1542
Buszówna Elżbieta: Wydanie ludowe Pana Tadeusza [Kraków 1948]. 1949 s. 24-30, fot.
1543
Czubiński Zygmunt: Wielkopolska w oczach przyrodnika. Seria popularnonaukowych wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1961 nr 1 s. 122-124.
1544
Jakóbczyk W[itold]: "Dr J. B. Marchlewski: Stosunki społeczno-ekonomiczne w ziemiach polskich zaboru pruskiego, Lwów 1903, str. III 389". 1950 s. 11-15, fot.
1545
Jakóbczyk Witold: Na marginesie nowych opracowań dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Przegląd bibliograficzny. 1958 nr 4 s.110-113.
1546
Kawecka Zofja: Bibliografja regjonalna za lata 1930-1932 włącznie. 1934 s. 244-246.
1547
Miedziński Florian: Dyskusji ciąg dalszy nad "Dziesięcioma wiekami Poznania" [Poznań-Warszawa 1956]. Polemiki i dyskusje. 1958 nr 2 s.131-136.
1548
Szymańska Maria: Bibliografia miasta Poznania za lata 1950-1955 (wybór). 1956 s. 287-299; za rok 1956 (wybór). 1957 nr 1/2 s. 201-204; za rok 1957 (i uzupełnienie za rok 1956) (wybór). 1958 nr 2 s. 105-112.
1549
Ślaski Bolesław: Poznań w przypowieści. 1924 s. 195-196.
1550
Wisłocki Jerzy: Sprawozdanie z dyskusji nad wydawnictwem "Dziesięć wieków Poznania" [Poznań-Warszawa 1956]. 1957 nr 3/4 s. 109-119.
1551
Wojtkowski A[ndrzej]: Najnowsze publikacje niemieckie z zakresu historji Poznania i Wielkopolski. 1925 s. 181-184.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej