496
Biderman Eugeniusz, Kamiński Zdzisław: Rola Poznania w procesie regionalnej redystrybucji ludności. 1993 nr 3/4 s.404-421, map., tab., wykr.
497
Chadzinikolau Elżbieta: Początki i rozwój diaspory greckiej w Poznaniu w XVIII wieku. 1996 nr 3 s.263- -272, il.
498
Chmiel Aleksandra, Michalska-Pacyniak Teresa: Kobiety studiujące i pracujące naukowo w Poznaniu. 1977 nr 1 s.14-20, fot.
499
Dworecki Zbigniew: Mniejszość niemiecka w Poznaniu w latach II Rzeczypospolitej. 1992 nr 1/2 s.37-66.
500
Hejnowicz Ludwik Cezary: Zdziejów Ormian poznańskich. 1936 s.394-399. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.199-202.
501
Jeżewski Zygmunt: Sytuacja na poznańskim rynku pracy. 1994 nr1/2 s.478-492, map.
502
Kaczmarczyk Kazimierz: Włosi w Poznaniu na przełomie XV na XVI wiek. 1928 s.1-40. - Przedruk: 1990 nr3/4 s.131-159.
503
Karolczak Waldemar: Życie codzienne mieszkańców Śródki w XIX i na początku XX wieku. 1997 nr 1 s.160-186, fot.
504
Leszczyńska Ewa: Przyczynek do dziejów funkcjonowania poznańskiej dzielnicy żydowskiej w sąsiedztwie średniowiecznych murów obronnych. Aneks: Wypis fragmentów poświęconych murom miejskim na odcinku przylegającym do dawnej dzielnicy żydowskiej zawartych w opisach i lustracjach Poznania od XVI-XVIII wieku. 1996 nr 1 s.138-151.
505
Maik Wiesław: Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi powiatu poznańskiego w latach 1950- -1960 jako wynik wpływu Poznania na zaplecze. 1969 nr 2 s.55-69, pl., tab.
506
Makowski Edmund: Bezrobotni w Poznaniu w latach 1929-1939. Część pierwsza. W okresie kryzysu gospodarczego (1929-1934). 1974 nr 1 s.35-54, fot., tab., wykr. Część II. Wokresie pokryzysowym 1935-1939. 1976 nr 1 s.61-75, tab.
507
Makowski Krzysztof A.: Gdy na ulicach Poznania, obok polskiego, powszechnie rozbrzmiewał język niemiecki i żydowski. Niemcy i Żydzi w Poznaniu w latach 1815-1848. 1996 nr 3 s.48-65, fot., il.
508
Mendat Teresa: Rozwój demograficzny i zmiany w strukturze ludności m. Poznania na tle dużych miast Polski. 1995 nr 1 s.291-331, tab., wykr.
509
Misiorny Michał: Różne myśli o Poznaniakach. (Za "Tygodnikiem Zachodnim" nr 198 z dnia 10 IX 1960 r.). 1960 nr 4 s.157-158.
510
Mrugalska-Banaszak Magdalena: Właściciele kamienic przyrynkowych w Poznaniu do końca XVIII wieku. Uwagi na marginesie kartoteki z wypisów źródłowych w Muzeum Historii miasta Poznania. 1991 nr 3/4 s.101-107.
511
Nożyński Tadeusz: Żydzi poznańscy w XV wieku. 1379-1502. 1932 s.86-99, 249-263.
512
Paradowska Maria: Bambrzy w Poznaniu - wczoraj i dziś. 1993 nr3/4 s.311-335, fot.
513
Pawłowska Barbara, Drozdowski Rafał: Mieszkańcy Poznania wobec przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w latach 1989-1993. 1993 nr 3/4 s.371-380.
514
Pogorzelski Zbigniew: Kobieta w przemyśle Poznania w latach 1950- -1970. 1972 nr 4 s.29-41, tab.
515
Przestalski Antoni J.: Dojazdy do pracy do Poznania. 1964 nr 3 s.5- -16, tab., 2 tabl.


516
Rutkowski Ireneusz: Kształtowanie się struktury ludnościowej Poznania w latach 1950-1970. 1977 nr 4 s.13-29, tab., wykr.
517
Rutkowski Ireneusz: Rynek pracy Poznania w latach 1945-1949. 1986 nr 1 s.25-54. tab., wykr.
518
Rutkowski Ireneusz: Struktura zatrudnienia ludności Poznania w latach 1950-1970. 1978 nr 2 s.55-70, tab., wykr.
519
Stachowiak Barbara: Bamberka czy Szamotulanka? 1990 nr 1 s.51- -62, rys.
520
Straszewska Łucja: Żydzi poznańscy w czasach saskich. (Obrazki obyczajowe). 1933 s.408-416. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.214-218.
521
Trzeciakowski Lech: Polacy i Niemcy w życiu codziennym w Poznaniu w XIX w. 1992 nr 1/2 s.7-18.
522
Trzeciakowski Lech: Społeczne i polityczne przemiany wśród Żydów Poznania w początkach XIX wieku. 1992 nr 1/2 s.76-80.
523
Warkoczewska Magdalena: Mieszkańcy Śródki w roku 1913. (Na podstawie Księgi Adresowej na rok 1914). 1997 nr 1 s.187-197, map.
524
Waszak Stanisław: Powojenne zagadnienia demograficzne miasta Poznania. 1956 s.31-74, map., tab., 5 tabl., wykr.
525
Waszak Stanisław: Poznań w świetle spisu z roku 1931. 1936 s.585-600, tab., wykr.
526
Waszak Stanisław: Prognoza ludnościowa miasta Poznania do roku 1980. 1960 nr 1/2 s.24-67, tab., wykr.
527
Waszak Stanisław: Przeobrażenia ludnościowe w Poznaniu w okresie 1939-1945. 1945 nr 2 s.21-33, tab.
528
Wesołowski Aleksander: Sytuacja ekonomiczno-społeczna młodych małżeństw a ich postawy prokreacyjne. (Na podstawie sondażu w Poznaniu w 1983 r.). 1985 nr 4 s.5-18, tab.
529
Wesołowski Aleksander: Z badań nad starością w wielkim mieście (na przykładzie miasta Poznania). 1987 nr 1 s.57-73, tab.
530
Wiesiołowski Jacek: Najstarszy spis obywateli miasta Poznania z 1514 roku. 1996 nr 3 s.167-219, pl.
531
Wojtasiewicz Lucyna: Przemiany w strukturze zatrudnienia według poziomu wynagrodzeń w gospodarce uspołecznionej Poznania w latach 1957-1964. 1966 nr 1 s.15-24, tab., wykr.
532
Zaleski Zygmunt: Zaludnienie Poznania w przyszłości. 1926 s.116- -119, tab.
533
Ziółek Bogumił: Potencjał pracy w Poznaniu w latach 1950-1957. 1958 nr 2 s.23-32, tab.
534
Ziółek Bogumił: Zagadnienia ludnościowe Poznania w latach 1945- -1975. 1975 nr 2 s.19-37, tab., wykr.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej