a. Zagadnienia ogólne

1427
Budnik Feliks: Mickiewicz w poznańskich podręcznikach szkolnych. 1938 s. 68-69.
1428
Kaczmarek Jan: Królewski Zakład dla Głuchoniemych na Śródce w Poznaniu 1832-1914. 1997 nr 1 s.153-159, fot.
1429
Kaczmarek Jan: Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci głuchych w latach 1832-1982. (Rys monograficzny). Aneksy: Dyrektorzy Zakładu; Dyrektorzy Szkoły w latach 1945-1982. 1982 nr 3/4 s. 33-44, fot.
1430
Modrzejewski Józef: Szkoły w Poznaniu. Część pierwsza. 1990 nr 2 s. 69-91, fot. Część druga. 1991 nr 3/4 s.129-147, fot. Część trzecia. 1991 nr3/4 s. 147-167, fot.
1431
Soliński Ireneusz: [Czterdziestolecie] 40-lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce. 1962 nr 1 s. 127-129.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej