b. Drukarnie. Wydawnictwa. Księgarnie

1552
Bodniak Stanisław: Jan Patruus i Melchior Nering. Przyczynek do dziejów książki w Poznaniu XVI w. 1930 s. 367-379.
1553
Jazdon Artur: Edytorskie i ekonomiczne przesłanki działalności wydawców poznańskich w XIX wieku. 1991 nr 3/4 s. 109-127.
1554
Karkucińska Wanda: Katalog drukarni jezuitów poznańskich według Centralnego Katalogu Druków Wielkopolskich. 1997 nr 4 s. 159- -203,il.
1555
Leśniewski Antoni: Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1946-1966. 1966 nr 4 s. 73-87, fot., tab.
1556
Murawa Alojzy: Księgarstwo w Poznaniu w latach 1945-1975. Aneks: Spis księgarni w Poznaniu (na dzień 31 XII 1976). 1975 nr 4 s. 23-41, fot., tab.
1557
Niziołek Andrzej: Dwadzieścia lat wydawnictwa "W drodze". 1993 nr3/4 s. 501-503.
1558
Pędziński Zbigniew: Dwa lata Wydawnictwa Poznańskiego [1956- -1958]. 1958 nr 3 s. 133-138.
1559
Sójka Jan: Drukarnia Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu 1677-1773. 1997 nr 4 s. 135-158, fot.
1560
Świtała Tadeusz: Dwadzieścia pięć lat działalności Wydawnictwa Poznańskiego (1956-1981). Aneksy: Wykaz ważniejszych nagród przyznanych książkom lub autorom książek wydanych w Wydawnictwie Poznańskim w latach 1957-1980; Pracownicy zatrudnieni w roku jubileuszowym (na dzień 30 czerwca 1981 r.). 1981 nr 3 s. 5-42, fot., tab.
1561
Ziołek Jerzy: Działalność instytucji wydawniczych w Poznaniu w latach 1945-1965. 1966 nr 3 s. 43- -55, tab.
1562
Ziołek Jerzy: [Dziesięć] 10 lat pracy Wydawnictwa Poznańskiego. 1966 nr 4 s. 49-72, fot., tab.
1563
Ziołek Jerzy: Trzy lata pracy Wydawnictwa Poznańskiego. 1959 nr3 s. 49-57, fot., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej