1586
Erzepki Róża: Przyczynek do dziejów poznańskiego czasopiśmiennictwa. 1937 s. 191-195.
1587
Hendrykowska Małgorzata: Czasopiśmiennictwo filmowe w Poznaniu w latach 1918-1939. 1980 nr 1 s.41-53, fot.
1588
Michniak Czesław: Jubileusz Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki (1950-1965). 1966 nr 1 s. 103-108, fot.
1589
Rogalski Aleksander: Jak ogłaszano w Poznaniu przed stu laty. 1946 s. 142-145.
1590
Rutkowski Zbigniew, Zwiernik Przemysław: Wykaz tytułów prasy niezależnej wydawanej w Poznaniu w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1989. 1994 nr 1/2 s. 374-379.
1591
Semrau Zofia: Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka. Część I. (1794-1858). 1958 nr 1 s. 95-120, fot. Część II. (1859- -1870). 1958 nr 4 s. 91-109, fot. Część III (1870-1875). 1961 nr 4 s. 87-102, fot. Część IV (1876-1880). 1962 nr 3 s. 55- -64, fot.
1592
Załubski Jan: Poznańskie środowisko dziennikarskie w latach 1945-1955. (Część I). 1969 nr 1 s. 41-54, fot., tab. (Dokończenie). Aneks: Imienna lista dziennikarzy poznańskich w latach 1945-1955. 1969 nr 2 s. 91-104, fot., tab.


KRONIKA MIASTA POZNANIA

1593
Drabowicz Antoni: Słowo wstępne ["Kronika Miasta Poznania"]. 1945 nr 1 s. 3.
1594
Frąckowiak Franciszek: Zamiast przedmowy. [Reaktywowanie "Kroniki Miasta Poznania"]. 1956 s. 5.
1595
Grot Zdzisław: "Kronika Miasta Poznania". W czterdziestolecia ukazania się pisma. 1963 nr 2 s. 27-40, fot.
1596
Jubileusz 60-lecia "Kroniki Miasta Poznania". Aneks: Życzenia nadesłane "Kronice" - jubilatce. 1984 nr3/4 s. 121-134, fot.
1597
Od Redakcji ["Kroniki Miasta Poznania"]. 1945 nr 1 s. 4.
1598
Od Redakcji ["Kroniki Miasta Poznania"]. 1956 s. 7-8.
1599
Od Redakcji ["Kroniki Miasta Poznania"]. 1990 nr 3/4 s. 7; 1991 nr 1/2 s. 5-6, nr 3-4 s. 7-8; 1992 nr 1/2 [aut.] Lech Trzeciakowski, s. 5-6, nr 3/4 s. 5- -6; 1993 nr 1/2 s. 5-6, nr 3/4 s. 5-6; 1994 nr 1/2 s. 5-6, nr 3/4 s. 5-6; 1995 nr 1 s. 5- -6, nr 2 s. 5-6, nr 3 s. 5-6, nr 4 s. 5-6; 1996 nr 1 s. 5-6, nr 2 s. 5-6, nr 3 s. 5-6, nr 4 s. 5-6; 1997 nr 1 s. 5-8, fot., nr 2 s.5-8, nr 3 s. 5-6, nr 4 s. 5-6.
1600
[Pięćdziesiąt] 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała... [Zebrał] Kronikarz. 1973 nr 1 s. 177-182, fot.; 1973 nr 2 s. 135-142, fot.; 1973 nr 3 s. 163-169, fot.; 1973 nr 4 s. 155-161, fot.; 1974 nr 1 s. 163-168, fot., pl.; 1974 nr 2 s. 203-207, fot., pl.; 1974 nr 3 s.163-167, fot.; 1974 nr 4 s. 173-175; 1975 nr 1 s. 203-206, fot.; 1975 nr 2 s.175-177; 1975 nr 3 s. 231-234, fot.; 1975 nr 4 s. 155-156; 1976 nr 1 s. 147- -148; 1976 nr 3 s. 157-161; 1976 nr 4 s.147-151, fot.; 1977 nr 1 s. 177-179; 1977 nr 2 s. 191-192; 1977 nr 3 s. 191- -192; 1977 nr 4 s. 149-151. 1978 nr 1 s.179-180, fot., il.; 1978 nr 2 s. 141-143, fot., il.
1601
[Pięćdziesiąt] 50 lat temu w Kronice Miasta Poznania". Zebrał: Kronikarz. 1978 nr 3 s. 217-218, il.; 1978 nr 4 s. 181-182, il.; 1979 nr 1 s. 141-143, il.; 1979 nr 2 s. 177-180, fot., il.; 1979 nr3 s. 225-226, il.; 1979 nr 4 s. 157-158, il. 1980 nr 1 s. 135, il.; 1980 nr 2 s. 131-133, il.; 1980 nr 3 s. 127-128, il.; 1980 nr 4 s. 115, il.; 1981 nr 1 s. 101-103, il.; 1981 nr 2 s. 137-139, il.; 1981 nr 3 s.187-188; 1981 nr 4 s. 111-114, il., pl.; 1982 nr 1/2 s. 166-168, il.; 1982 nr 3/4 s.191-196, fot., pl.; 1983 nr 1 s. 155-156, il.; 1983 nr 3 s. 201-205, il.; 1983 nr 4 s. 155-160, fot.; 1984 nr 1/2 s. 235-239, il.; 1984 nr 3/4 s. 197-202, fot.; 1985 nr 1 s.169-177, fot.; 1985 nr 3 s. 137-142, fot., il.; 1985 nr 4 s. 183-186, il.; 1986 nr1 s. 231-232, fot., il.; 1986 nr 2 s. 173- -178, il., tab.; 1986 nr 3 s. 217-220, fot.; 1986 nr 4 s. 157-163, fot., il.; 1987 nr 1 s.169-171, fot., il.; 1987 nr 2 s. 199-203, il., pl.; 1987 nr 3 s. 165-170, il.; 1987 nr4 s. 225-229, fot., il.; 1988 nr 1 s. 223-227, fot., il.; 1988 nr 2 s. 207-211, il., pl.
1602
Pół wieku w służbie miasta. Aneksy: Redaktorzy naczelni i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania" od 1923 r. Zygmunt Zaleski (1 I 1923 - 31 VIII 1939), Stanisław Strugarek (6 VI 1945 - 31 XII 1946), Marian J. Mika (1 I 1947 - 31 XII 1948), Stanisław Krokowski (1 I 1949 - 31 XII 1950), Janusz Ziółkowski (1 I 1956 - 31 VIII 1958), Janusz Przewoźny (1 X 1960 - 31 XII 1963), Janusz Dembski (1 I 1964 - 1 V 1972); Spis członków Komitetów Redakcyjnych "Kroniki" 1923-1972; Spis autorów "Kroniki Miasta Poznania" [w l. 1923- -1972]; Zestawienie tytułów wydanych nakładem "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania" w latach 1925-1972. 1973 nr 1 s. 5-33, fot.


1603
[Reprodukcja numeru pierwszego "Kroniki Miasta Poznania" z 1945 r.]. 1985 dodatek do nr 3 k. 8, fot.
1604
Soliński Ireneusz: Jubileusz 40-lecia "Kroniki Miasta Poznania". Aneksy: Życzenia z okazji jubileuszu "Kroniki"; Spis autorów "Kroniki" (1923- -1963); Zestawienie wydanych zeszytów i materiałów zamieszczonych w Kronice" w latach 1923-1963. 1964 nr 1 s. 67-76, fot.
1605
Świtała Tadeusz: [Sześćdziesiąt] 60 lat w służbie Poznania. Aneksy: Spis członków Komitetów Redakcyjnych "Kroniki" w latach 1923-1983; Spis autorów "Kroniki" w latach 1923- -1983; Zestawienie tytułów wydanych nakładem "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania" w latach 1925-1982. 1983 nr3 s. 5-33, fot., il.
1606
Świtała Tadeusz: Jubileusz półwiecza "Kroniki". 1974 nr 1 s. 122-127, fot., 1 tabl.
1607
Świtała Tadeusz: Redaktorzy "Kroniki" w latach 1923-1960. Zygmunt Zaleski. Redaktor naczelny (1 I 1923 - 31 VIII 1939). Kazimierz Ruciński. Redaktor (1 I 1923 - 31 XII 1926). Andrzej Wojtkowski. Redaktor (1 I 1923 - 31 XII 1924). Kazimierz Kaczmarczyk. Redaktor (1 I 1924 - 31 XII 1926). Bronisław Wietrzychowski. Redaktor odpowiedzialny (1 I 1936 - 31 VIII 1939). Stanisław Strugarek. Redaktor odpowiedzialny (1 I 1936 - 31 VIII 1939). Marian J. Mika. Redaktor naczelny (1 I 1947 - 31 XII 1948). Stanisław Krokowski. Redaktor naczelny (1 I 1949 - 31 XII 1950). Janusz Ziółkowski. Redaktor naczelny (1 I 1956 - 31 VIII 1958). Adela Sitkowska. Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego (1 II 1959 - 30 IX 1960). [Aneksy:] Zespoły redakcyjne "Kroniki Miasta Poznania" w latach 1923-1960; Redaktorzy i członkowie Kolegium "Kroniki Miasta Poznania" w latach 1923-1963. 1963 nr 3 s. 27-38, fot.
1608
Trzeciakowski Lech: "Kronika" źródłem refleksji nad losami miasta. 1983 nr 4 s. 5-19, il.
1609
W służbie miasta [40-lecie "Kroniki Miasta Poznania"]. 1963 nr 3 s. 5-6.
1610
Wietrzychowski Bronisław: "Kronika Miasta Poznania" po piętnastu latach istnienia (1922-1937). 1937 s.349-370.
1611
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: "Kronika m. Poznania" zagranicą. 1932 s. 145-146.
1612
Wojtkowski Andrzej: O autorach i rozprawach pomieszczonych w Kronice m. Poznania" i w Bibliotece Kroniki miasta Poznania". 1937 s.371-376.
1613
[Zaleski Zygmunt]: Dla czego? [Artykuł wstępny Redakcji "Kroniki Miasta Poznania"]. 1923 s. 1-2. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 9-10.
1614
Zaleski Zygmunt: Głosy o Kronice". 1923 s. 246-248.
1615
Zaleski Zygmunt: Piętnastolecie "Kroniki". 1937 s. 347-348.
1616
Zaleski Zygmunt: Po dziesięciu latach. ["Kronika Miasta Poznania"]. 1932 s. 305-307.


INNE CZASOPISMA

1617
Bar Adam: Za kulisami "Tygodnika Literackiego". 1938 s. 174-185.
1618
Bartkowiak Tadeusz: "Strażnica Zachodnia" w latach 1922-1939. (Przyczynek do historii prasy poznańskiej). Aneksy: Działy biura Dyrekcji Zarządu Głównego Związku Obrony Kresów Zachodnich; Działy "Strażnicy Zachodniej" w latach 1922-1933; Bibliografia zawartości "Strażnicy Zachodniej" 1922-1939. (Wybór ważniejszych artykułów problemowych). 1972 nr 3 s. 21-41, fot., tab.
1619
Cofta Eugeniusz: "Głos Wielkopolski" (1945-1980). 1979 nr 4 s. 5- -16, fot., il.
1620
Cofta Eugeniusz: Trzydzieści lat "Głosu Wielkopolskiego" (1945- -1975). Aneks: Dziennikarze i redaktorzy naczelni "Głosu Wielkopolskiego" w latach 1945-1975. 1975 nr 1 s. 23-46, fot.
1621
Grunwald Kazimierz: "Przegląd Poznański". Z dziejów prasy poznańskiej. 1946 s. 62-65.
1622
Jankowski Tadeusz: Pierwszy polski dziennik w Poznaniu "Gazeta Polska" (1848-1850). 1961 nr 3 s. 25-41, fot.
1623
Koehlerówna Aniela: "Weteran Poznański" 1825-1925. 1925 s.235-241.
1624
Kwiatkowski Milan: Sześćdziesięciolecie "Zdroju" (1917-1977). Aneks: Ekspresjonizm: historia i współczesność. 1979 nr 1 s. 63-70, fot.
1625
Marciszewski Janusz: Józef Pawłowski - redaktor "Głosu" w 1945 r. Na czterdziestolecie "Głosu Wielkopolskiego". 1985 nr 1 s. 37-45, fot.
1626
Modrzejewski Józef: Nad zeszytami "Tęczy". 1992 nr 3/4 s. 326-329.
1627
Przybylski Marek: Czterdziestolecie "Głosu Wielkopolskiego". Odradzanie się życia gospodarczego Poznania w świetle publikacji w latach 1945-1946. 1985 nr 3 s. 19-36, fot., il.
1628
Ratajczak Józef: "Zdrój" (1917- -1922) - czasopismo i grupa artystów. 1979 nr 1 s. 21-32, fot., il.
1629
Słabęcka Ewa: Dzieje "Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego" w latach 1815-1865 z uwzględnieniem biografji redaktorów. 1935 s. 367-397.
1630
Słabęcka Ewa: Stosunek "Gazety Wielk. Księstwa Poznańskiego" do powstania listopadowego i styczniowego. 1937 s. 49-67.
1631
Spaleniak Wojciech: "Przegląd Poznański" (1894-1896). 1984 nr 3/4 s.65-80, fot.
1632
Wojtkowski A[ndrzej]: Nowe szczegóły o Tygodniku Literackim" i Orędowniku Naukowym". 1938 s.317-328.
1633
Wojtkowski Andrzej: "Korespondent Poznański". (Projekt czasopisma z r. 1808). 1925 s. 197-203.
1634
Zakrzewski Bogdan: Mickiewicz w poznańskim "Tygodniku Literackim". 1949 s. 5-23, fot.
1635
Ziółkowski Janusz: List do Redaktora Naczelnego "Gazety Poznańskiej". Polemiki i dyskusje. 1958 nr 2 s.136-138.
1636
Zwiernik Przemysław: "Biuletyn Informacyjny Studentów" i Podaj dalej" - czasopisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Poznaniu. 1994 nr 3/4 s. 521-540.
1637
Zwiernik Przemysław: "Obserwator Wielkopolski" - osiem lat w podziemiu. 1994 nr 1/2 s. 345- -373,il.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej