b. Wyższe uczelnie

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH

1336
Łubieński Krzysztof: [Czterdziestolecie] 40-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. 1959 nr 4 s. 114-118, fot.
1337
Węcławski Jan, Zydroń Antoni: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1971-1975. Aneks: Struktura organizacyjna. 1978 nr 3 s. 31-35, fot., tab.


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1338
Bączyk Stefan: Dorobek Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu w latach 1919-1969. 1969 nr 4 s. 39-51, fot., tab., 1 tabl.
1339
Hoffmann Karol: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu jej działalność i perspektywy rozwoju. 1960 nr 4 s. 15-25, fot., tab.
1340
Hoffmann Karol: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu od 40 lat kuźnią kadr i ośrodkiem krzewienia kultury fizycznej. 1959 nr 4 s. 111-113.
1341
Olszewska Gertruda: Akademia Wychowania Fizycznego w latach 1971-1975 w służbie kultury fizycznej. Aneks: Instytuty i jednostki pozainstytutowe Akademii Wychowania Fizycznego (na dzień 31 XII 1977 r.). 1978 nr1 s. 41-47, fot., tab.


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

1342
Głowacki Zbigniew: Politechnika Poznańska gospodarce narodowej w latach 1971-1975. Aneks: Instytuty Politechniki Poznańskiej (na dzień 1.X.1976 r.). 1976 nr 4 s. 9-19, fot., tab.
1343
Kozak Roman: Politechnika Poznańska. 1960 nr 1/2 s. 68-83, fot.
1344
Zygmanowski Franciszek: Dzieje starań o politechnikę w Poznaniu. Aneks: Memoriał w sprawie założenia politechniki w Poznaniu. 1986 nr2 s. 51-62, fot.


UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA

1345
Balasiewicz Dyonizy, Pacanowski Stefan: Sesja naukowa i zjazd koleżeński ekonomistów, absolwentów U[niwersytetu] P[oznańskiego]. 1958 nr 2 s. 63-69.
1346
Drzewiński Jan: Obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aneks: Skład podkomisji. 1971 nr4 s. 129-142, fot.
1347
Filipiak Mirosława: Międzywydziałowe Studium Kultury i Turystyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1965-1976. Aneksy: Wykaz publikacji o studium; Zajęcia w latach 1965-1976 prowadzili:... 1977 nr 2 s. 75-82, fot., tab.
1348
Gołębiowski Stanisław Zbigniew: Starania o uniwersytet w Poznaniu w czasach porozbiorowych. 1946 s. 83-98.
1349
Jak studiowało się farmację w latach dwudziestych w Poznaniu. Broszurę Koła Farmaceutów z roku 1927 pt. "Podziemia Zamku Poznańskiego" komentarzem opatrzyła Aleksandra Smoczkiewiczowa. 1996 nr 4 s.118-131, fot.
1350
Klafkowski Alfons: Na 40-lecie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 1959 nr 4 s. 5-21, fot., tab.
1351
Kowalski Stanisław: Uniwersytet Poznański okresu międzywojennego w świetle wspomnień magistranta i doktoranta. Część pierwsza. 1990 nr 1 s. 5-19, fot. Część druga. Aneks: Ze zbioru ustaw i rozporządzeń o studiach uniwersyteckich. (Oprac. Tadeusz Czeżowski). 1990 nr 2 s. 23-37, fot.
1352
Kozarski Stefan, Sołtysiński Stanisław: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza gospodarce narodowej w latach 1971-1975. Aneks: Instytuty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (na dzień 31 XII 1975 r.). 1977 nr 3 s.21-29, fot., tab.
1353
Kwilecki Andrzej: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1920-1978). Aneks: Struktura organizacyjna Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (na dzień 31 VIII 1978). 1978 nr 4 s. 29- -38, tab.
1354
Labuda Gerard: Uniwersytet Poznański w latach 1919-1969. 1969 nr2 s. 5-30, fot., 3 tabl.
1355
Leoński Jacek: Udział socjologii poznańskiej w rozwoju metody autobiograficznej. 1989 nr 4 s. 121-128.
1356
Łopatka Adam: Plan rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1959-1965. 1961 nr 2 s. 63-77.
1357
Markiewicz Władysław: Rozstrzygnięcie konkursu [zorganizowanego przez Katedrę Socjologii UAM] pt. "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?". 1966 nr 1 s. 154-156, tab.
1358
Ruta Zbigniew: Z dziejów Studenckiego Koła Socjologów. 1990 nr 2 s. 117-123.
1359
Soliński Ireneusz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza udekorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 1978 nr 1 s. 5-26, fot.
1360
Taylor Edward: Doświadczenia poznańskiego Studium Ekonomicznego a wykształcenie ekonomiczne. 1958 nr 2 s. 13-22.
1361
Trzeciakowski Lech: Dzieje Wydziału Filozoficznego. W siedemdziesiątą piątą rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. 1994 nr3/4 s. 475-490.
1362
Wąsicki Jan: Dwadzieścia lat Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1945-1965). 1966 nr 3 s. 27-41, tab.
1363
Wąsicki Jan: Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Część pierwsza. Aneksy: Seminaria na Wydziale Prawa; Wykłady obowiązkowe na Wydziale Prawa. 1989 nr 4 s.5- -17. Część druga. 1990 nr 1 s. 21-39, tab.
1364
Ziółkowska Teresa: Studium Germanistyki na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1945. (Zarys). Aneks: Prof. dr Adam Kleczkowski (1883-1949). 1968 nr 3 s. 35-48, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej