b. Dzielnice, place

649
Arndt Zbigniew, Kusztelski Andrzej: Problemy rehabilitacji śródmiejskich dzielnic Poznania na przykładzie Chwaliszewa w świetle materiałów do planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Poznania. 1995 nr 1 s.235-249, fot., pl.
650
Becela Tadeusz: Pięćdziesiąta rocznica powstania Osiedla Szczepankowo (1931-1981). 1981 nr 1 s.5-16, fot.
651
Borkowska-Bagieńska Ewa: Początki i rozwój poznańskiego Starego Miasta w świetle najnowszych badań. 1974 nr 4 s.131-137.
652
Drozdowicz [Augustyn]: Przejęcie Naramowic przez Miasto. 1923 s.79-81.
653
Drozdowicz [Augustyn]: W około placu Wolności. 1923 s.124-125.
654
Galiński Tadeusz: Dzielnica Jeżyce w latach 1954-1970. 1971 nr 1 s.37-65, fot., pl., tab.
655
Golka Marian: Place miejskie Poznania. Część pierwsza. 1981 nr 4 s.17-21. (Dokończenie). 1983 nr 2 s.67-79, map., pl.
656
Grodzki Bogusław: Dzielnica Grunwald w latach 1954-1970. 1974 nr1 s.15-34, fot., tab.
657
Hałas Hanna: XIX-wieczny układ Placu Królewskiego (Pl. Cyryla Ratajskiego). 1996 nr 2 s.265-274, fot.
658
Hałas Hanna: XIX-wieczny układ Placu Świętokrzyskiego (Pl. Wiosny Ludów). 1995 nr 4 s.333-342, fot.
659
Kaczmarek Jan: Chwaliszewo (szkic monograficzny). 1981 nr 3 s.43- -56, fot.
660
Kaczmarek Jan: Na roraty do św. Małgorzaty. [Opis Śródki]. 1997 nr1 s.200-206, fot.
661
Kaczmarek Jan: Na Warcie nie zatrzymał się czas.Chwaliszewskie wspominki. 1995 nr 1 s.171-178, fot.,pl.
662
Kamiński Sylwester: Dzielnica Wilda w latach 1954-1970. 1972 nr 4 s.43-61, tab.
663
Karolczak Waldemar: Chwaliszewo przełomu XIX/XX wieku. Przemiany oblicza dzielnicy. 1995 nr 1 s.100-137, fot.
664
Kotulski Zbigniew: Dzielnica Nowe Miasto w latach 1954-1970. 1973 nr 2 s.5-29, fot., pl., tab.
665
Lokacja i likwidacja miasta Stanisławowa położonego na gruncie wsi Rataje nad Wartą. 1997 nr 1 s.227- -236, fot.
666
Lutyński Konrad: Kapitulne Chwaliszewo w XVI w. 1995 nr 1 s.11- -16, fot.
667
Najmniejsze miasto Korony Polskiej. Ostrówek, jego lokalizacja i trwanie. 1997 nr 1 s.210-215.
668
Najstarsze przywileje Chwaliszewa. Tłum. Anna Pawlaczyk. 1995 nr1 s.7-10.
669
Nowicki Zdzisław: "Centrum" - pierwszy etap nowoczesnego śródmieścia Poznania. 1970 nr 3 s.151-160. fot.
670
Osięgłowski Janisław: Balbachy. 1997 nr 1 s.198-199.
671
Pawulanka Regina, Piwowarczyk Zdzisław, Schmidt Jerzy: Nowa dzielnica miasta - Poznań-Rataje. 1960 nr 4 s.52-64, il., 1 tabl.
672
Przywilej lokacyjny miasta Piotrowa udzielony przez kapitułę poznańską w 1602 roku. 1997 nr 1 s.237- -243, il.
673
Tarzyński Mieczysław: Dzielnica Stare Miasto w latach 1954-1970. 1973 nr 4 s.19-41, fot., tab.
674
Zaleski Zygmunt: Środa poznańska. 1927 s.213-226.
675
Zaleski Zygmunt: Wenetowo, Wenecjańska, Wilda. 1928 s.108-110.
676
Załubski Jan: Rondo Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Aneks: Spis przedsiębiorstw współpracujących przy budowie Ronda Mikołaja Kopernika. 1974 nr 3 s.19-37, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej