a. Zagadnienia ogólne
1646
Brosig Alfred: Materiały do historji sztuki wielkopolskiej. Sztuka wielkopolska XVII i XVIII wieku w świetle badań. 1933 s. 30-45, 231- -253, 361-384; 1934 s. 66-84, 202-223, 363-385; 1935 s. 22-46, fot., tab.
1647
Chyczewska Alina: Sztuka w Poznaniu. 1950 s. 199-202.
1648
Dziamski Grzegorz: Poznańskie instytucje artystyczne w latach 1945-1980. (Część pierwsza). 1986 nr 2 s. 5-19; (Dokończenie). Aneksy: Wystawy czasowe Muzeum Narodowego w Poznaniu cieszące się największą frekwencją w latach 1949-1955 i 1966- -1975; Wystawy cieszące się największym powodzeniem w Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1970-1979. 1986 nr 3 s. 25-43.
1649
[Mroziński Jan] J.M.: Sztuka poznańska. 1949 s. 99-100, 321-329.
1650
Mulczyński Jarosław: Pracownie artystów poznańskich XX wieku. Aneks: Wybór pracowni artystów poznańskich powstałych po 1945 roku. 1994 nr 1/2 s. 202-239, fot.
1651
Nowowiejski Feliks M[aria]: Sztuka poznańska (1.VI. - 1.X.1948 r.). 1948 s. 237-239.
1652
Sawaszkiewicz Janusz: Sztuka w Poznaniu. 1950 s. 294-296; 473-477, 1 tabl.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej