b. Dzieje rodzin poznańskich

535
Bross Kazimierz: Nieznane listy dra Karola Marcinkowskiego [do Łubieńskich]. 1924 s.56-60.
536
Czepczyński Włodzimierz (uzupełnił Leszek Gustowski): Historia Centralnej Drogerii J. Czepczyński w Poznaniu - Stary Rynek 8. 1892- -1939. 1991 nr 1/2 s.80-109, 4 tabl.
537
Dąbrowski Zygmunt: Kupców pokazywano palcem. Z... kupcem i prezesem Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Poznaniu rozm. Małgorzata Wyszyńska. 1995 nr 3 s.51-58, fot.
538
Dera Roman: Nie mieliśmy żadnych praw. Z... prywatnym przedsiębiorcą i wiceprezesem Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług rozm. Piotr Kępiński. 1995 nr 3 s.99-113, fot.
539
Dobers Klaus: Dziadek opowiadał mi o dyngusie" w Poznaniu. Tłum. Dorota Mazurczak. 1992 nr 1/2 s.138-139.
540
Dolczewski Zygmunt: Fabryka wyrobów stolarskich Józefa Zeylanda w Poznaniu. 1991 nr 1/2 s.23- -32, 2 tabl.
541
Dudzik Alojzy: Sklep za zapalniczkę i talię kart. Wspomnień kupca... wysłuchał Dariusz Klincewicz. 1995 nr3 s.71-80, fot.
542
Erzepki Róża: Z tek wielkopolskich prof. dr. Bolesława Erzepkiego. Julja Woykowska. Listy z r. 1848. 1934 s.85-106.
543
Geisler Jerzy: Czy inżynier może grać? Fragment wspomnień. 1997 nr 2 s.346-354, fot.
544
Gieszczyńska-Nowacka Katarzyna: Warsztaty złotnicze Szulców i Kruków w XIX i XX wieku w Poznaniu. 1991 nr 1/2 s.51-66, 3 tabl.
545
Grot Zdzisław: Cegielski i Cieszkowski (fragmenty korespondencji). 1948 s.191-200.


546
Grot Zdzisław: Generał Włodzimierz Krzyżanowski w świetle własnych wspomnień oraz listów pisanych do rodziny. 1937 s.85-112, fot.
547
Gustowski Maciej: Historia Gustowskich. Z... rozm. Andrzej Niziołek. 1994 nr 1/2 s.92-100, fot.
548
Hindenburg Paul von: Poznaniak z Podgórnej [wspomnienia]. Tłum. Janusz Sawicki. 1994 nr 1/2 s.440-444.
549
Jakóbczyk W[itold]: Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich do A. Cieszkowskiego i W. Lipskiego oraz J. W. Kassyusza do W. Lipskiego. 1938 s.519-526.
550
Kaczmarek Magdalena: Śledzie, mydło i powidło. O Annie Grząślewiczowej z Chwaliszewa. 1995 nr 1 s.185-193, fot.
551
Kaczmarek Zygmunt: Adamczewscy. Rodzina poznańskich bankowców. Aneks: Akt oskarżenia przeciwko Adamczewskiemu Adamowi. 1997 nr 2 s.181-202, fot.
552
Kaletka A[dam] H[enryk]: Jak Krauthofer został protestantem. 1929 s.332-334.
553
Kaletka A[dam] H[enryk]: Piotr Dahlmann [poeta, tłumacz, publicysta] i jego rodzina. 1934 s.115-119.
554
Kaniewski Łucjan: Solidny Kaniewski. Z... znanym poznańskim hurtownikiem z branży metalowej rozm. Piotr Bojarski. 1995 nr 3 s.7-28, fot.
555
Karłowska-Kamzowa Alicja: Stanisław Karłowski (Bank Handlowy, Bank Cukrownictwa, Bank Związku Spółek Zarobkowych) i jego rodzina. 1997 nr 2 s.173-180, fot.
556
Kasprzycka-Strauchowa Zofja: Listy Ryszarda Berwińskiego do matki z roku 1848. 1932 s.134-143.
557
Kołacki Jerzy: Komentarz [do artykułów wspomnieniowych poznańskich Niemców]. 1992 nr 1/2 s.119-121.
558
Kozłowski Jerzy: Nieznany list Karola Marcinkowskiego do Celestyny Działyńskiej z 24 lipca 1846 r. 1997 nr 3 s.243-247, fot.
559
Kręglewski Piotr: Mój ojciec był " królem owiec". Z... rozm. Piotr Kępiński. 1995 nr 3 s.136-140, fot.
560
Kruk Wojciech: Przed sklepem jubilera. Z... senatorem RP i wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej rozm. Danuta Książkiewicz-Bartkowiak. 1995 nr 3 s.81- -98, fot.
561
Leitgeber Sławomir: Dwaj szwagrowie: Michaelis i Konieczny. 1995 nr 3 s.121-127, fot.
562
Leitgeber Sławomir: Losy pewnej kolekcji. 1994 nr 1/2 s.196-201.
563
Leitgeber Sławomir: Poznańska rodzina Sławskich. 1993 nr 3/4 s.292-310, fot.
564
Leitgeber Sławomir: Przyjaźń do grobowej deski. 1996 nr 3 s.114- -120, fot.
565
Lipowicz Wojciech: Fabryka mebli artystycznych Józefa Sroczyńskiego. Z dziejów meblarstwa poznańskiego 1 poł. XX w. 1991 nr 1/2 s.7-21, [11] k. fot.
566
Łuczak Leszek: Firma Kruków. 1991 nr 1/2 s.67-79.
567
Majkowski Edmund: Z nie wydanej korespondencji hr. Augusta Cieszkowskiego. (List do arcybiskupa Leona Przyłuskiego w sprawie nabożeństwa dziękczynnego po nieudanych zamachach w Warszawie w roku 1862). 1939 s.49-54.
568
Matusik Przemysław: Listy Karola Marcinkowskiego do Jana Koźmiana. 1996 nr 3 s.85-88.
569
Mielcarek Ewa: U Deierlinga było wszystko. Z... rozm. Andrzej Niziołek. 1994 nr 1/2 s.37-60, fot.
570
Mika Marjan J[ózef]: Dr. Józef Strusiek i jego ród. 1935 s.150-170, szk., tab.


571
Mika Marian J[ózef]: Kiedy Stanisław Engeström przeszedł na katolicyzm? 1937 s.345-346.
572
Mika Marian J[ózef]: O pochodzeniu Krauthoferów - Krotowskich. 1937 s.176-179.
573
Mikołajczak Bronisław: Komisjoner przy Targowicy i Rzeźni Miejskiej w Poznaniu. 1995 nr 3 s.141-146.
574
Milachowski Bogdan: Palił kawę Milachowski. Z... rozm. Andrzej Niziołek. 1994 nr 1/2 s.72-91, fot.
575
Młodzikowski Stanisław: Po schódkach w górę, po schódkach w dół. Wspomnienia poznańskiego kupca... spisał Przemysław Nowicki. 1995 nr 3 s.29-39, fot.
576
Modrzejewski Józef: W wielkopolskim kręgu rodziny Fryderyka Chopina. 1992 nr 3/4 s.190-210, fot.
577
Mrugalska-Banaszak Magdalena: "Zdarzenia życiowe Franciszka i Janiny ze Szczepaniaków Lewandowskich", czyli przyczynek do życia codziennego wildeckiej rodziny w dwudziestoleciu międzywojennym. 1996 nr 4 s.187-201, fot.
578
Nadolski Bronisław: Kilka listów K. Libelta ze schyłku jego życia. 1935 s.98-104.
579
Nawrocki Stanisław: Saga rodu Kantorowiczów i ich firmy. 1996 nr4 s.329-339, il.
580
Nowak Marian: Etyka, kupcy i supermarkety. Z... dyrektorem Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Poznaniu rozm. Marek Magierowski. 1995 nr 3 s.114- -120, fot.
581
Pezacki Wincenty: Teofil Tecław - protoplasta współczesnego rodu rzeźnickiego w Poznaniu. 1994 nr1/2 s.113-120, fot.
582
Prenzler Wilhelm: Spotkanie z naszym starym Poznaniem. Tłum. Dorota Mazurczak. 1992 nr 1/2 s.140-144.
583
Przewoźny Witold: Salon rodziny Cichowiczów. 1994 nr 1/2 s.184- -195, fot.
584
Rhode Gotthold: Spotkanie z miastem mojej szkoły i młodości. Tłum. Dorota Mazurczak. 1992 nr 1/2 s.122-128.
585
Rotnicki Karol: Wielkie żarcie u Michała Rotnickiego. Z... rozm. Małgorzata Wyszyńska. 1994 nr 1/2 s.26-36, fot.
586
Schaefer Stefan: Gentelman Schaefer. Z... rozm. Andrzej Niziołek. 1994 nr 1/2 s.7-25, fot.
587
Scholz Hans-Christian: Kłopoty z nazwami miejscowości. Tłum. Dorota Mazurczak. 1992 nr 1/2 s.129-130.
588
Skuratowicz Jan: W kręgu Kantorowiczów, Jaretzkich i Samterów. Rezydencje burżuazji żydowskiej Poznania przed 1918 r. 1996 nr 4 s.352-361, fot., pl.
589
Sokolnicki Jerzy: Z dziejów poznańskich mieszczan. Rodzina Szulców. 1997 nr 3 s.248-273, fot.
590
Spaleniak Wojciech: Czterech braci Pielów [członków kadry administracyjnej i technicznej UAM]. Sylwetki poznaniaków. 1971 nr 1 s.122- -127, fot.
591
Szuster Felicja: Dziennik 1945. Część pierwsza. 1988 nr 1 s.37-60, fot. (Część druga). 1988 nr 2 s.81-96. Cześć trzecia. 1990 nr 2 s.49-67.
592
Szuster-Blicharska Felicja: Mieszkałam przy ulicy Wielkiej (1935- -1939). 1994 nr 1/2 s.240-243.
593
Świtała Tadeusz: Bracia Danielakowie. Mottyniana. Część I. 1963 nr 2 s.58-80, fot. Część II. 1963 nr 4 s.78- -95, fot.
594
Świtała Tadeusz: Trzy pokolenia Masłowskich. Mottyniana. 1962 nr3 s.103-117, fot.
595
Terlecki Tymon: Listy tureckie Ryszarda Berwińskiego do Władysława Bentkowskiego i Karola Libelta. 1932 s.382-396; 1933 s.78-94.


596
Trojanowski Janusz Wojciech: Niegładkie dzieje kupca bławatnego. Wspomnień... wysłuchał Stanisław Szczęsny. 1995 nr 3 s.59-70, fot.
597
Wagner-Triebsch Anne: Kiedy Poznań w 1918 roku stał się polskim miastem... Tłum. Dorota Mazurczak. 1992 nr 1/2 s.131-134.
598
Wagner-Triebsch Anne: Tekla była "Bamberką". Tłum. Dorota Mazurczak. 1992 nr 1/2 s.135-137.
599
Wajda Adam: Pod prąd. Z... kupcem branży obuwniczej rozm. Monika Piotrowska-Mulczyńska. 1995 nr3 s.40-50, fot.
600
Warkoczewska Magdalena: Rodzina Mottych w Poznaniu 1806- -1986. 1988 nr 1 s.15-22, fot.
601
Wasylewski Stanisław: Wspomnienia J. N. Gniewosza o Wojkowskich. 1932 s.264-280.
602
Wasylewski Stanisław: Wśród archiwaljów i pamiątek. a) J. N. Janowski w Poznaniu. b) A. Cieszkowski i akta polskie w Wenecji. c) Z korespondencji Żupańskiego. 1932 s.397-404.
603
[Wiesiołowski Jacek]: Z rodzinnych tradycji kupieckich. A. Gosieniecki. Hurt - detal. Wyroby tytoniowe. Wielka 9; A. Szrejbrowski. Rejonowa hurtownia wyrobów tytoniowych. Fredry 1; Bogdan Żniński. Galanteria męska. Bielizna - krawaty - rękawiczki. 27-go Grudnia 19. 1994 nr 1/2 s.101-112, fot.
604
Witczak Włodzimierz: W kręgu przyjaciół Karola Marcinkowskiego - Friedrich Heinrich Karl Schneider (1797-1828). 1996 nr 3 s.106-113, fot.
605
Wojtkowski A[ndrzej]: Jak Krauthofer stał się Krotowskim? 1929 s.206.
606
Wojtkowski Andrzej: Listy Jędrzeja Moraczewskiego i Karola Libelta o stosunkach w Poznaniu i Wielkopolsce. 1926 s.45-56, 65-78.
607
Wojtkowski A[ndrzej]: Listy Marcinkowskiego, donoszące o wyjeździe do Pakosławia. 1923 s.206-207.
608
Wojtkowski Andrzej: Trzy nieznane listy Karola Marcinkowskiego. 1924 s.231-234.
609
Woźniak-Juszczak Elżbieta, Bajońska Krystyna, Stuligrosz Stefan: Szanowny kupiec bławatny Franciszek Woźniak. O sklepie Franciszka Woźniaka z jego córkami..., a także profesorem... rozm. Małgorzata Wyszyńska. 1994 nr 1/2 s.61-71, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej