nr 1 s. 135-137, fot.
ZIELIŃSKI ZBIGNIEW
2549
Kondziela Henryk: Zbigniew Zieliński [architekt]. Z żałobnej karty. 1968 nr 4 s. 121-122, fot.

ZIELONACKI ZBIGNIEW

2550
Świtała Tadeusz: Zbigniew Zielonacki [fotografik, fotoreporter]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 1 s.145- -155, fot., 1 tabl.
ZIEMBIŃSKI WŁODZISŁAW
2551
Nowak Tadeusz H[enryk]: Włodzisław Ziembiński [aktor, reżyser]. Z żałobnej karty. 1967 nr 2 s. 101-102, fot.
ZIMMERMANN MARIAN
2552
Ochendowski Eugeniusz: Prof. dr Marian Zimmermann 1901-1969. Z żałobnej karty. 1969 nr 4 s. 148-151, fot.
ZIMNY BOLESŁAW
2553
Kosmowska-Kowalska Anna: Bolesław Zimny - introligator. 1992 nr3/4 s. 330-331, fot.
ZUGEHOER SYLWESTER
2554
Świtała Tadeusz: [Czterdzieści] 40 lat pracy zawodowej Sylwestra Zugehoera [drukarza]. Jubileusze. 1968 nr 3 s. 110-112, fot.
ZWOLIŃSKI JERZY
2555
Świtała Tadeusz: Profesor dr habilitowany Jerzy Zwoliński - rektor Akademii Rolniczej [w Poznaniu]. 1973 nr 3 s. 92-94, fot.
2556
Wójtowski Ferdynand: Prof. dr hab. Jerzy Zwoliński. Z żałobnej karty. 1979 nr 3 s. 144-147, fot.
ZYDROŃ ANTONI
2557
Świtała Tadeusz: Doc. Antoni Zydroń - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Aneksy: Wystawy indywidualne; Ważniejsze realizacje; Udział w ważniejszych wystawach zagranicznych. 1981 nr 1 s.59-64, fot.
ŻNINIEWICZ JAN
2558
Jankowiak Józef: Jan Żniniewicz - twórca polskiej metody wodoleczniczej. Z teki pośmiertnej. 1987 nr2 s. 89-95, fot.


ŻURAWSKI MICHAŁ
2559
Rotnicka Jadwiga: Wspomnienie o profesorze Michale Żurawskim (1927-1985). 1996 nr 1 s. 321-324, fot.


ŻYCHLIŃSKI ALEKSANDER
2560
Śp. ks. prałat dr Aleksander Żychliński. Z teki pośmiertnej. 1946 s.72.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej