3. Laureaci nagród m. Poznania i województwa

1949
2561
Laureaci nagrody naukowej i artystyczno-literackiej stoł. m. Poznania [Tadeusz Szczurkiewicz, Wacław Kubacki]. 1949 s. 66-67.

1950
2562
Laureaci miasta Poznania w roku 1950 [Jan Żniniewicz - lekarz, twórca metody wodoleczniczej; Zygmunt Szpingier - malarz, scenograf]. 1950 s. 55-57, fot.

1954-1955
2563
Hubicki Władysław: Nagrody miasta Poznania [za rok 1954 i 1955]. 1956 s. 278-279.

1956
2564
Hubicki Władysław: Odznaka honorowa miasta Poznania. 1956 s.280-281.
2565
Śmiełowski Teodor: Konrad Drzewiecki. (Próba charakterystyki laureata Nagrody Młodych miasta Poznania za rok 1956). 1957 s. 161-163.


1957-1959
2566
Wyrwiński St[anisław]: Wykaz osób i instytucji, którym Prezydium Rady Narodowej m. Poznania nadało w czasie od 1.1.1957 r. do 31.12.1959 r. Odznakę Honorową m. Poznania. 1960 nr 1/2 s. 222-231. 1957
2567
Pędziński Zbigniew: Kazimiera Iłłakowiczówna. Laureaci Nagród Miasta Poznania w roku 1957. 1957 s.157-160.
2568
Prorok Leszek: Adam Dubowski. Laureaci Nagród Miasta Poznania w roku 1957. 1957 s. 160-161.
2569
Reślińska-Kwilecka Irena: Stefan Wierczyński. Laureaci Nagród Miasta Poznania w roku 1957. 1957 s.155-157. 1958
2570
Chłopocka Helena: Brygida Kürbisówna. Laureaci Nagród miasta Poznania w roku 1958. 1958 nr 2 s.76-78.
2571
Graczyk Ryszard: Jan Sokołowski. Laureaci Nagród miasta Poznania w roku 1958. 1958 nr 2 s. 71-73.
2572
[Jantos Henryk, Romanowski Zdzisław]: Laureaci Nagród Miasta Poznania za rok 1958. Prof. dr Zdzisław Grot, prof. dr Zdzisław Jahnke, prof. dr Roman Kozak, inż. Zbigniew Łukomski, dr Aleksander Rogalski, prof. dr Adam Straszyński, doc. dr Jerzy Topolski, prof. dr Eustachy Wasilkowski. 1959 nr 1 s. 81-94, fot.
2573
Łyszyk J[anusz], Śmiełowski T[eodor]: Laureaci Nagród Wojewódzkich za rok 1958. Prof. Franciszek Burkiewicz, doc. dr Józef Burszta, red. Maciej Gryfin-Gałązkiewicz, prof. dr Witold Jakóbczyk, mgr Jerzy Kurczewski, mgr Jan Perz, prof. dr Jan Roguski, prof. dr Karol Zaleski. 1959 nr 2 s. 53- -62, fot.
2574
Pędziński Zbigniew: Arkady Fiedler. Laureaci Nagród miasta Poznania w roku 1958. 1958 nr 2 s. 73-76.
2575
Słoniński Stefan: Bazyli Woytowicz. Laureaci Nagród miasta Poznania w roku 1958. 1958 nr 2 s. 79-80.
2576
Śmiełowski Teodor: Stefan Kwaśniewski. Laureaci Nagród miasta Poznania w roku 1958. 1958 nr 2 s.70-71.
1959
2577
Karaśkiewicz Norbert, Sitkowska Adela: Laureaci Nagród Miasta Poznania za rok 1959. Prof. dr Franciszek Adamanis, Wanda Karczewska, prof. dr Tadeusz Perkitny, prof. dr Tadeusz Szeligowski. - Nagrody Młodych: dr Stanisław Kubiak, dr Kazimiera Milanowska, Józef Ratajczak. 1960 nr 3 s.85-93, fot.
2578
Romińska Barbara: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1959. Mgr Eugeniusz Aniszczenko, prof. Florian Barciński, Bogusław Kogut, prof. Gertruda Konatkowska, mgr Wiesław Porzycki; Nagroda zespołowa w dziedzinie urbanistyki, architektury i budownictwa: prof. mgr inż. arch. Władysław Czarnecki, mgr Witold Górski, mgr inż. arch. Zygmunt Kuczyński, mgr Dionizy Palacz. 1960 nr 4 s. 97- -107, fot.

1960
2579
Janowicz Tadeusz, Nowak Tadeusz H., Orlik Tadeusz: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. Nagrody kulturalne: prof. dr Stefan Alexandrowicz, prof. dr Roman Drews, Józef Flieger, Eugeniusz Paukszta; Nagroda Zespołowa Redakcji Rolnej Poznańskiej Rozgłośni: Jerzy Frąckowiak, Janusz Matuszyński, Jan Ziarko; Nagroda Zespołowa Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Poznańskiego: Henryk Anders, Edmund Makowski, Aleksandra Misterska, Zbigniew Nożyński, Czesław Ożarzewski, Krystyna Woźniak, Jerzy Ziołek. 1961 nr 4 s.131-143, fot.
2580
Orlik Tadeusz: Laureaci nagród m. Poznania za rok 1960. Nagrody indywidualne: Zdzisław Górzyński, Jerzy Korczak, prof. dr Gerard Labuda, Stanisław Strugarek; Nagroda zespołowa: dr Zdzisław Pazoła, dr Antoni Świerczyński; Nagroda zespołowa: mgr inż. arch. Witold Milewski, mgr inż. arch. Zygmunt Skupniewicz. - Nagrody młodych: dr med. Witold Jurczyk, Andrzej Kandziora, dr Bolesław Wiewióra. 1961 nr 2 s. 96-108, fot.


1962
2581
Nowak Aleksander, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962. Zespołowa nagroda naukowa: prof. dr med. Jan Moll, inż. Franciszek Płużek, inż. Władysław Szymkowiak; Zespołowa nagroda naukowa: prof. dr Józef Janicki, prof. dr Jerzy Pawełkiewicz, dr Kazimierz Szebiotko; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: Franciszek Chmiel, inż. Józef Harasymczuk, mgr inż. Karol Kodym, inż. Zenon Turek, dr Jerzy Wieczorek; Zespołowa nagroda rolnicza: mgr inż. Irena Ławniczak, mgr inż. Jan Rymaszewski. 1964 nr 1 s. 49- -60, fot. - (Dokończenie). Zespołowa nagroda w dziedzinie budownictwa i architektury: inż. Tadeusz Bekas, inż. Jan Deskur, inż. arch. Wojciech Kasprzycki, inż. Ludwik Kolasiński, mgr inż. arch. Tadeusz Płończak, mgr inż. Tadeusz Ratajczak, inż. Wacław Szmaus, mgr inż. arch. Jan Węcławski. - Nagrody młodych - Nagrody naukowe: dr Kazimierz Bączyk, doc. dr Adam Łopatka; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: mgr inż. Jarosław Gąszczak, mgr inż. Henryk Grocholski, dr inż. Zdzisław Kachlicki, dr inż. Stanisław Poloszyk, dr inż. Zygmunt Szwaja. 1964 nr 2 s. 57-69, fot.
2582
Nowak Aleksander, Soliński Ireneusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1962. Nagrody indywidualne: Halina Karpińska-Kintopf, prof. dr Zdzisław Kępiński, prof. Józef Madeja, mgr Janusz Przewoźny, Mirosława Wróblewska, Feliks Zgrzeba, Pelagia Relewicz-Ziembińska, Włodzisław Ziembiński. 1964 nr 3 s. 63-76, fot.


1963
2583
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1963. Nagrody indywidualne: Jadwiga Eichlerowa, Włodzimierz Jacorzyński, doc. Edmund Maćkowiak, Zenon Nalipiński, Irena Osuchowska-Jasińska, Tomasz Śliwa, Lesław Tokarski; Nagrody zespołowe - Redakcja Wiejska Telewizji Poznańskiej: Adam Danecki, Józef Modrzejewski. 1965 nr 2 s. 93- -104, fot.
2584
Soliński Ireneusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1963. Nagroda naukowa: doc. dr Władysław Markiewicz; Nagroda techniczno-przemysłowa: mgr inż. Zygmunt Przyłęcki; Zespołowa nagroda techniczno-naukowa: mgr inż. Bohdan Domański, mgr inż. arch. Janusz Dzierzgowski, mgr inż. Józef Joachimiak, mgr inż. Stanisław Wysocki; Nagrody rolnicze: inż. Franciszek Dybowicz, prof. dr Władysław Węgorek; Nagroda budownictwa i architektury: doc. mgr inż. arch. Jan Cieśliński. - Nagrody młodych - Nagroda naukowa: dr Andrzej Wojtczak; Zespołowa nagroda naukowa: dr inż. Aleksander Kordus, dr inż. Czesław Królikowski. 1964 nr 4 s. 85-103, fot.

1964
2585
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1964. Nagrody naukowe: doc. dr Antoni Czubiński, prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Zbyszko Tuchołka; Zespołowa nagroda naukowa: doc. dr Zygmunt Dulczewski, dr Andrzej Kwilecki, dr Zdzisław Nowak, prof. dr Karol Pospieszalski, dr Mieczysław Suchocki, prof. dr Stanisława Zajchowska; Nagroda techniczno-przemysłowa: Piotr Bujny. 1965 nr 3 s. 55-69, fot. - (Dokończenie). Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: mgr inż. Jerzy Bijasiewicz, dr inż. Przemysława Giecewicz, dr inż. Tadeusz Giecewicz, mgr inż. Lechosław Gruszczyński; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: mgr inż. Piotr Stolarski, dr inż. Edward Tarociński, dr Edmund Urbanik; Zespołowa nagroda rolnicza: inż. Henryk Gącarzewicz, mgr Marian Pestka, inż. Władysław Piotrowski; Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: mgr inż. Adam Maruniewicz, mgr inż. Adam Rawecki, inż. Mirosław Synoradzki. - Nagrody Młodych - Nagroda naukowa: dr med. Jan Steffen. 1965 nr 4 s. 99-112, fot.
2586
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1964. Nagrody indywidualne: Kazimierz Burek, doc. Florian Dąbrowski, dr Lucjan Dembowski, Edmund Korybalski, Czesław Krolek, mgr Wanda Polaszewska, mgr Maria Polcyn, mgr Urszula Wierzbicka, Bronisław Zieliński. 1966 nr 1 s. 87-99, fot. - (Dokończenie). Nagroda zespołowa: Zenon Baliński, Mieczysław Kudella, Jacek Małecki, Stanisław Jerzy Mizgalski, Zdzisław Smoluchowski; Nagroda zespołowa: Zdzisław Beryt, Kazimierz Młynarz, Czesław Radomiński; Nagroda zespołowa: Adam Bernard, Bohdan Dudek, Zygfryd Klaus, Zdzisława Sośnicka, Wacław Strykowski. 1966 nr 2 s.87-97, fot.


1965
2587
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1965. Nagrody naukowe: prof. dr Edmund Karaśkiewicz, prof. dr Władysław Kuraszkiewicz, prof. dr Henryk Łowmiański; Nagroda techniczno-przemysłowa: Stanisław Paszkowiak; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: Stanisław Fitas, Zygmunt Frąckowiak, mgr Marian Ginter, Józef Kardzis, Zygmunt Napierała, Zbigniew Panowicz, Leon Rogaliński; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: inż. Kazimierz Bajon, Stanisław Gorlas, inż. Stanisław Jaroch, Józef Lisowski, Grzegorz Parczuk. 1966 nr 3 s. 65-81, fot. - (Dokończenie). Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: mgr inż. Kazimierz Bielawski, Edward Grauman, Zygmunt Hofman, Ludwik Mąka, Bolesław Nowakowski, Romuald Piasecki, Józef Wawrzyniak; Zespołowa nagroda rolnicza: mgr inż. Feliks Kaczmarek, mgr inż. Edmund Kozal, mgr inż. Jan Stachowski, doc. dr Zdzisław Śliwa; Zespołowa nagroda rolnicza: prof. dr Felicjan Dembiński, dr Andrzej Horodyski, dr Miron Jabłoński, mgr Halina Jaruszewska, mgr Czesław Muśnicki, dr Włodzimierz Trzebny. - Nagrody Młodych - Nagroda naukowa: dr med. Jerzy Wojtowicz; Nagroda budownictwa i architektury: art. plastyk Czesław Kowalski. 1966 nr4 s. 115-130, 1 tabl.
2588
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1965. Część I. Nagrody indywidualne: Wiktor Buchwald, Hieronim Kupczyk, Józef Samelczak, Henryka Strasińska, doc. Stefan Stuligrosz, inż. Stanisław Walendowski. 1967 nr 1 s. 111-122, fot. - (Dokończenie). [Nagrody indywidualne:] Jan Berdyszak, Wanda Jankowska, Tadeusz Kraszewski, Alojzy Łuczak, Jerzy Mądrzak, Zbigniew Szumowski; Nagroda zespołowa: Wojciech Burtowy, Ryszard Danecki, Zdzisław Kandziora, Romuald Połczyński; Nagroda zespołowa: Zofia Brzeżańska-Andrzejewska, Janina Hojan, Stanisław Kamiński, Zygmunt Mahlik; Nagroda zespołowa: Koło Śpiewacze "Lira" w Pniewach. 1967 nr 2 s. 81-96, fot.


1966
2589
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1966. Część pierwsza. Nagrody naukowe: prof. dr Tadeusz Cyprian, prof. dr Roman Drews, doc. dr Benon Miśkiewicz, prof. dr Olech Szczepski; Nagroda techniczno-przemysłowa: Barbara Ratajczak; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: mgr inż. Tadeusz Błaszczyk, mgr inż. Julian Haliasz, mgr inż. Jerzy Lisowski, mgr inż. Tadeusz Rut; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: inż. Zbigniew Bogacki, Zygmunt Frąckowiak, mgr inż. Zdzisław Jankowski, mgr inż. Jerzy Łączkowski, mgr inż. Antoni Wojno; Nagrody rolnicze: mgr inż. Jan Baier, dr inż. Tadeusz Plebański. 1967 nr3 s. 57-82, fot. - (Dokończenie). Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: Seweryn Banasiewicz, mgr inż. Leszek Ganowicz, mgr inż. Jerzy Hein, mgr inż. Zbigniew Krukiewicz, mgr inż. Janusz Patelski, mgr inż. Marian Szalbierz, mgr inż. Tadeusz Szczepański, inż. Henryk Wilkiewicz; Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: inż. Roman Cierkosz, inż. Władysław Jachymski, inż. Jan Kiepersza, Henryk Kołomecki, inż. Eugeniusz Kwiatkowski, Paweł Łoginow, mgr inż. Romuald Maciejowski, inż. Franciszek Szczepaniak. - Nagroda Młodych - Nagroda naukowa: mgr inż. Bolesław Zaporowski. 1967 nr 4 s.67-82, fot.
2590
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1966. Nagrody indywidualne: Czesław Białas, mgr Mirosława Deptulanka-Bobrowska, Feliks Fornalczyk, Stanisław Hebanowski, Maria Klimczak, Jan Piaszczyński, Klementyna Zięciak, Zofia Śliwińska; Nagrody zespołowe: Chór Związku Zawodowego Kolejarzy "Halka" przy Radzie Zakładowej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile, Zespół Regionalny Pieśni i Tańca w Baborówku pow. Szamotuły; Nagroda zespołowa: Zenon Bączyk, Rajmund Hałas, Leonard Kuczma, Janusz Różański, Władysław Wróblewski. 1968 nr 1 s. 99-120, fot.
2591
Soliński Ireneusz: Premier Józef Cyrankiewicz udekorowany Odznaką Honorową Miasta Poznania i Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". 1966 nr 1 s. 127-130, fot.


1967
2592
Laboga Alfred, Mańkowski Jerzy, Nowak Tadeusz H., Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1967. (Część pierwsza). Nagrody indywidualne: Zbigniew Bednarowicz, Bronisława Frejtażanka, Gerard Górnicki, Józef Grossmann, Kazimiera Iłłakowiczówna, Andrzej Koszewski, Marian Kouba, Hieronim Ławniczak, Olga Sawicka, Helena Śmigielska, Halina Zbierzyńska. 1969 nr 1 s. 93-117, fot.
2593
Laboga Alfred, Myśliński Zygmunt: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1967. (Część druga). Nagroda Zespołowa [dla Amatorskiego Klubu Filmowego "Kalejdoskop" w Turku]: Bronisław Goebel, Wanda Goebel, Sylwin Jafra, Irena Mrówczyńska, Krzysztof Mrówczyński, Jerzy Nowicki, Zdzisław Pawlak; Nagroda Zespołowa [dla Redakcji Audycji Literackich Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia]: Czesław Chruszczewski, Maria Dzięgielewska, Adam Kochanowski, Józef Ratajczak. 1969 nr 2 s. 125-136, fot.
2594
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1967. Część pierwsza. Nagrody naukowe: prof. dr Alfons Klafkowski, doc. dr Jerzy Krasuski, doc. dr Jerzy Lutomski, prof. dr Wincenty Pezacki, doc. dr Halina Ryffert; Zespołowa nagroda naukowa: lek. med. Bonifacja Chodera, lek. med. Maria Klimczyk, lek. med. Jerzy Marciniak, dr Rajmund Krzyśko, lek. med. Piotr Salkiewicz, doc. dr Irena Westfal, lek. med. Barbara Zielniewicz; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: Henryk Czujewicz, Gerard Gorączko, inż. Mikołaj Kujawiak, mgr inż.-mech. Zenon Łakomy, inż. Mieczysław Morawski, Stefan Reszkowski. 1968 nr 3 s. 85-109, fot. (Część druga). Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: mgr Norbert Koralewski, Jan Piechota, inż. Zenon Szulc, mgr Jerzy Tomczak, Józef Wojciak; Zespołowa nagroda rolnicza: mgr inż. Tadeusz Górski, mgr Wiktor Święcicki, inż. Stanisław Szołkowski, dr Tadeusz Wolski; Nagroda budownictwa i architektury: mgr inż. Bogumir Wołowczyk. - Nagrody Młodych - Nagroda naukowa: dr Wiesława Salwa-Kubasik; Nagroda techniczno-przemysłowa: inż. Henryk Konopiński. 1968 nr 4 s. 85-100, fot.
2595
Załubski Jan: Przewodniczący Rady Państwa Edward Ochab udekorowany Odznaką Honorową Miasta Poznania i Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". 1967 nr 1 s. 135-136, fot.


1968
2596
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część pierwsza). Nagrody naukowe: prof. dr Kazimierz Jasiński, doc. dr Stefan Kozarski, doc. dr Kazimierz Niewiarowski, dr Tadeusz Obrusiewicz, prof. dr Janusz Pajewski; Zespołowa nagroda naukowa: prof. dr Karol Mańka, doc. dr Witold Mucha, doc. dr Alfred Szmidt; Nagroda rolnicza: doc. dr Stefan Hoser. 1969 nr 3 s.65-85, fot. (Część druga). Nagroda naukowa: doc. dr Wacław Wilczyński; Nagroda techniki i przemysłu: Stanisław Zwierzchowski; Nagroda budownictwa i architektury: mgr inż. Bernard Lisiak; Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: inż. Sylwester Brukarczyk, mgr inż. Jerzy Czerwiński, mgr inż. arch. Jerzy Liśniewicz, inż. Stanisław Sapała, mgr inż. arch. Zygmunt Waschko; Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: inż. Józef Gwiaździński, inż. Zenon Nettmann, Florian Pluskota, mgr inż. Janusz Szostak, inż. Andrzej Zielaskowski. - Nagroda Młodych - Nagroda naukowa: dr chem. lek. med. Janusz Paluszak. 1969 nr 4 s. 103-122, fot.
2597
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1968. (Część pierwsza). Nagrody indywidualne: Witalis Dorożała, Konrad Drzewiecki, Ryszard Gardo, Antonina Kawecka, Romuald Krygier, Marian Mianowski. 1970 nr 1 s. 51-66, fot. - (Dokończenie). [Nagrody indywidualne:] Jerzy Pertek, Antoni Przybylski, Leokadia Serafinowicz, Bazyli Wojtowicz; Nagrody zespołowe: Wiejski Teatr Poezji "Kalina" w Krzycku Wielkim pow. Leszno, Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Moniuszko" przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu; Nagroda zespołowa: Józef Durczak, Zenon Kaczmarkiewicz, Leszek Kostecki, Antoni Rzemyszkiewicz. 1970 nr 2 s. 69-84, fot.


1969
2598
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1969. (Część druga). Nagrody naukowe: doc. dr hab. Stanisław Kielich, prof. dr Ewaryst Pawełczyk; Nagroda techniki i przemysłu: doc. dr hab. inż. Mieczysław Banach, dr Józef Rynarzewski; Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: inż. Tadeusz Bekas, mgr inż. Jan Deskur, mgr inż. arch. Józef Gorzelski, Czesław Goździk, mgr inż. Janusz Liska, inż. Tadeusz Mikuła, inż. Edward Pawłowski, mgr inż. arch. Jerzy Szmidt, mgr inż. arch. Jan Wellenger, mgr Stefan Wieczorkiewicz, Leonard Wojciechowski. 1970 nr 4 s. 99-118, fot. (Część trzecia). Zespołowa nagroda techniki i przemysłu: Witold Bajer, mgr inż. Zbigniew Dratwa, Stanisław Jarczyński, mgr inż. Marian Liska, mgr inż. Eugeniusz Olearski, Tadeusz Zalewski; Nagroda rolnicza: inż. Bogumił Paul; Zespołowa nagroda rolnicza: Jerzy Frąckowiak, mgr inż. Zdzisław Jabczyński, doc. dr Marian Jerzak; Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: mgr inż. Roman Dymek, mgr inż. Teresa Dymek, inż. Karol Priebe, inż. arch. Edmund Szalonek. - Nagroda Młodych - Nagroda naukowa: doc. dr hab. Stanisław Sołtysiński. 1971 nr 1 s. 93-112, fot.
2599
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1969. Nagrody indywidualne: Tadeusz Becela, Nikos Chadzinikolau, Janina Foltyn, Krzysztof Kostyrko, Jerzy Kurczewski, Henryk Łukaszek, dr Jerzy Młodziejowski, Zofia Wieczorek, Tadeusz Wojtych, Anna Wolniewicz, Michał Zieliński; Nagroda zespołowa: Marian Flejsierowicz, Tadeusz Kaczmarek, Zbigniew Mika, Wiesław Porzycki, Mieczysław Skąpski, Zbigniew Szumowski, Lesław Tokarski; Nagroda zespołowa: Chór Męski "Arion" przy Powiatowym Domu Kultury w Kościanie. 1971 nr 2 s. 79-113, fot.
2600
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1969. (Część pierwsza). Zespołowa nagroda techniki i przemysłu: Stanisław Bugajewski, Czesław Ciszak, mgr inż. Ryszard Gotz, mgr inż. Józef Hybza, Edward Kaczmarek, Andrzej Kołun, Bronisław Krysztof, inż. Stanisław Łabuziński, Stanisław Mankiewicz, inż. Eugeniusz Mrugalski, mgr inż. Andrzej Presz, mgr inż. Andrzej Raczkowski, Edward Rajek, Andrzej Walerowski, Kazimierz Wilkosz, Marian Wojtkowiak. 1970 nr3 s. 95-111, fot.


1970
2601
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970. (Część druga). Nagrody naukowe: prof. dr Kazimierz Gawęcki, prof. dr Stanisław Smoliński, prof. dr Maciej Wiewiórowski; Zespołowa nagroda naukowa: dr inż. Andrzej Barbacki, doc. dr inż. Zbigniew Głowacki, dr Włodzimierz Jan Waligóra, dr inż. Zenobia Weiss, doc. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz; Nagroda techniki i przemysłu: dr Włodzimierz Słowiński; Zespołowa nagroda techniki i przemysłu: mgr inż. Ludgierd Cimaszewski, mgr inż. Adam Hannes, mgr Anna Hannes, Kazimierz Prajzner, mgr inż. Mieczysław Solak, mgr inż. Janina Wróbel, Jan Wyderka. - Nagrody Młodych - Nagroda naukowa: dr Karol Rotnicki; Nagroda techniki i przemysłu: dr med. Krzysztof Tuszyński. 1971 nr 4 s. 75-105, fot.
2602
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970 (część pierwsza). Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: mgr inż. Jan Deskur, mgr inż. Janusz Flieger, mgr Alfred Hofman, Władysław Ikierski, inż. Bogdan Jankowiak, Zygmunt Jąder, mgr inż. Jan Kozierowski, inż. arch. Piotr Krysztop, inż. Jan Lubik, Franciszek Mańkowski, mgr inż. Czesław Nawrocki, mgr inż. arch. Edmund Pawłowicz, inż. Wojciech Siwa, mgr inż. Ewa Stankowska, mgr inż. arch. Marian Weigt. 1971 nr 3 s. 75-90, fot.


1971
2603
Laboga Alfred: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. (Dokończenie). [Nagrody indywidualne:] Ildefons Houwalt, Aleksandra Imalska, Stanisław Kubiak, Zdzisław Lewicki, prof. dr Kazimierz Malinowski, Kornel Michałowski. 1973 nr 1 s. 101-113, fot.
2604
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. Nagrody zespołowe: Państwowa Filharmonia w Poznaniu, Państwowy Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Marcinek" w Poznaniu, Zespół Studenckiego Teatru "Ósmego Dnia" Zrzeszenia Studentów Polskich w Poznaniu, Redakcja Wojewódzka Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Poznaniu, Zespół Śpiewaczy im. Bolesława Dembińskiego przy Powiatowym Domu Kultury w Rawiczu, Zespół organizatorów "Harcerskich koncertów z lilijką" z Ostrowa Wlkp.; Nagrody indywidualne: Czesława Gruszczyńska, Jerzy Milian, Egon Naganowski, Andrzej Niekrasz, Helena Szlabsowa, Marian Weigt. 1972 nr 4 s.91-104, fot.


1972
2605
Bugowski Stanisław: Laureaci Nagród Dziennikarskich Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego im. Marcina Kasprzaka za rok 1972. Nagroda indywidualna Romuald Połczyński. Nagroda zespołowa Zbigniew Mika, Zbilut Sęk. 1973 nr 1 s. 97- -101, fot.
2606
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972] (dokończenie). Nagrody naukowe: docent dr habilitowany Florian Domka, dr med. Zbigniew Nadolski, dr habilitowany Zdzisław Nowak, prof. dr Zbigiew Zakrzewski, prof. dr Jan Żak; Nagroda zespołowa Techniki i Przemysłu: dr Jerzy Bogajewski, mgr Helena Hańczak, mgr inż. Jerzy Jęczalik, mgr inż. Jerzy Stępień, mgr Maria Wejchan-Judek, mgr Aleksandra Zaremba, doc. dr Aleksander Żuk; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: mgr inż. Adam Baranowski, doc. dr habilitowany inż. Kazimierz Hess, mgr inż. Jerzy Kilanowski, mgr inż. Augustyn Łącki, mgr inż. Józef Piechota, inż. Ireneusz Sokół, mgr inż. Jerzy Stankiewicz, mgr inż. Czesław Stodulny; Zespołowa Nagroda Budownictwa i Architektury: dr inż. Henryk Grzybowski, doc. mgr inż. Kazimierz Marcolla, Władysław Radoń, inż. Ireneusz Sokół, mgr inż. Zbigniew Szafrański. 1973 nr 4 s. 71-102, fot.
2607
Mańkowski Jerzy: Nagroda Literacka im. Jana Kasprowicza za rok 1972. Kazimiera Iłłakowiczówna. Laureaci nagród. 1973 nr 2 s. 84-88, fot.
2608
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972]. (Część pierwsza). Nagrody naukowe: profesor dr Stefan Białobok, profesor dr Czesław Łuczak; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: inżynier Telesfor Brzóstowicz, magister inżynier Jan Łącki, docent dr inż. Kazimierz Mielec, magister inżynier Ferdynand Miller; Zespołowa Nagroda Rolnicza: doktor inżynier Henryk Błaszyk, docent doktor habilitowany Mieczysław Podgórski, doktor inżynier Łucjan Sobański; Nagroda Rolnicza: profesor dr Stanisław Lech Jankowski. - Nagroda młodych - Nagroda naukowa: dr medycyny Ludwik Malendowicz. 1973 nr 3 s.95-113, fot.


1974
2609
Błoch Małgorzata, Laboga Alfred, Mańkowski Jerzy, Orlik Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. Część trzecia. Zespołowa Nagroda Rolnicza: prof. dr hab. Tadeusz Czwojdrak, doc. dr hab. Klemens Ratajczak, doc. dr Roman Skoczylas, mgr inż. Andrzej Ślusarczyk, doc. dr hab. Witold Wielicki; Zespołowa Nagroda Rolnicza: doc. dr Andrzej Dubas, mgr inż. Eugeniusz Duhr; Nagrody Techniczne: dr inż. Henryk Kubzdela, dr med. Bogdan Szelągowicz; Nagrody Kulturalne: Jerzy Nowakowski, Eugeniusz Paukszta, Aleksandra Utrecht, Franciszek Woźniak. 1976 nr 1 s. 84-98, fot.
2610
Laboga Alfred, Mańkowski Jerzy, Orlik Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część pierwsza). Nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury: Zbigniew Bednarowicz, Edward Góra, Gerard Górnicki, Edmund Grabkowskki, Stanisław Kulczyński, Józef Kopczyński. 1975 nr 2 s. 92-106, fot. (Dokończenie). Zespołowa Nagroda Budownictwa i Architektury - Bogusław Hołderny, inż. Grzegorz Kilkowski, Mieczysław Kończal, mgr inż. Antoni Koszewski, inż. Eugeniusz Kwiatkowski, inż. Stanisław Lewandowski, Jan Ratajczak, inż. Miłosław Synoradzki, mgr inż. Włodzimierz Wierzchowski, Józef Woźniak, inż. Andrzej Zielaskowski; Zespołowa Nagroda Budownictwa i Architektury: Bogdan Bartosiewicz, Aleksandra Dzięcioł, inż. Władysław Krawczyk, mgr inż. Włodzimierz Marcinak, inż. Ireneusz Spychała, mgr inż. arch. Jerzy Turzeniecki, mgr inż. Janusz Wujec, mgr inż. Stanisław Zieliński; Nagroda Rolnicza: doc. dr hab. Jan Mikołajczyk; Nagrody kulturalne: Roman Brandstaetter, Zygmunt Mahlik, Kazimiera Nogajówna, Jadwiga Sobieska, Franciszka Tomczak, Konrad Zawal. - Nagroda Młodych - Nagroda Naukowa: doc. dr hab. Leszek Nowak. 1976 nr 3 s. 75- -101, fot.


2611
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1974. Zespołowa nagroda kulturalna: Lidia Bernatowska, Stanisław Drzewiecki, Leonard Kubiak, Alojzy Murawa; Nagrody indywidualne: prof. Florian Dąbrowski, prof. dr habil. Seweryn Dziamski, mgr Franciszek Łozowski, Jerzy Mańkowski, Jerzy Męczyński, Marian Pogasz. 1976 nr 4 s.67-82, fot. - (Dokończenie). [Nagrody indywidualne:] dr Jacek Juszczyk, dr Włodzimierz Kamiński, mgr Władysława Klawiter, Olga Sawicka, Włodzimierz Schmidt, Stanisław Teisseyre, dr Jerzy Ziołek. 1977 nr 1 s. 97-111, fot.
2612
Laboga Alfred, Orlik Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część druga). Nagrody naukowe: profesor dr hab. inż. Kalikst Grabiec, profesor dr hab. Leon Leja, profesor dr hab. inż. Andrzej Ryżyński, prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, profesor dr hab. Mieczysław Wender; Zespołowa nagroda naukowa: doc. dr hab. Józef Baron, profesor dr hab. Maciej Gembicki, doc. dr hab. Jerzy Kosowicz, doc. dr hab. Andrzej Łukaszyk, doc. dr hab. Mieczysław Walczak; Nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury: Stefan Mroczkowski, Zbigniew Napierała. 1975 nr 4 s. 57-75, fot. (Część czwarta). Zespołowa nagroda budownictwa i architektury: Eugeniusz Cholewa, mgr inż. Jan Eckardt, mgr inż. Janusz Flieger, mgr inż. Bartosz Głowacki, inż. Jan Jackowski, inż. Bonifacy Jankojć, Edward Kowalik, mgr wnętrz Janusz Lenartowicz, mgr inż. arch. Jerzy Liśniewicz, mgr inż. arch. Józef Maciejewski, mgr inż. Czesław Nawrocki, Piotr Nowicki, mgr Henryk Petliński, inż. Bogdan Reiss, inż. Wojciech Siwa, mgr inż. Ewa Stankowska, mgr inż. arch. Stefan Zieleśkiewicz; Nagroda naukowa: prof. dr hab. Zdzisław Pająk; Nagroda rolnicza: dr hab. Zygmunt Królikowski; Nagroda kulturalna: Stanisława Kwaśniewska-Myczka; Zespołowa nagroda kulturalna: Urszula Antkowska, Edmund Błotny, Maria Chrośniak, mgr Maria Polcyn, Barbara Winiecka-Płóciennik. 1976 nr2 s. 85-105, fot.
2613
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. Zespołowa Nagroda Techniczna: mgr inż. Piotr Alejski, Jerzy Bachorski, mgr inż. Andrzej Dubowik, Bogdan Hedzielski, mgr inż. Mariusz Kaczmarek, Janusz Książek, Ryszard Michalczyk, mgr inż. Jan A. Nikisch, mgr inż. Marian Rakiewicz, Jerzy Strojny, mgr inż. Marian Szymański, mgr inż. Zbigniew Tatarkiewicz, mgr inż. Kazimierz Tobolski, doc. dr inż. Andrzej Wachowski, mgr inż. Barbara Wołyńska, doc. dr hab. inż. Antoni Woźniak, mgr inż. Cezary Wyszyński; Zespołowa Nagroda Techniczna: mgr inż. Jan Łącki, docent mgr inż. Władysław Machowiak, mgr inż. Henryk Maciaszek, mgr inż. Ferdynand Miller. 1975 nr 3 s. 119-136, fot.


1975
2614
Mańkowski Jerzy, Soliński Ireneusz: Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1975 (dokończenie). Nagrody naukowe: prof. dr inż. Stefan Seidel, prof. dr hab. Jan Stankowski, doc. dr hab. Jacek Trojanek; Zespołowa nagroda naukowa: prof. dr hab. Stefan Bączyk, dr Stanisław Wylegalski; Zespołowa nagroda techniczna: mgr inż. Leonard Frąckowiak, doc. dr inż. Zdzisław Kośmicki, mgr inż. Antoni Kukieła, inż. Bolesław Kuraszkiewicz, doc. dr inż. Władysław Machowiak, inż. Mirosław Rutkowski, mgr inż. Maurycy Śmidowicz, inż. mech. Marian Waśko, inż. Tadeusz Zalewski. - Nagroda Literacka im. Jana Kasprowicza: Józef Ratajczak. 1977 nr 3 s. 85- -105, fot.
2615
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1975. Nagrody Naukowe: prof. dr Antoni Horst, prof. dr med. hab. Witold Jurczyk, prof. dr hab. Zbigniew Kurzawa, prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz, prof. dr Adam Piskorz, prof. dr hab. Władysław Rusiński, prof. dr hab. Maria Tyszkowa. - Nagrody Naukowe Młodych: doc. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse, doc. dr hab. Stanisław Sierpowski. 1977 nr 2 s. 93-113, fot.

1976
2616
Mańkowski Jerzy, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1976. Nagrody Indywidualne: mgr Janusz Dzięcioł, Antonina Gantkowska-Jasińska, dr Dzierżymir Jankowski, Adam Kochanowski, Edmund Łubowski, doc. dr Marian Olszewski, Emilia Skalska. 1978 nr 3 s. 125-136, fot. - (Dokończenie). Czesław Chruszczewski, Izabella Cywińska, Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, mgr Jerzy P. Łomnicki, Jerzy Rybarczyk. 1978 nr 4 s. 75-83, fot.


1977
2617
Banaszkiewicz Grażyna, Genowefiak Marian, Nawrocki Czesław: Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. (Część czwarta). Nagroda Naukowa: doc. dr Stanisław Wierzchosławski; Zespołowa Nagroda Budownictwa i Architektury: mgr inż. arch. Jerzy Buszkiewicz, inż. Tadeusz Henski, mgr Alfred Hofman, mgr inż. Czesław Jarysz, mgr inż. Eugeniusz Komorowski, Edward Kowalik, Bogdan Lehmann, mgr arch. wnętrz Janusz Lenartowicz, mgr inż. Jerzy Liśniewicz, mgr inż. arch. Józef Maciejewski, inż. Maria Najewska, mgr inż. Czesław Nawrocki, mgr inż. Józef Rosiak, inż. Wojciech Siwa, dr Wiesław Ślebioda, mgr inż. Bronisław Szymaniak, inż. Henryk Wlaź. - Nagrody Młodych - Nagroda Techniki i Przemysłu: mgr inż. Brunon Kiona. - Nagroda Literacka im. Jana Kasprowicza: Feliks Fornalczyk. 1980 nr 2 s.50-68, fot.
2618
Orlik Tadeusz: Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. (Część pierwsza). Nagrody Naukowe: doc. dr hab. Leszek Berger, prof. dr hab. Jerzy Kmita, prof. dr hab. Jerzy Lutomski, prof. dr hab. Witold Seńczuk, prof. dr Zbyszko Tuchołka, doc. dr hab. Michał Żurawski; Zespołowa Nagroda Naukowa: dr Krystyna Bańczyk, dr Aleksandra Borkowska, prof. dr Bogusław Borkowski , dr Janina Leżuchowska-Baranowska, dr Barbara Mąkowska; Zespołowa Nagroda Budownictwa i Architektury: mgr inż. Kazimierz Bałęczny, Róża Krzyżaniak, inż. Eugeniusz Kwiatkowski, mgr inż. Danuta Lisińska, mgr inż. Romuald Maciejowski, Tadeusz Stelmaszyk, Janusz Świetlik. 1979 nr 2 s. 103-125, fot. - (Część druga). Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: mgr Zdzisław Brudka, doc. dr Maria Cyrankowska, mgr Jerzy Dobryszycki, inż. Edward Fedder, mgr Stanisław Foć, mgr Halina Gólska, mgr inż. Henryk Górecki, mgr Włodzimierz Kałek, mgr inż. Ryszard Kaniewski, Marian Kasprzyk, mgr Jerzy Kwaśnik, mgr inż. Henryk Łapiński, mgr inż. Edward Olech, mgr Janina Paprzycka, mgr inż. Marian Piotrowski, mgr Jadwiga Sobkowiak, Aleksander Stanisławski, mgr inż. Ryszard Szłapka, mgr inż. Zbigniew Urbaniak, Eugeniusz Wożniak. 1979 nr 3 s. 107-121, fot. - (Część trzecia). Nagroda Budownictwa i Architektury: inż. Edward Pindur; Zespołowa Nagroda Naukowa: prof. dr hab. Jadwiga Koczocik-Przedpelska, dr hab. med. Zbigniew Nadolski, doc. dr hab. med. Janina Tomaszewska, prof. dr med. Alfons Senger, doc. dr hab. Hieronim Strzyżewski; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: mgr inż. Tadeusz Borowicz, mgr inż. Bernard Hoja, doc. dr hab. Władysław Rekść, dr Tadeusz Stefanowicz; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: mgr inż. Mieczysław Bałoniak, Henryk Frąckowiak, mgr inż. Leonard Frąckowiak, Gerard Helwig, doc. dr inż. Kazimierz Mielec. - Nagrody Młodych - Nagrody Naukowe: dr Wacław Jarmołowicz, dr med. Jerzy Witkowski. 1979 nr 4 s. 91- -112, fot.


1978
2619
Banaszkiewicz Grażyna, Świtała Tadeusz: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1978. Część pierwsza. Nagrody indywidualne: Edwin Kowalski, Kazimierz Matysek, Marian Orłoń, Tadeusz Peksa; Nagrody Zespołowe: Zespół drukarzy Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka w składzie: Zygmunt Chełminiak, Tadeusz Haremza, Andrzej Krawiec, Ireneusz Musiał, Marian Przybylski, Kazimierz Skrzypczak, Eugeniusz Świątkowski, Zdzisław Wroński; Kolegium redakcyjne "Głosu Wielkopolskiego" w składzie: Eugeniusz Cofta, Marian Flejsierowicz, Tadeusz Kaczmarek, Kazimierz Marcinkowski, Wiesław Porzycki, Zbilut Sęk; Kórnickie Towarzystwo Kulturalne; Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego; Młodzieżowa Orkiestra Dęta Huty Szkła "Warta" w Sierakowie; Społeczne Ognisko Artystyczne w Poznaniu. 1982 nr 3/4 s. 87-96, fot.
2620
Świtała Tadeusz: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1978. (Dokończenie). [Nagrody indywidualne:] Czesław Baranek, Henryk Hagel, Tadeusz Janusz, doc. Jadwiga Kaliszewska, Leszek Kostecki, prof. dr Stanisław Kubiak, doc. Urszula Plewka-Schmidt, Wojciech Wieczorkiewicz, Andrzej Zeyland; Nagroda Młodych: Henryk Wareda. 1983 nr 1 s.35-49, fot.


1979
2621
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1979. Część pierwsza. Nagrody naukowe: prof. dr hab. Hubert Orłowski, doc. dr hab. Marian Kontek, prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek. - Nagroda Młodych: dr med. Wojciech Dyszkiewicz, dr Stefan Bosiacki; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: doc. dr inż. Stefan Biedroń, Zbigniew Koszewski, dr inż. Jerzy Kozłowski, mgr inż. Zdzisław Kublicki, dr inż. Kurt Kulesza, dr inż. Wojciech Machczyński, dr inż. Jerzy Sibila, mgr inż. Grzegorz Twardosz; - Nagroda Młodych: doc. dr hab. inż. Jan Węglarz; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: inż. Henryk Frąckowiak, mgr inż. Janusz Kaczmarek, mgr inż. Bogusław Koczorowski, mgr inż. Marian Liska, doc. mgr inż. Władysław Machowiak, mgr inż. Eugeniusz Olearski, mgr inż. Wojciech Stelmaszczyk, dr inż. Henryk Wojciechowski, inż. Tadeusz Zalewski. - Nagroda Młodych: dr inż. Marian Remiszewski; Nagroda Budownictwa i Architektury: mgr inż. arch. Jan Wellenger. 1983 nr 2 s. 85-113, fot. - Część druga. Nagroda Naukowa: dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska; Zespołowa Nagroda Naukowa: prof. dr hab. Bożena Maria Hilczer, prof. dr hab. Jerzy Małecki; Nagroda Techniki i Przemysłu: doc. Włodzimierz Dreszer; Nagroda Rolnicza: doc. dr Waleria Czabajska, doc. dr hab. Jerzy Pudełko; Zespołowa Nagroda Rolnicza: doc. dr Franciszek Frąckowiak, mgr Zdzisława Kowalińska, doc. dr Helena Krzyształowska, mgr Irena Lehmann, doc. dr Stanisław Rólski, mgr Jan Strycharz, mgr Krystyna Wierzchowiecka, dr inż. Zdzisław Ziemnicki; Zespołowa Nagroda Rolnicza: inż. Grzegorz Cwojdziński, mgr inż. Krzysztof Jakubowski, mgr inż. Zbigniew Kraśnicki, inż. Czesław Nowak, inż. Wojciech Owsianowski, mgr inż. Kazimierz Szulc, doc. dr hab. Wincenty Więckowski, mgr inż. Krystian Witaszak; Nagroda Budownictwa i Architektury: doc. mgr inż. Lech Andrzej Dębski; Nagroda Zespołowa Budownictwa i Architektury: mgr inż. Witold Milewski, mgr inż. arch. Zygmunt Skupniewicz, mgr inż. arch. Lech Sternal. 1983 nr 3 s. 115-142, fot.


1980
2622
Banaszkiewicz Grażyna, Strenk Marian J., Świtała Tadeusz: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1980. Część pierwsza. Nagrody indywidualne: Zdzisław Beryt, Włodzimierz Braniecki, Jerzy Fogel, Zygmunt Gromadziński, Zofia Matuszak, Stefan Niewczyk, Witold Rogal, Marian Zieliński. Nagrody Zespołowe: Kabaret "Tey"; Kino "Halszka" w Szamotułach; Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykówku; Osiedlowy Dom Kultury "Pod Lipami"; Teatr Nowy; Teatr Poezji "Fakt" we Wrześni; Towarzystwo Muzyczne w Śremie; Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego; - Nagrody dziennikarskie im. Marcina Kasprzaka: Waldemar Kosiński, Piotr Łuczka. 1983 nr 4 s. 83-94, fot. - (Część druga). [Nagrody indywidualne:] inż. Stanisław Filipiak, mgr Edmund Jaworowicz, doc. Jarosław Kozłowski, mgr Milan Kwiatkowski, mgr Maria Powalisz-Bardońska, mgr Teresa Ruszczyńska, Bogdan Rutha, Stanisława Szeligowska. 1984 nr 1/2 s. 129- -143, fot.

1984
2623
Banaszkiewicz Grażyna: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie Kultury i Sztuki za rok 1984. Dokończenie. [Nagrody indywidualne:] Jan Berdyszak, Marian Kouba, Kazimierz Młynarz, Maria Trzeciakowska, prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, Marian Walczak, Zygmunt Warczygłowa. 1985 nr 4 s. 73-92, fot.
2624
Pajowa Katarzyna, Świtała Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie Kultury i Sztuki za rok 1984. Nagrody Zespołowe: Polski Teatr Tańca "Balet Poznański"; Zespół autorów i projektantów pomnika Armii "Poznań": artysta rzeźbiarz Marian Banasiewicz, architekt Józef Iwiański, artysta plastyk Jerzy Nowakowski, artystka-rzeźbiarka doc. Anna Rodzińska-Iwiańska. - Nagrody indywidualne: doc. Jan Astriab. Aneksy: Uchwała Nr XXXI/105/83; Regulamin Komisji Nagród Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki. 1985 nr 2 s. 101-119, fot.


1985
2625
Banaszkiewicz Grażyna, Orlik Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985 (dokończenie). [Nagrody indywidualne:] Alojzy Andrzej Łuczak, red. Tadeusz Świtała, doc. Jan Świtka, Janusz Wiśniewski. 1986 nr 4 s. 63-77, fot.
2627
Kandziora Zdzisław, Świtała Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985. Nagroda Zespołowa: Redakcja "Głosu Wielkopolskiego". - Nagrody indywidualne: doc. Jadwiga Kaliszewska, doc. dr Henryk Kondziela, Erwin Nowaczyk, mgr Ewa Pasiciel, Tadeusz Peksa, dr Zenon Szymankiewicz. 1986 nr 1 s. 141-161, fot.
2628
Świtała Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985. Część druga. Nagroda Zespołowa: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji w składzie: Agnieszka Duczmal, Józef Jaroszewski, Waldemar Machmar, Małgorzata Młyńczak, doc. Andrzej Murawski, Zygmunt Zieliński. Aneksy: Członkowie Orkiestry Kameralnej w piętnastoleciu i obecnie; Nagrody indywidualne: prof. arch. Jerzy Schmidt, prof. Stefan Stuligrosz. 1986 nr 3 s. 131-148, fot.


1986
2629
Kwiatkowski Milan, Markiewicz Janusz A., Strenk Marian: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1986. Nagroda Zespołowa: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki; Nagrody indywidualne: Wiktor Buchwald, dr Włodzimierz Kamiński, Janusz Nyczak, Jan Olejniczak, Feliks Wagner. Aneksy: Wystawy ze zbiorów Feliksa Wagnera w Poznaniu w latach 1963-1986; Stefan Wojnecki. 1987 nr 4 s. 121-135, fot.
2630
Świtała Tadeusz: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1986. Część druga. Nagrody zespołowe: Zespół redakcyjny serii wydawniczej "Z dziejów Wielkopolski" Krajowej Agencji Wydawniczej Oddział w Poznaniu: Hanna Batura, Bogdan Borowiak, Alojzy Czekała, Anna Gutowska, Krzysztof Nowacki, Bogdan Nowicki, Jacek Ratajczak, Joanna Roszak, Krystyna Szmeja; Orkiestra Dęta Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego; Nagrody indywidualne: Irena Maślińska, Ewa Werka, Zbigniew Zakrzewski, Antoni Zydroń. 1988 nr 1 s. 83-104, fot.


1987
2631
Rubas Hanna: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1987. Nagrody Zespołowe: Chór Męski "Arion" Pałacu Kultury; Zespół oddziału poznańskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego: Władysława Klawiter, Maria Zielińska, Olcha Sikorska, Lidia Wrońska-Idziak, Zofia Domańska, Lidia Czerwińska; Orkiestra Dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego; Nagrody indywidualne: Ryszard Danecki, Izabela Gustowska, Krystyna Kujawińska, Anna Krzymańska, Janusz Michałowski, Przemysław Michałowski, Leon Schubert, Marian Weigt. 1988 nr 3 s. 121-126, fot.

1988
2632
Rubas Hanna: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za lata 1988 i 1989. Rok 1988. Nagrody Zespołowe: Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki Spółdzielczości Pracy; Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" Pałacu Kultury; Nagrody Indywidualne: Janina Guttner-Pręgowska, Sława Kwaśniewska, Aleksander Maliszewski, Jarosław Miklasiewicz, Wiesław Porzycki, Janusz Przybysz, Józef S. Skoracki, Wojciech Tokłowicz, Mirosława Wróblewska. 1990 nr 1 s. 133-138, fot.

1989
2633
Rubas Hanna: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za lata 1988 i 1989. Rok 1989. Nagrody Zespołowe: Poznański Chór Katedralny, Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Redakcja Tygodnika "Wprost", Zespół realizatorów opery "Czarna maska" Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w składzie: Mieczysław Dondajewski, Ryszard Peryt, Ewa Starowieyska, Jolanta Dota-Komorowska; Nagrody Indywidualne: Izabella Cywińska, Ludwik Gomolec, Adam Kochanowski, Joanna Kozłowska, Barbara Mądra, Jerzy Męczyński, Urszula Plewka-Schmidt, Józef Ratajczak, Jan Węcławski, Jan Witkowski. 1990 nr 1 s. 139-147, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej