b. Teatry muzyczne

TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

1878
Bugowski Jan: Jubileusz półwiecza Opery Poznańskiej (11-18 października 1969). 1970 nr 2 s. 120-133, fot., 2 tabl.
1879
Ciszewski Bogdan: Opera Poznańska w sezonie 1961/62. 1963 nr 1 s.51-57, fot.; w sezonie 1962/1963. 1964 nr 1 s. 40-44, fot.; w sezonie 1963/1964. 1964 nr 4 s. 73-80, fot.; w sezonie artystycznym 1964/65. 1966 nr 1 s. 77-86, fot.; w sezonie 1965/66. 1967 nr 1 s. 105- -119, fot.; w sezonie artystycznym 1966/1967. 1968 nr 2 s. 92-100, fot.; w sezonach 1967/1968 i 1968/1969. Aneks: Repertuar prezentowany zagranicą. 1970 nr 2 s. 54-68, fot., 2 tabl.; w sezonie 1969/1970. 1971 nr 3 s. 65-74, fot., 1 tabl.; w sezonie artystycznym 1970/1971. 1972 nr 1 s. 53-60, fot.
1880
Ciszewski Bogdan: Sezon Artystyczny Teatru Wielkiego 1979/1980. 1981 nr 1 s. 51-58, fot.
1881
Ciszewski Bogdan: Teatr Wielki w sezonie 1980/1981. 1982 nr 1/2 s.71-78, fot. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w sezonach 1981/1982 i 1982/1983. 1986 nr 3 s. 117-129, fot. Teatr Wielki w latach 1983-1985. 1989 nr 1 s. 101-114, fot. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w sezonach 1985/ 1986 i 1986/1987. 1989 nr 3 s. 147-162, fot.
1882
Hanclik Roman: Premiery oper, operetek i baletów w Operze im. St. Moniuszki w Poznaniu od 2 VI 1945 do końca sezonu 1959/60. Część I. Opery. 1961 nr 4 s. 122-129. Część II. Operetki. Balety. 1964 nr 1 s. 44-48.
1883
Hebanowski Stanisław, Karaśkiewicz Norbert: Opera Poznańska w latach 1919-1959. 1959 nr 3 s. 5-48, fot. tab., 4 tabl.
1884
Hebanowski Stanisław: Pół wieku Opery Poznańskiej. 1969 nr 4 s.24-38, fot.
1885
Hebanowski Stanisław: Trzydziestolecie Opery Poznańskiej. 1949 s.201-218, fot.
1886
Karaśkiewicz Norbert: Opera poznańska w sezonie 1960/61. 1961 nr4 s. 117-122, fot.
1887
Karaśkiewicz Norbert: Prapremiera "Komendanta Paryża" i wznowienia [sezon 1958/59 w Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu]. 1960 nr 3 s. 70-79, fot.
1888
Karaśkiewicz Norbert: Współczesność w Operze Poznańskiej. 1959 nr 4 s. 80-91, fot.
1889
Młynarz Kazimierz: Jak Teatr stawał się Wielkim. U progu siedemdziesięciolecia. Aneksy: Dzieła Stanisława Moniuszki w repertuarze Teatru Wielkiego w latach 1919-1989; Lista prawykonań i premier polskich w latach 1919-1989. Oprac. Tadeusz Świtała. 1989 nr 3 s. 15-35, fot.
1890
Orlik Tadeusz: Obchód 40-lecia Opery Poznańskiej. 1959 nr 4 s. 119- -127, fot.
1891
Saturna Andrzej: Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1971/1972. Aneks: Wykaz premier w Operze Poznańskiej w latach 1969- -1972. Oprac. Tadeusz Świtała. 1974 nr1 s. 81-94, fot.; w sezonie artystycznym 1973/1974. 1976 nr 2 s. 79-84, fot.; w sezonie artystycznym 1974/1975. 1977 nr 1 s. 92-95, fot.
1892
Saturna Andrzej: Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1975/1976. Aneksy: Świtała Tadeusz: Opera Poznańska we Włoszech (24 II - 3 III 1976); Wykaz premier w Operze Poznańskiej w latach 1972-1976. 1978 nr 1 s. 111-121, fot.
1893
Saturna Andrzej: Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w sezonie artystycznym 1972/1973. 1974 nr 3 s. 99-105, fot.


1894
Świtała Tadeusz: Opera Poznańska w latach 1969-1979. Dyrekcja Mieczysława Nowakowskiego (1 XI 1969 - 31 VIII 1972). Aneks: Gościnne występy dyrygentów i wokalistów w latach 1969-1978. 1979 nr 2 s. 55-102, fot. (Dokończenie). Aneksy: Gościnne występy zespołów w latach 1969- -1979; Podróże artystyczne Opery Poznańskiej w latach 1969-1979; Repertuar III Festiwalu Oper i Baletów Polskich (18-25 X 1969). 1979 nr 3 s. 47- -106, fot.
1895
Świtała Tadeusz: Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1975/1976. Aneksy: Opera Poznańska we Włoszech (24 II - 3 III 1976); Wykaz premier w Operze Poznańskiej w latach 1972-1976. 1978 nr 1 s. 111-121, fot.
1896
Świtała Tadeusz: Z dziejów Teatru Wielkiego w Poznaniu. Teatr Adama Dołżyckiego (1 VIII 1919 - 30 VI 1922). Aneksy: Kornel Makuszyński: Prolog na otwarcie Teatru Wielkiego w Poznaniu; Przemówienie Władysława Rabskiego; Przemówienie Józefa Kotarbińskiego. 1989 nr 4 s. 95-119, fot. Część druga. 1990 nr 1 s. 63-82, fot.


TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

1897
Ciszewski Bogdan: Operetka Poznańska w latach 1961-1966. 1967 nr2 s. 72-80, fot.
1898
Haluch Tadeusz: Pięć lat Państwowej Operetki Poznańskiej [1956- -1961]. 1962 nr 2 s. 63-76, fot.
1899
Świtała Tadeusz: Teatr Muzyczny w Poznaniu (1956-1981). Powstanie Państwowej Operetki. 1981 nr 2 s.43-86, fot. (Część druga). 1981 nr 3 s.63-100, fot. Dokończenie. Aneksy: Repertuar Teatru Muzycznego w latach 1956-1981; Chronologiczny wykaz premier w latach 1956-1981; Kompozytorzy i ich utwory; Zespół realizatorski w latach 1956-1981; Zespół artystyczny w latach 1956-1981; Zespół Teatru Muzycznego w roku jubileuszowym (na dzień 30 VI 1981 r.). 1981 nr 4 s. 23-72, fot., 1 tabl.
1900
Świtała Tadeusz: Teatr Muzyczny w Poznaniu w latach 1981-1986. 1987 nr 4 s. 85-119, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej