c. Biblioteki

1564
Róg-Mazurek Feliks: Wielka sieć biblioteczna stoł. miasta Poznania. 1950 s. 161-169, il.
1565
Walentynowicz Maria: Tradycje wypożyczalni książek w Poznaniu. 1960 nr 4 s. 35-51, fot.
1566
Wojtkowski A[ndrzej]: Przyczynek do charakterystyki gospodarki pruskiej w wielkopolskich bibljotekach klasztornych. 1928 s. 106-108.
1567
Wojtkowski A[ndrzej]: Zamiar rozszerzenia poznańskiej biblioteki radzieckiej w r. 1874. 1930 s. 280-281.
1568
Wojtkowski Andrzej: Biblioteki kościołów poznańskich w r. 1781. 1937 s. 172-176.BIBLIOTEKA KÓRNICKA

1569
Kalisz Zbigniew: Stupięćdziesięciolecie Biblioteki Kórnickiej. Aneks: Komitet Honorowy Obchodów. 1979 nr 3 s. 127-131, fot.
1570
Kosman Marceli: Rola Biblioteki Kórnickiej w życiu naukowym środowiska poznańskiego XIX i pierwszej połowy XX w. Aneks: Projekt przeniesienia zbiorów kórnickich do Poznania (1923-1926). 1977 nr 3 s. 65-83, fot.


BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

1571
Grot Zdzisław: Otwarcie Biblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu. 1947 s. 271-274.


BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

1572
Dembski Janusz: Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w latach 1960-1973. Aneks: Wykaz filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego (Stan na dzień 31 XII 1973). 1974 nr 3 s.77-90, fot., tab.
1573
Dembski Janusz: Trzy wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. ["Polacy na szlakach świata" 1973; "Literatura polska w świecie" 1974; "Literatura światowa w Polsce" 1975]. 1976 nr 2 s.110-112, fot.
1574
Ewicz Kazimierz: Jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu (3-4maja 1979). Aneks: Struktura organizacyjna w roku jubileuszowym (na dzień 30 VI 1979). A: Biblioteka Główna. B: Filie. 1980 nr 2 s. 69- -82,fot.
1575
Kamińska Ewa: Wystawa "Książka wielkopolska od XVI do XX wieku" [Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu]. Aneks: Spis wydawnictw, nakładców, drukarni i zakładów litograficznych. 1972 nr 2 s. 100-108, fot., 1 tabl.
1576
Olejniczak Bernard: Stan aktualny i perspektywiczne problemy rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu. 1960 nr 4 s. 26-34, fot., tab.
1577
Wituska Zofja: Jeszcze o przekazaniu księgozbioru krasiłowskiego do Bibljoteki Raczyńskich w Poznaniu. 1931 s. 285.
1578
Wojtkowski Andrzej: Księgozbiór Krasiłowski w Bibljotece Raczyńskich. 1931 s. 147-155.
1579
Wojtkowski Andrzej: Stulecie Bibljoteki Raczyńskich. Dodatki. Nieznane listy Edwarda Raczyńskiego, pisane w sprawie Bibljoteki Raczyńskich. 1929 s. 133-147.
1580
Wojtkowski Andrzej: Z działu rękopisów Bibljoteki Raczyńskich. 1929 s. 217-221.
1581
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Stulecie istnienia Bibljoteki Raczyńskich [1829-1929]. 1929 s. 156-160. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WPOZNANIU
1582
Alkiewicz Halina: Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898- 1918). 1957 nr 3/4 s. 65-72, tab.
1583
Jazdon Artur: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1994. 1994 nr 1/2 s. 330-344.
1584
Kubiak Stanisław: Podobizny uczestników powstania styczniowego w zbiorach Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu. 1962 nr 1 s. 67-69, fot.
1585
Stempniewicz Mirosława: Druki wielkopolskie z XVI-XVIII wieku oraz Wielkopolska w dawnej kartografii [Biblioteka Główna UAM - wystawa]. 1961 nr 3 s. 105-108.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej