a. Zagadnienia ogólne

1855
Czacharowski Leopold: Organy poznańskie w świetle badań źródłowych (XIV w. - 1945 r.). Ostrów Tumski, Chwaliszewo, prawobrzeżne dzielnice Poznania. 1997 nr 1 s. 337- -356, fot., il. [Część druga]. Krąg murów staromiejskich. 1997 nr 4 s. 344- -367, fot.
1856
Czacharowski Leopold: Peterowie - z mało znanych kart organmistrzostwa poznańskiego. 1996 nr 3 s.280-295, fot., il.
1857
Czacharowski Leopold: Przyczynek do dziejów kultury muzycznej mniejszości niemieckiej Poznania w XIX-XX w. 1992 nr 1/2 s. 31-36.
1858
Dybowski J[anusz] T[eodor]: Pokłosie "Tygodnia muzyki polskiej w Poznaniu" 2-9 X 1938. 1938 s. 527-536.
1859
Kandulski Witold: Rok Chopinowski w Poznaniu. 1949 s. 163-166.
1860
Karaśkiewicz Norbert: Życie muzyczne. Prawykonania kompozytorów poznańskich. 1959 nr 1 s. 61-67, fot., 1 tabl.
1861
Michałowski Kornel: Poznańska muzyka Karola Szymanowskiego. Aneks: "Przemówienie dra Leona Surzyńskiego, prezesa Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego, wygłoszone podczas uroczystości żałobnej na dworcu poznańskim w dniu 4 kwietnia 1937 r." 1996 nr 4 s. 170-186, il.
1862
Mika Marian J[ózef]: Trębacz ratuszowy. (Przyczynek do historii muzyki w Poznaniu). 1947 s. 159-166.
1863
Młodziejowski Jerzy: Hejnał ratuszowy. 1945 nr 1 s. 14-16.
1864
Młodziejowski Jerzy: Kronika muzyczna Poznania (styczeń - kwiecień 1957). 1957 nr 1/2 s. 140-142.
1865
Młodziejowski Jerzy: Muzyka poznańska w pierwszym półroczu 1958. 1958 nr 3 s. 153-158.
1866
Młodziejowski Jerzy: Poznańska kronika muzyczna (maj - grudzień 1957 r.). 1958 nr 1 s. 66-72.
1867
Młodziejowski Jerzy: Sześć lat poznańskiej muzyki. 1956 s. 200-206.
1868
Nowak Barbara, Parysek Jerzy J.: Centrum muzyczne miasta Poznania. 1992 nr 3/4 s. 291-302, pl.
1869
Nowowiejski F[eliks] M[aria]: Muzyka i plastyka w Poznaniu od 1.X. do 1.XI.1948. 1948 s. 344-347.
1870
Nowowiejski Kazimierz: Życie muzyczne miasta Poznania. 1949 s. 90- -99, 186-191, 316-321; 1950 s. 73-79, 191- -198, 293-294, 467-473.
1871
Opieński Henryk: Z dawnych recenzyj o Moniuszce ["Tygodnik Literacki" 1839 nr 48]. 1923 s. 237-239.
1872
Przegląd muzyczny. 1946 s. 74- -75, 147-150.
1873
Smoczkiewiczowa Aleksandra: Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu w moich wspomnieniach z lat międzywojennych. 1995 nr 4 s. 389-403, fot.
1874
[Szulc Zdzisław] (Z.S.): Życie muzyczne [sezon 1945/46]. 1946 s. 212-214.
1875
Weigt Marian: Uroczystości chopinowskie w Poznaniu i Wielkopolsce. 1961 nr 1 s. 93-95, fot.
1876
Winowicz Krystyna: Poznańskie środowisko muzykologiczne w latach 1919-1939 w świetle listów do Adolfa Chybińskiego. Aneks: Pełna lista korespondentów A. Chybińskiego z Poznania. 1989 nr 2 s. 31-46, fot.
1877
Życie muzyczne. 1946 s. 212-214.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej