a. Zagadnienia ogólne

610
Balasiewicz Dyonizy: Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. (Komentarz do Uchwały Rady Ministrów). 1963 nr 1 s.5-11.
611
Barciński Florian: Poznań 20-lecia i Poznań w Polsce Ludowej. 1956 s.9-30.
612
Biderman Eugeniusz: Postrzeganie i ocena elementów przestrzeni miasta Poznania przez jego mieszkańców. 1995 nr 1 s.332-351, tab.
613
Biderman Eugeniusz: Postrzeganie i ocena znaczenia Poznania w kraju i w regionie oraz w życiu mieszkańców miasta. 1994 nr 1/2 s.553- -568, tab.
614
Czarnecki Władysław: Przyszłość Poznania leży na prawym brzegu Warty. 1949 s.133-139, fot., szk.
615
Dietz d'Arma Leon: Aktualne problemy przeobrażenia przestrzeni miejskiej współczesnego Poznania. 1956 nr 1/2 s.75-88, fot.
616
Dolny Stanisław: Przyczynek do badań nad aglomeracją Poznania. 1970 nr 3 s.83-89, pl., tab.
617
Engel Witold, Tetzlaw Jerzy: Obrót towarowy w gospodarce miasta Poznania. 1958 nr 1 s.11-38, tab.
618
Frąckowiak Franciszek: Program rozwoju Poznania w latach 1961-1965. 1960 nr 1/2 s.16-23.
619
Gaczek Wanda M., Manikowska Barbara: Krajobraz społeczno-gospodarczy współczesnego Poznania. 1997 nr 3 s.311-336, fot.
620
Gałecki Tadeusz: Plany miasta bez tajemnic. 1983 nr 2 s.5-13, il.
621
Gałecki Tadeusz: Północne pasmo rozwojowe (Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Poznania). 1976 nr 3 s.5-13, fot., il., pl.
622
Gałecki Tadeusz, Tatarkiewicz Świętosław: Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Poznania. (Część pierwsza). 1969 nr 3 s.45-54. (Część druga). Aneks: Nasilenie inwestycji na obszarze śródmieścia. 1969 nr 4 s.79-94, fot., pl., tab.
623
Kalwaryjski Henryk: Początki planowania regionalnego w Poznaniu (1947-1950). 1967 nr 4 s.17-31, fot.
624
Krzymień Edmund: Dlaczego Poznań dąży do samodzielności? 1957 nr 3/4 s.5-16.
625
Kusiak Jerzy: Nowy krok naprzód w rozwoju miasta. 1963 nr 2 s.5-14.
626
Lisowski Zbigniew: Jak Poznań został województwem. 1957 nr3/4 s.57-63.
627
Łangowski Jerzy: Omówienie wykonania terenowego planu gospodarczego miasta Poznania za rok 1960. 1961 nr 3 s.89-95.
628
Łangowski Jerzy: Pięcioletni plan rozwoju gospodarczego miasta Poznania w latach 1961-1965. 1962 nr 1 s.16-24.
629
Majewski Łucjan, Ziółek Bogumił: Niektóre zagadnienia koordynacji w Poznaniu. 1964 nr 2 s.5-16.
630
Modrzejewski Józef: Perspektywy centrum Poznania. 1963 nr 1 s.37-49, fot.


631
Modrzejewski Józef: Przemiany w Śródmieściu. 1993 nr 3/4 s.195- -207, fot., il.
632
Mrugalska-Banaszak Magdalena: Rozwój przestrzenny Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym - postulaty badawcze. 1996 nr 4 s.27- -46, fot.
633
Paszek Zygmunt: Poznań i jego region. 1964 nr 4 s.5-20, map., pl., wykr.
634
Pogorzelski Zbigniew: Rola Poznania w nowym układzie administracyjnym kraju. Aneksy: Wykaz gmin województwa poznańskiego; Podstawowe wielkości charakteryzujące miasto Poznań na tle województwa i kraju w granicach administracyjnych z 1 VI 1975 r. 1976 nr 2 s.5-16, 1 tabl., wykr.
635
Pogorzelski Zbigniew: Terytorialny rozwój Poznania w latach 1900- -1975. Aneks: Skorowidz nazw miejscowości położonych na obszarze miasta Poznania. 1975 nr 1 s.47-90, il., pl., tab., 1 tabl.
636
Program strategiczny rozwoju miasta Poznania. Aneks: Struktura społeczno-demograficzna próby "Ankietera" do sondażu "Jakiego Poznania chcemy?" 1994 nr 1/2 s.493-541, wykr.
637
Przestalski Antoni J.: Wstępna koncepcja planu regionalnego Poznania na lata 1960-1980. 1963 nr 3 s.7-26, il., map., tab., 3 tabl., wykr.
638
Puget Ludwik: O wygląd Poznania. (Odbitka z [...] "Kurjera Poznańskiego" [...] Poznań 1928). 1996 nr 4 s.204-208.
639
Serwański Edward: Poznań - stolica Polski Zachodniej. 1946 s.98-104.
640
Siekierska Anna: [Piętnastoletni] 15-letni dorobek i wizja przyszłości Poznania. (Na marginesie Wystawy Piętnastolecia) [teren MTP]. 1960 nr 3 s.128-134, fot.
641
Wietrzychowski Bronisław: Jak rozbudował się Poznań w latach 1931-1935. 1936 s.242-253, tab., wykr.
642
Zaleski Zygmunt: Obszar miasta i budynki w Poznaniu. 1929 s.60- -66, tab.
643
[Zaleski Zygmunt] Z. Z.: Rozszerzenie granic Poznania. 1925 s.1-9, tab. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.275-281.
644
Zaleski Zygmunt: Rozwój Poznania w ostatnim stuleciu. 1926 s.85- -100. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.283-294.
645
[Zaleski Zygmunt] Z.: Wielki Poznań. [Przyłączenie do miasta 17 gmin]. 1923 s.205-206.
646
Zaremba Piotr: Pierwszy powojenny plan rozwoju Poznania. 1985 nr 1 s.13-35, fot., pl.
647
Zieliński Zbigniew: Rozwój miasta Poznania od końca X do XVIII wieku. 1949 s.244-270, pl.
648
Ziółkowski Janusz: Przemiany społeczne w Poznaniu w latach 1945- -1965. 1966 nr 1 s.5-14.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej