b. Szkoły podstawowe

b. Szkoły podstawowe
1432
Gomolec Ludwik: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat szkoły podstawowej w Fabianowie (1815-1965). 1967 nr 1 s.73-81, szk., tab.
1433
Gronik Maryna: Otwarcie Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w 43 rocznicę czynu powstańczego Wielkopolan. 1962 nr 2 s. 106-109, fot.
1434
Kien Hubert: Osiągnięcia szkolnictwa podstawowego m. Poznania w latach 1945-1959 oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. 1960 nr 1/2 s.84-101, fot., tab., wykr.
1435
Klawiter Władysława: Rozwój szkolnictwa podstawowego w Poznaniu w latach 1945-1965. [Aneksy:] Spis szkół podstawowych w Poznaniu (stan na 15 IX 1965 r.); Szkoły podstawowe zbudowane w Poznaniu w latach 1948-1965. 1965 nr 4 s. 23-44, fot., tab., 2 tabl.
1436
Knoll Czesław: Działalność Społecznych Komitetów Budowy Szkół w Poznaniu w latach 1953-1972. Aneks: Prezydia Komitetów Budowy Szkół. A. Prezydium Miejskiego Komitetu Budowy Szkół (od 31 VII 1953 do 30 X 1957). B. Prezydium Miejskiego Komitetu Budowy Szkół (od 1XI 1957 do 28 II 1959). C. Prezydium Miejskiego Komitetu Budowy Szkół (od 1 III 1959 do 31 XII 1965). D. Prezydium Poznańskiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów (od 14 I 1966 do 31 XII 1972). 1975 nr 3 s. 168-177, fot., tab.
1437
Knoll Czesław: Organizacja i rozwój szkolnictwa podstawowego w Poznaniu w latach 1945-1975. Aneksy: Wykaz szkół podstawowych wybudowanych w latach 1945-1975; Zmiany w użytkowaniu budynków szkół podstawowych. 1976 nr 1 s. 27- -44, fot., tab., wykr.
1438
Łyszyk Janusz: W Poznaniu rozpoczęto budowę pierwszej szkoły 1000-lecia. 1959 nr 4 s. 128-131, fot.
1439
Lewandowska Barbara: [Pięćdziesiąt] 50 lat Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej. 1988 nr 2 s.145-152, fot.
1440
Orlik Tadeusz: Pierwsza w Poznaniu szkoła-pomnik Tysiąclecia. 1961 nr 1 s. 92-93.
1441
Pabel Maria: Szkoła Podstawowa im. Władimira Komarowa. 1968 nr1 s. 140-143, fot.
1442
Rogalewski Wacław: Pomnik trwalszy od spiżu. Z okazji nadania Szkole Podstawowej nr 76 imienia Wł. Broniewskiego. 1963 nr 2 s. 88-89.
1443
Soliński Ireneusz: Szkoła Podstawowa imienia Jana Mazurka [Nr 69]. 1968 nr 3 s. 137-140, fot.
1444
Szpak Stefan: Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Bolesława Chrobrego. 1970 nr 3 s. 118-122, fot.
1445
[Wietrzychowski Bronisław] B.W.: Poświęcenie nowej 49 szkoły powszechnej na Dębcu w dniu 11.II.1939 r. 1939 s. 55-59, fot.
1446
[Wietrzychowski Bronisław]: Poświęcenie nowej szkoły w Naramowicach - Osiedlu w dniu 26.III.1938 r. 1938 s. 89-91.
1447
Witkowski Zygmunt: Sto lat Szkoły Podstawowej Nr 64. 1983 nr 1 s.17-24, fot., tab.
1448
Wizja budynku szkoły miejskiej w 1700 roku. 1996 nr 1 s. 215-218, il.
1449
Wojtkowski A[ndrzej]: Sprawozdanie Józefa Jeziorowskiego z r. 1808 o stanie szkół powszechnych w Poznaniu. 1937 s. 245-253.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej