9. Architektura. Zabytki

1715
Brzozowska Ludomira: Konserwacja zabytków Poznania w latach 1967-1971. 1973 nr 3 s. 33-51, fot., tab.
1716
Dettloff Szczęsny: Pożyteczna praca inwentaryzacyjna [zabytków poznańskich]. 1945 nr 2 s. 38.
1717
Gieszczyńska-Nowacka Katarzyna: Zapomniane projekty architektoniczno-urbanistyczne Zygmunta Szpingiera. 1993 nr 3/4 s. 153-161, il.
1718
Jarzewicz Magdalena: Ochrona zabytków w międzywojennym Poznaniu. 1993 nr 3/4 s. 245-263, fot.
1719
Kondziela Henryk: Ochrona i konserwacja zabytków na terenie miasta Poznania w latach 1951-1956. 1956 s. 223-238, fot.; w roku 1957. 1958 nr 1 s. 73-80, fot.; w latach 1958-1959. 1960 nr 3 s. 55-69, fot.; w latach 1960- -1966. 1968 nr 1 s. 49-67, fot., tab.
1720
Kucza Hanna: Poznańskie szkoły w najbliższej przyszłości. [Wystawa Sekcji Architektury Szkół przy poznańskim SARP-ie]. 1961 nr 1 s. 95- -98, fot.
1721
Ławicki Lech: Architektura Poznania w latach 1927-1929. 1993 nr 3/4 s. 106-130, fot., il., szk.
1722
Maisel Witold: Odbudowa zabytków [po zniszczeniach wojennych]. 1948 s. 80-84, 161-166, 240-245, 347- -352; 1949 s. 101-107, 192-195, 329- -336; 1950 s. 79-86, 203-208, 296-299, 477-480.
1723
Pałat Zenon: Architektura poznańskich szkół podstawowych z początku wieku. 1995 nr 4 s. 343-376, fot., pl.
1724
Pilecka-Lasik Izabela: Poznańskie kościoły współczesne - o języku architektury sakralnej. 1993 nr 3/4 s.162-194, fot.
1725
Powidzki Janusz: Notatki konserwatorskie. 1947 s. 100-103, 280-284.
1726
Skuratowicz Jan: Architektura Poznania w latach 1918-1939. 1996 nr 4 s. 7-26, fot., pl.
1727
Skuratowicz Jan: Architektura poznańskich banków do 1918 roku. 1997 nr 2 s. 120-132. fot., pl.
1728
Skuratowicz Jan: Architektura targów poznańskich przed 1920 rokiem. 1996 nr 2 s. 96-108, fot.
1729
Skuratowicz Jan: Domy towarowe Poznania na przełomie XIX i XX wieku. 1991 nr 1/2 s. 33-40, rys., 5 tabl.
1730
Skuratowicz Jan: Kiedy Poznań stawał się wielkomiejski... (o architekturze przełomu XIX i XX wieku). 1993 nr 3/4 s. 98-105.
1731
Sobkowicz Kazimierz: Stulecie Stowarzyszeń Architektonicznych w Poznaniu (1886-1986). 1988 nr 1 s.105-110, fot.


RATUSZ

1732
Bystroń-Kwiatkowska Anna: Kolorystyka elewacji Ratusza w Poznaniu. 1997 nr 2 s. 416-422.
1733
Jakimowicz Teresa:..."Miasta naszego chluba i ozdoba"... [Ratusz poznański]. 1994 nr 1/2 s. 281-293, fot.
1734
Jakimowicz Teresa: Renowacja fasady Ratusza w Poznaniu w latach 1996-1997. 1997 nr 2 s. 403-415, il.
1735
Jaśkowiak Franciszek: Huragan nad Ratuszem. 1945 nr 1 s. 17-22.
1736
Michałowski Przemysław: Dalsze przyczynki do historii wojennej orła z wieży ratuszowej. 1948 s. 127-130.
1737
Mika Marian J[ózef]: Jeszcze o orle z wieży ratuszowej. 1947 s. 269-271.
1738
Mika Marian J[ózef]: Orzeł nad Poznaniem [na wieży ratuszowej]. 1945 nr 1 s. 7-13.
1739
Na odbudowę Ratusza. 1946 s.154-155.
1740
Rogalanka Anna: Dekoracja malarska Ratusza poznańskiego 1954. 1997 nr 2 s. 377-402, fot.
1741
Ulatowski Kazimierz: Jak odbudujemy ratusz poznański? 1945 nr 1 s. 23-28.
1742
Warkoczewska Magdalena: Historia "błazeńskiego urządzenia" mistrza Bartłomieja Wolffa. Zegar z koziołkami na poznańskim ratuszu. Aneks: [wypisy źródłowe]. 1993 nr 1/2 s. 332-357, fot., il.
1743
Wiesiołowski Jacek: Galeria heraldyczna Ratusza poznańskiego. Próba identyfikacji osób i określenia czasu powstania przedstawień heraldycznych. 1997 nr 3 s. 337-353, il.
1744
Wojtkowski A[ndrzej]: O ratuszu poznańskim w Gabinecie Czytania". [Warszawa: F. S. Dmochowski 1835]. 1932 s. 127-128.
1745
Wojtkowski Andrzej: Zawieszenie orła na wieży ratuszowej dnia 19 lipca 1783 r. 1931 s. 133-134.
1746
Wznowienie hejnału ratuszowego. Przemówienie Prezydenta Miasta ob. Stanisława Sroki. Przemówienie Prezesa Tow. Miłośników m. Poznania ob. Franciszka Jaśkowiaka. 1946 s.65-69.


KATEDRA

1747
Gałka Witold: "Miecz św. Piotra" pamiątka jednej z najstarszych legend poznańskich. 1995 nr 2 s. 221- -224, il.
1748
Gumowski M[arian]: Płyta grobowa z XVI w. biskupa Czarnkowskiego. 1923 s. 173-177.
1749
Holas Aleksander: Relikt romański w Katedrze Poznańskiej - baptysterium czy kierat? - na tle techniki budowlanej średniowiecza. 1993 nr 3/4 s. 208-223, pl., rys.
1750
Jaśkowiak Franciszek: Prace konserwatorskie i badania archeologiczne w katedrze poznańskiej. 1946 s.206-210.
1751
Karłowska-Kamzowa Alicja: Studia nad gotyckimi i wczesnorenesansowymi spiżowymi płytami nagrobnymi z Poznania i Szamotuł. Aneksy: Uwagi o datowaniu i miejscu wykonania płyt nagrobnych Andrzeja z Bnina i Łukasza Górki; Problem twórcy i fundatora płyty nagrobnej Andrzeja Szamotulskiego. 1991 nr 3/4 s. 33-45, 1 tabl.
1752
Łukomski Stanisław: Do historji pomnika Mieczysława I. i Bolesława Chrobrego w Katedrze Poznańskiej. 1925 s. 45-67.
1753
Pajzderski Nikodem: W sprawie pomnika biskupa Czarnkowskiego. 1923 s. 239-241.
1754
Powel Witold: Legenda poznańska o mieczu, przechowywanym w Katedrze. 1935 s. 412-416. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 15-18.
1755
Skibiński Szczęsny: Nagrobek Bolesława Chrobrego w katedrze poznańskiej. 1995 nr 2 s. 165-176, il.
1756
Szymański Józef: Heraldyka brązowych płyt nagrobnych z Poznania i Szamotuł. 1991 nr 3/4 s. 77-85, rys. 1 tabl.
1757
Trelińska Barbara: Epigrafika brązowych płyt z Poznania i Szamotuł. 1991 nr 3/4 s. 65-75, 1 tabl.


KOŚCIÓŁ FARNY

1758
Błaszczyk Iwona: Dawny kościół jezuicki i jego konserwacje. 1997 nr 4 s. 303-323, fot.
1759
Grzelachowska Joanna: Konserwacja rzeźby "Chrystus Bolesny" z Fary poznańskiej. 1995 nr 4 s. 269-282, fot.
1760
Kania Mieczysław M.: Techniczne i historyczne aspekty budowy fundamentów kościoła farnego w Poznaniu. 1997 nr 4 s. 324-334, fot., pl.
1761
Kurzawa Zofia: Ołtarz św. Franciszka Ksawerego w kościele pojezuickim w Poznaniu. 1997 nr 4 s. 276- -283, fot.
1762
Kurzawa Zofia: Wystrój malarski kościoła pojezuickiego. 1997 nr 4 s.256-275, fot.
1763
Kusztelski Andrzej: Cztery obrazy z Fary poznańskiej. Z prac nad katalogiem zabytków Poznania. 1996 nr 4 s. 229-234, fot.
1764
Malinowski Kazimierz: Pierwotny plan kościoła farnego w Poznaniu. 1932 s. 436-443.
1765
Męczyńska Katarzyna, Lewandowska Agnieszka: Konserwacja czterech obrazów z Fary poznańskiej. 1996 nr 4 s. 235-251, fot.
1766
Mika Marian J[ózef]: Przyczynek do charakterystyki I-go budowniczego kościoła pojezuickiego w Poznaniu. 1937 s. 188-190.
1767
Orańska Józefa: Obrazy z poznańskiej fary. 1997 nr 4 s. 284-290, fot.
1768
Rapp Piotr: Kościół farny w Poznaniu. Charakterystyka i stan zachowania konstrukcji dachu nad nawą główną, prezbiterium i transeptami. 1994 nr 3/4 s. 541-553, pl.
1769
Rapp Piotr: Kościół farny w Poznaniu. Opis stanu zachowania konstrukcji oraz prac konstrukcyjno-konserwatorskich wykonanych w latach 1993-1997. 1997 nr 4 s. 335-343, fot., il., pl.
1770
Szymańska Romana: Nieznany projekt do kościoła pojezuickiego w Poznaniu. 1932 s. 235-248, fot., il.
1771
Szymańska Romana: Przyczynki do dziejów budowy kościoła pojezuickiego w Poznaniu. 1928 s.329-335, 4 tabl.
1772
[Turski Stanisław]: Przyczynek do dziejów budowy kościoła pojezuickiego w Poznaniu. 1929 s. 151-155.


INNE KOŚCIOŁY ZABYTKOWE

1773
Dettloff Szczęsny: Gotyckie stalle w dawnej kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu. 1947 s. 166-170.
1774
Dziubkowa Joanna: Oratorianie i benefaktorzy. Portrety trumienne z kościoła św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu. 1997 nr 1 s. 121-128, fot.
1775
Gałka Witold, Rapp Piotr: Kościół rektorski p.w. Najśw. Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. Legenda, historia i stan zachowania. 1995 nr 4 s. 303-314, fot., il., pl.
1776
Jaśkowiak Fr[anciszek]: Cenne odkrycie architektoniczne w kościołach poznańskich [św. Jana i św. Małgorzaty]. 1946 s. 226-227.
1777
Karwowski Stanisław: Kościół św. Marcina w Poznaniu. 1929 s. 1-38. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 41-67.
1778
Karwowski Stanisław: Kościół św. Marcina w Poznaniu. Uzupełnił X. Wacław Mayer, proboszcz kościoła św. Marcina. 1929 s. 101-112.
1779
Krzyślak Bolesława: Architektura kościoła św. Małgorzaty na Śródce. 1997 nr 1 s. 100-120, fot., pl.
1780
Kurzawa Zofia: Fabian Sarnecki a ołtarze w kościele Bożego Ciała. Zprac nad katalogiem zabytków m. Poznania. 1994 nr 1/2 s. 433-439, fot.
1781
Kurzawa Zofia: Filipińskie wyposażenie kościoła św. Małgorzaty. 1997 nr 1 s. 81-99, fot.
1782
Kurzawa Zofia: Monstrancje - relikwiarze w kościele Bożego Ciała w Poznaniu. 1992 nr 3/4 s. 169-189, fot.
1783
Kurzawa Zofia: "Skradzione" epitafia [kościół p.w. św. Antoniego oo. franciszkanów]. Z prac nad katalogiem zabytków M. Poznania. 1991 nr3/4 s. 257-266, fot.
1784
Kusztelski Andrzej: Historia budowy i wyposażenia kościoła bernardyńskiego. Z prac nad katalogiem zabytków Poznania. 1994 nr 3/4 s. 404- -426, fot., pl.
1785
Kusztelski Andrzej: Pierwszy klasztor bernardynów w Poznaniu. (Zprac nad katalogiem zabytków Poznania). 1991 nr 1/2 s. 181-184, pl.
1786
Kusztelski Andrzej: Trzy kaplice loretańskie w Poznaniu. Z prac nad katalogiem zabytków Poznania. 1993 nr 1/2 s. 358-374, fot., pl.
1787
Linette Eugeniusz: Odkrycia w kościele podominikańskim w Poznaniu. 1958 nr 4 s. 53-58, fot.
1788
Mayer Wacław: Wieża przy kościele św. Marcina. 1929 s. 207-214. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 295-300.
1789
Modrzejewski Józef: Krypta zasłużonych Wielkopolan. 1996 nr 2 s.307-310, il., fot.
1790
Pohorecki Feliks: O dawnym szpitalu i kościółku św. Krzyża w Poznaniu. 1931 s. 336-363, il., pl. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 69-88, il., pl.
1791
Rankowski Leon: Odbudowanie i odnowienie kościoła Bożego Ciała. 1924 s. 65-71, 141-147, 235-241.
1792
Walendowski Henryk: Posadzki szwedzkie z XVI-XVIII wieku w Poznaniu. 1994 nr 3/4 s. 427-436, fot., map., pl.
1793
[Zaleski Zygmunt]: Odnowienie kościoła Katarzynek. 1927 s. 297- -299, il.
1794
[Zaleski Zygmunt] Z.: Pierwszy grób zasłużonych. (Przeniesienie zwłok Karola Marcinkowskiego do "Grobów Zasłużonych" w kościele Św. Wojciecha w Poznaniu). 1923 s. 135-141.


MURY MIEJSKIE, BASZTY, BRAMY

1795
Brama Wroniecka. Pilarczyk Zbigniew: Brama Wroniecka; Karolczak Zbigniew: Brama Wroniecka w systemie fortyfikacyjnym Poznania (XIII-XVIII w.); Maisel Witold: Wieża Bramy Wronieckiej jako miejsce wykonywania kary pozbawienia wolności. 1996 nr 1 s. 127-137, il.
1796
Budynek z Ciemną Bramką. 1996 nr 1 s. 208-210.
1797
Furta Dominikańska. 1996 nr 1 s. 159, il.
1798
Glinne Wrota, czyli Brama Glinna. 1996 nr 1 s. 269-270, il.
1799
Karolczak Zbigniew, Werc Aleksander: Baszta narożna muru zewnętrznego ul. 23 lutego / ul. Masztalarska. 1996 nr 1 s. 107-112, fot.
1800
Karolczak Zbigniew: Brama Wroniecka w systemie fortyfikacyjnym Poznania (XIII-XVIII w.). Geneza - rozwój - zmierzch. 1995 nr 3 s. 256- -294, fot., il., pl.
1801
Kurzawa Zofia, Kusztelski Andrzej: [Osiemnastowieczny] XVIII-wieczny mur obronny przy drugim Kolegium Jezuickim. 1996 nr 1 s. 229-233, fot.
1802
Leszczyńska Ewa: Baszta armatnia na dziedzińcu Szpitala Miejskiego. 1996 nr 1 s. 254-260, fot., il.
1803
Leszczyńska Ewa: Dwie baszty wewnętrznego muru obronnego przy ul. Masztalarskiej. 1996 nr 1 s. 113-121, fot., il.
1804
Linette Eugeniusz: Zburzenie murów i dzieje ich pozostałości do czasów najnowszych. 1996 nr 1 s. 60-65, fot.
1805
Łukaszewicz Józef: Opis obwarowań miasta Poznania. 1996 nr 1 s.7-15, il.
1806
Mika Marian J[ózef]: Opis murów i budynków miejskich z r. 1654. 1948 s. 209-214.
1807
Pilarczyk Zbigniew: Brama Wielka. 1996 nr 1 s. 160-162, il.
1808
Pilarczyk Zbigniew: Brama Wrocławska. 1996 nr 1 s. 243-246, il.
1809
Pilarczyk Zbigniew, Karolczak Zbigniew: Brama Wodna. 1996 nr 1 s.180-187, il.
1810
Sommer Hugo: O dziejach "Ciemnej Bramki" w Poznaniu. 1996 nr 1 s. 211-214, il.
1811
Warschauer Adolf: Opis murów i fos miejskich Poznania. 1996 nr 1 s. 16-21, il.
1812
Wiesiołowski Jacek: Baszta katowska, jej lokatorzy i sąsiedzi. Opowieści z wykuszu katowskiego na Woźnej. 1996 nr 1 s. 163-179, il.
1813
Wiesiołowski Jacek: Wykazy i wizje murów, wykuszy i baszt miejskich. 1996 nr 1 s. 44-59.
1814
Wietrzychowski B[ronisław]: Odkryty fragment średniowiecznego muru miejskiego przy ul. Wietrznej i Pl. Kolegiackim. 1937 s. 179-184, pl.
1815
Wieża Zegarna, czyli Czerwona. 1996 nr 1 s. 264-268, il.
1816
Zieliński Zbigniew: Fragmenty okrągłej baszty narożnej odkrytej przy placu Wielkopolskim. 1948 s. 204-209, fot.


POMNIKI

1817
Barański Zbigniew: Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich zrekonstruowany. Aneks: Przemówienie Zbigniewa Barańskiego przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika. 1983 nr 1 s. 86-94, fot.
1818
Malinowski Kazimierz: Pomnik Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1949 s. 31-39, fot.
1819
Nowak Aleksander: Pomnik Marcina Kasprzaka w Poznaniu. 1963 nr 4 s. 96-97, fot.
1820
Nowak Tadeusz Henryk: Pomnik Adama Mickiewicza znów w Poznaniu. 1960 nr 3 s. 113-123, fot.
1821
Sesja M.R.N. poświęcona pomnikowi Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1957 nr 1/2 s. 187-200.
1822
[Zaleski Zygmunt] Z.: Pomnik Bolesława Chrobrego. 1925 s. 9-13.
1823
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Pomnik 15. pułku ułanów. 1927 s. 403-408.


INNE ZABYTKI

1824
Borwiński Jerzy: Kamienica przy ul. Ostrówek 10/11 w Poznaniu. Architektura i historia. 1997 nr 1 s. 216- -226, fot., pl.
1825
Borwiński Jerzy: Ulica Grobla 22 w Poznaniu. Historyczna zabudowa posesji. 1996 nr 3 s. 273-279, il., pl.
1826
[Dettloff Szczęsny] ks. D.: Wiadomość o jednym z najstarszych zegarów wieżowych w Polsce [katedra gnieźnieńska]. 1947 s. 170-171.
1827
Dolczewski Zygmunt: "Wieża zegarna" czyli o najstarszym zegarze miejskim w Poznaniu. 1993 nr 1/2 s.326-331, il.
1828
Dolczewski Zygmunt: Zamek książęcy czy królewskie "palatium"? Osiedzibie ostatnich Piastów wielkopolskich. 1996 nr 1 s. 83-93, fot., il., pl.
1829
Dwa nieznane opisy Poznania z lat dwudziestych, czyli barokowe hełmy na wieżach cesarskiego zamku i pulsujące tętno miasta. Wstęp, wybór i opracowanie Magdalena Warkoczewska. 1996 nr 4 s. 202-203.
1830
Gałka Witold: Wystrój i wyposażenie kamienic poznańskich na podstawie XVII-XVIII-wiecznych źródeł archiwalnych. 1994 nr 1/2 s. 121-142.
1831
Grabski Tadeusz I.: Najważniejsze koncepcje odbudowy Zamku Przemysła w latach 1949-1981. 1995 nr 2 s. 194-206, il.
1832
Janicki Sylwester: Zarys historii krzyża przy poznańskim Moście Chwaliszewskim. (Złoty Pan Jezus na Chwaliszewie). 1938 s. 466-483, fot., szk. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 239-251, il., pl.
1833
Karolczak Waldemar: Tajemnice mostu św. Rocha. 1995 nr 3 s. 295- -301, fot.
1834
Kornaszewski Jacek, Sporakowski Grzegorz: Co kryje Góra Przemysława? 1996 nr 2 s. 299-306, fot.
1835
Kornaszewski Jacek, Sporakowski Grzegorz: Niezwykłe dzieje poznańskiej kaponiery. 1996 nr 1 s. 301- -312, fot., pl.
1836
Kusztelski Andrzej: Pierwsze kolegium jezuickie w Poznaniu. 1997 nr 4 s. 228-255, fot., il., pl.
1837
Kusztelski Andrzej: Swachowski cykl eucharystyczny w Łowiczu z nie znanym widokiem Poznania w tle. 1996 nr 3 s. 243-255, fot., il.
1838
Labuda Adam S.: Wielkopolskie płyty "vischerowskie" - z zagadnień czasu powstania, i stylu. 1991 nr3/4 s. 47-63, fot., il., 1 tabl.
1839
Marcinkowska Urszula, Terlecki Zenon: Hotel "Bazar" w latach 1939-1967. Sto dwadzieścia pięć lat "Bazaru". 1967 nr 4 s. 41-46, fot.
1840
Masełkowska-Stępnik Ewa: Analiza kafli piecowych z Góry Przemysława w Poznaniu. 1996 nr 3 s. 220- -235, 8 tabl.
1841
Mika M[arian] J[ózef]: O domku budniczym nr 11 i jego właścicielach. 1950 s. 142-145.
1842
Podzamcze. 1996 nr 1 s. 96-99, il.


1843
Pohorecki Feliks: O miejskich zegarach w Poznaniu. 1931 s. 48-50.
1844
Powidzki Janusz: Odbudowa Zamku Przemysława w Poznaniu. 1958 nr 4 s. 76-79.
1845
Psałteria. 1996 nr 1 s. 206-207, il.
1846
Ryżyński Andrzej: Długa historia mostu św. Rocha. 1995 nr 1 s.251- -261, fot., il.
1847
Ryżyński Andrzej: Most Przemysła I w Poznaniu. 1995 nr 2 s. 207- -220, fot., wykr.
1848
Stelmachowska B[ożena]: Stwarzamy "nowy" Stary Rynek. 1945 nr 1 s. 29-34.
1849
Szukała Jacek, Sipiński Stanisław: Most Teatralny w Poznaniu. 1995 nr 4 s. 405-412, fot.
1850
Tietz-Mądry Katarzyna: Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na terenie miasta Poznania. Aneks: Wykaz obiektów. 1994 nr 3/4 s. 174- -206,fot.
1851
Ulatowski Kazimierz: Jak zabudować Stary Rynek. 1946 s. 132-139.
1852
Walendowski Henryk: Budynek Dyrekcji Kolei w Poznaniu - Tufy wulkaniczne z Ettringen. 1995 nr 2 s.233-236, fot.
1853
Walendowski Henryk: Lapidarium przy Instytucie Geologii w Poznaniu. 1996 nr 2 s. 311-316, fot.
1854
Wietrzychowski Bronisław: Reperacja szubienicy i pręgierza w Poznaniu z r. 1781 w świetle dokumentu. 1937 s. 337-344, il., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej