7. Prasa. Radio. Telewizja

1586
Erzepki Róża: Przyczynek do dziejów poznańskiego czasopiśmiennictwa. 1937 s. 191-195.
1587
Hendrykowska Małgorzata: Czasopiśmiennictwo filmowe w Poznaniu w latach 1918-1939. 1980 nr 1 s.41-53, fot.
1588
Michniak Czesław: Jubileusz Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki (1950-1965). 1966 nr 1 s. 103-108, fot.
1589
Rogalski Aleksander: Jak ogłaszano w Poznaniu przed stu laty. 1946 s. 142-145.
1590
Rutkowski Zbigniew, Zwiernik Przemysław: Wykaz tytułów prasy niezależnej wydawanej w Poznaniu w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1989. 1994 nr 1/2 s. 374-379.
1591
Semrau Zofia: Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka. Część I. (1794-1858). 1958 nr 1 s. 95-120, fot. Część II. (1859- -1870). 1958 nr 4 s. 91-109, fot. Część III (1870-1875). 1961 nr 4 s. 87-102, fot. Część IV (1876-1880). 1962 nr 3 s. 55- -64, fot.
1592
Załubski Jan: Poznańskie środowisko dziennikarskie w latach 1945-1955. (Część I). 1969 nr 1 s. 41-54, fot., tab. (Dokończenie). Aneks: Imienna lista dziennikarzy poznańskich w latach 1945-1955. 1969 nr 2 s. 91-104, fot., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej